Loading... Please wait...

A hadművészet története - A kezdetektől napjainkig by Földi Pál / The History of Warfare - Hungarian book - World Military history / Puedlo Kiadó / Hardcover

$25.99
SKU:
9789632490977
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A hadművészet története - A kezdetektől napjainkig by Földi Pál / The History of Warfare - Hungarian book - World Military history / Puedlo Kiadó / Hardcover

Hardcover 2009

ISBN: 9789632490977  /  9789632490977

ISBN-10: 9632490975

PAGES: 191

PUBLISHER: Puedlo Kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

Rendhagyó művet tart kezében az olvasó. A háborúk elméletét és gyakorlatát bemutató munkát. Egészen mostanáig nem volt kísérlet arra, hogy a katonai elméletet az ókortól napjainkig egyetlen kötetben összefoglalják. Jelen könyv szerzője most pótolja a fenti hiányt. Földi Pál ezredes régi katonacsaládból származik. Ősei között megtalálható egy kuruc brigadéros éppen úgy, mint a Magyar Királyi Honvédség tábornoka. A családi tradíciók és neveltetése alapján nem is lehetett más, csak katona. A gimnáziumi érettségi után önként vonult be az akkori Néphadseregbe. A főiskola, majd az akadémia elvégzése után Moszkvában egy vezérkari tanfolyam következett. Harmincéves katonai szolgálatát a repülő csapatok kötelékében teljesítette, csak az 1980-as években szolgált az Országos Légierő Parancsnokságon, illetve a Honvédelmi Minisztériumban.
Jóllehet már régóta nyugdíjban van, "tovább szolgál" egyrészt, mint katonai hagyományőrző, de elsősorban mint hadtörténeti író. Íróvá hivatása avatta, az az olthatatlan szerelem, amely már gyermekkorában a történelemhez fűzte. Felhasználva a rendszerváltás szabadabb kutatási lehetőségeit, írni kezdett.
Az immár közel 70 könyvében elviszi az olvasót Európa, Afrika, Ázsia, Amerika és a tengerek csatatereire, az ókortól napjainkig. A széles olvasótábornak ír, és a korábban meglehetősen egyoldalúan ábrázolt ismeretekkel szemben, minden könyvében egy másik alternatívát nyújt. Objektivitásra való törekvés és ugyanakkor rendíthetetlen hazaszeretet jellemzi műveit. Ezért vonzóak a hatalmas tudásanyagot és klasszikus műveltséget tükröző írásai, itthon és külföldön egyaránt.

 

 

Tartalom / Contents:

Bevezetés 4
A hadművészet ókori klasszikusai-Kr. e.- 476 5
MEZOPOTÁMIA 5
Sumerok, akkádok, babilonok 5
Asszírok, hettiták, zsidók 6
EGYIPTOM 7
A fáraók győzelmi sztéléi 8
A KÍNAI HADMŰVÉSZET 9
Szun Ce 9
AZ ANTIK VILÁGTÓL A KÖZÉPKORIG 12
A GÖRÖGÖK HADMŰVÉSZETE 12
Mükéné, Athén, Spárta 12
A MACEDÓNOK HADMŰVÉSZETE 18
Nagy Sándor (Alexandrosz) 18
A HELLENISZTIKUSKOR HADMŰVÉSZETE 19
A diadochosok harcászata 19
IRÁN 20
Médek, perzsák, párthusok-Szászánidák 20
AZ ÓKORI HADMŰVÉSZET CSÚCSA: RÓMA 25
A római hadsereg 25
AII. pun háború hadászata és harcászata 26
Marius katonai reformjai 27
Jidius Caesar hadművészete 28
A korai császárkor hadművészete 29
A római hadművészet 1 barbarizálódása 30
A BARBÁROK HADMŰVÉSZETE GÓTOK 32
Fritigern-Alarik-Nagy Theodorik 32
HUNOK 33
ATTILA nagykirály 33
A hunok hadszervezete, hadművészete 35
II. A hadművészet középkori klasszikusai -476-1492 37
A LOVAGKOR HADMŰVÉSZETE 37
Legenda és valóság - Várak 37
A BIZÁNCI BIRODALOM HADMŰVÉSZETE 44
Belizár és Narses hadjáratai 44
FRANKOK 45
Nagy Károly 45
A HÓDÍTÓ ISZLÁM 46
Mohamed és a „Dzsihád" 46
VIKINGEK-NORMANNOK 47
Vörös Eriktől - Hódító Vilmosig 47
„A MAGYAROK NYILAITÓL MENTS MEG URAM MINKET" 49
Árpád és Bulcsú 49
A KERESZTES HADJÁRATOK 55
A lovagság nagy kalandja 55
EGYHÁZI LOVAGRENDEK 59
Johanniták- Templomosok- Teutonok 59
A MONGOLOK HADMŰVÉSZETE 60
Dzsingisz kántól - Timur Lénkig A jasza 60
SZAMURÁJOK 63
Busidó 63
A SZÁZÉVES HÁBORÚ HADMŰVÉSZETE 66
Froissart krónikája 66
AZ OSZMÁN TÖRÖK HADMŰVÉSZET 79
Gallipoli bevételétől a karlócai békéig 79
EURÓPA BÁSTYÁJA 83
Hunyadi János - Hunyadi Mátyás 83
III. Az újkor hadművészete - 1492-1900
A ZSOLDOS HADSEREGEK FÉNYKORA 86
A gyalogság reneszánsza, tűzfegyverek 86
AZ ÁLLANDÓ HADSEREGEK KORA 89
Órámat Móric - Gusztáv Adolf-Nassaui János 89
A HADTUDOMÁNYI IRODALOM FEJLŐDÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI ÉS NÉHÁNY JELENTŐS KÉPVISELŐJE 90
Orániai Móric - Gusztáv Adolf - Nassaui János 90
AZ OROSZNAGYHATALMI STÁTUS KIALAKULÁSA 93
Nagy Pétertől-Szuvoravig 93
KITÖRÉS A HARCÁSZAT ELMEREVEDÉSÉBŐL 94
Nagy Frigyes-Szász Morie -Brogiie-Gidbert 94
A HIDEG ACÉL RENESZÁNSZA 96
Előtérben a lovasság 96
FORRADALOM A HADMŰVÉSZEIBEN 98
Bonaparte Napóleon 98
CLAUSEWITZ 102
A háború filozófiája 102
AZ ANYAGHÁBORÚ 105
Polgárharc Észak-Amerikában 105
A VEZÉRKARI MUNKA DIADALA 106
Moltke-A manőver 106
A külső és a belső hadászati vonal 108
Mahan-Corbett 111
A világháborúk kora -1914 -1945-117
ELMELET ÉS GYAKORLAT 117
Schfieffén és Foch 117
CIVILEK A „PÁLYÁN" 120
Rathenau-Churchill - Ltoyd - Clemenceau 120
A NAGY HÁBORÚ TAPASZTALATAI -A NÉMET HADÁSZAT 124
Deibrück és Ludendorff 124
ÚJ FEGYVEREK A STRATÉGIÁBAN 131
A repülőgép és a tank megjelenése 131
SZTÁLIN HADÁSZATA 134
Tuhacsevszkijtől Zsukovig 134
HITLER STRATÉGIÁJA 146
A -"Blitzkrieg"-től a berlini bunkerig 146
AZ EGYESÜLT ÁLLMOK STRATÉGIÁJA 154
Wilson-Roosevelt-Eisenhower 154
A nukleáris fenyegetés árnyékában-1945-1990 161
Az atombombától a Szovjetunió széthullásáig 161
TENGERI FEGYVERZET-POTENCIÁLOK 167
Repülőgép-anyahajók és nukleáris tengeralattjárók 167
A GERILLA HADVISELÉS 169
Partizánoktól a terroristákig 169
VI. Globális hadviselés 182
"Hideg- és forró" háborúk 182
Az eljövendő háború természete 182
Az örök béke álma 185
A műben szereplő legfontosabb teoretikusok 186
Jegyzetek 190
Felhasznált irodalom 191

 

About the Author:

Földi Pál (Budapest, 1938. április 8. –) honvéd ezredes, hadtörténeti író, hagyományőrző.

1938-ban született Budapesten. Édesapja, Földi Ede lovas szakember volt. Édesanyja révén arisztokrata család sarja, felmenői között főispánok, papok és katonatisztek voltak.

A budapesti Madách Gimnázium tanulója volt, 1956-ban érettségizett. 1963-ban avatták tisztté, a légierőnél és a vezérkarban szolgált. Előbb a "Turf Magazin" főszerkesztője, később, 2000-től, hadtörténeti szerző. Az "Anno" kiadó gondozásában száznál is több könyve jelent meg.

A hagyományőrző császári és királyi 32-es Esterházy sorgyalogezred tábornoka volt 2008-as visszavonulásáig. Tiszteletbeli gárdaőrnagya a Kantetmirovkai Gárda Páncéloshadosztálynak.

2011. május 21-én írói munkásságáért I. osztályú érdemkeresztet kapott.

Két gyermekes családapa, feleségével, Lantos Vilmával 1961-ben házasodtak össze.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A hadművészet története - A kezdetektől napjainkig by Földi Pál / The History of Warfare - Hungarian book - World Military history / Puedlo Kiadó / Hardcover to your wish list.