Loading... Please wait...

A Diadalmas Világnézet by Proházska Ottokár / Proházska Összegyűjtött munkái 5. kötet / Szent István Társulat 1927 / Hardcover / Historic 1927 print - The Triumphant Worldview by Roman Catholic theologian

$29.99
SKU:
DiadalmasVilagnezet
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A Diadalmas Világnézet by Proházska Ottokár / Proházska Összegyűjtött munkái 5. kötet / Szent István Társulat 1927 / Hardcover / Historic 1927 print - The Triumphant Worldview by Roman Catholic theologian

Hardcover 1927

PAGES: 280

PUBLISHER: Szent István Társulat

LANGUAGE: HUNGARIAN / Magyar

This book is great for Hungarian people that want to learn Roman Catholic theology in Hungarian.

Condition of the book is USED VERY GOOD!  Inside like new!

 

Hungarian Description:

A Diadalmas világnézet óriási jelentőségű és kihatású irodalmi tett, melyet csak azért nem lehet Prohászka művei közt első helyre tenni, mert az ő szellemi arcképe is, miként a testi, a kivételes nagyokat jellemző plaszticitással folyton új meg új gazdagságokkal lep meg. A Diadalmas világnézet Prohászka legegyénibb műve, melybe belehárfázta a maga kimélyült, egészséges, kegyelemmel átitatott, zseniális, diadalmas nagy egyéniségét, és amely a negyvenötéves Prohászka tökéletes arcképe.
S ezzel egészen sajátos apológiáját adta az örök evangéliumi igazságnak. A Diadalmas világnézet-ben az örök igazság a nagy egyéniség sajátjaként a tökéletes művészet színeiben jelenik meg. Ez az apológia a világirodalomban is páratlanul áll. Szent Ágoston Vallomásaira lehetne gondolni. Azonban Szent Ágoston műve sokkal inkább magán viseli a küzdelmes lélek sebforradásait, semhogy a Diadalmas világnézet egyöntetű, varrat nélküli „egészség”-ének pendant-ja lehessen. Az ember önkéntelenül Dantera gondol, és csakis Dantehez lehet hasonlítani azt az erőteljes felsőbbséges egyéniséget, mely a hit igazságait nemcsak nem tekinti magától idegeneknek, hanem annak az erőteljes egyéniségnek kohójában egészen eredeti, bűvös ragyogású zománcba vonja – nemcsak, hanem erőt érez arra, hogy ennek vértezetében diadalmasan megjárja a világnézetek és szellemek minden poklát és vélt mennyországát. Voltaképpen azonban csak Platon javakorabeli dialógusaiban, a Phaidros-ban, Symposion-ban találom a gazdag szellemnek, túláradó üde életnek és fogyhatatlan alakító erőnek azt a frigyét, mely egy műbe nem-öregedő ifjúságot önt, és az írásművet időtlen időkre szóló tetté varázsolja. – Írja a bevezetőben Schütz Antal.

 

Előszó / Foreword in Hungarian

A Diadalmas világnézet-nek ugyanaz a keletkezéstörténete, mint az Isten és a világ-nak, s a Föld és Égnek: a Magyar Sion-ban megjelent cikksorozatnak könyvkiadása. Azonban ennek a könyvnek a két másikkal szemben az a sajátossága, hogy nagyobb méretű átdolgozás nyomait viseli. Egészen új a fölséges előszó. Az első 20 fejezet a Magyar Sion 1902-i évfolyamában jelent meg Két világnézet címmel: a könyvalakban itt-ott csekélyebb retusírozás nyomai észlelhetők. A XXI-XXIII. fejezet a Magyar Sion 1903-i évfolyamában Egyház és modern világ címmel megjelent cikkeknek ugyanolyan jellegű lenyomata; a XXI. fejezet azonban a cikk végéről a könyvben előre került és több bővítést meg simítást kapott. A XXIV. és XXV. fejezet a Magyar Sion 1899-i évfolyamában A XX. század szociális irányzata címmel megjelent cikknek irodalomtörténetileg nem érdektelen átdolgozása: néhány bekezdés kimaradt; helyükbe egészen új részek jöttek, melyek a jelen fejezet-címekben kifejezett vezérgondolatokat voltak hivatva jobban kiemelni. Némely megmaradt rész enyhe átdolgozásban részesült.

 

Tartalom / Contents:

A kiadó bevezetése  
Pro domo 1
A szél fordul 9
Világnézetet keresünk 18
Harmonikus világnézet kell 23
A vallásos világnézet 29
Honnan? 32
Hová? Minek? 38
A vallásos világnézet hatalma 42
Ki ad nekünk erőteljes, harmonikus világnézetet? 50
A természettudomány világnézetet nem ad 56
A modern filozófia sem nyújt világnézetet 63
Az eszmék esélyei 75
Az esélyek törvényei 88
A természet szeretete 94
«Erős érzékiség» 107
Kéj és szeretet 120
Élet és egyéniség 129
«A szép egyéniség» 140
Az arisztokrata-nemzetség 148
A mi Urunk Jézus Krisztus 155
Az Isten országa 171
A halhatatlanság 182
Egyház és modern világ 206
Tekintély és szabadság 225
Az evangélium s a munka 239
Az evangélium s a szociális fejlődés 248
Függelék  
Harc a félszegségek ellen 259
Régi és új utak a hitvédelemben 276
A kiadó jegyzetei 279

 

About the Author:

Ottokár Prohászka (Hungarian: Prohászka Ottokár; 10 October 1858, Nyitra (today Nitra, Slovakia) – 2 April 1927, Budapest) was a Hungarian Roman Catholic theologian and Bishop of Székesfehérvár from 1905 until his death.

Prohászka Ottokár (Nyitra, 1858. október 10.– Budapest, 1927. április 2.) magyar római katolikus pap, író, filozófus, politikus, teológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, országgyűlési képviselő, Székesfehérvár tizenötödik megyés püspöke. A magyar keresztényszocializmus legjelentősebb képviselője, az 1920-as évek Magyarországának egyik legbefolyásosabb embere, a magyar egyháztörténet egyik legismertebb alakja, egyben a 20. századi magyar történelem egyik legvitatottabb személyisége is.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A Diadalmas Világnézet by Proházska Ottokár / Proházska Összegyűjtött munkái 5. kötet / Szent István Társulat 1927 / Hardcover / Historic 1927 print - The Triumphant Worldview by Roman Catholic theologian to your wish list.