null

Ukrainian Illustrated Bible, Brown Hardcover with Cross and Lampstand / Ілюстрована Біблія

No reviews yet Write a Review
$71.99
SKU:
0648620513281-3281
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ukrainian Illustrated Bible, Brown Hardcover with Cross and Lampstand / Ілюстрована Біблія

Product Details

 • Title: Ілюстрована Біблія (Ukrainian Illustrated Bible)
 • Binding: Brown Hardcover with Cross and Lampstand
 • Author: Bible Society
 • Publisher: Bible Society
 • Language: Ukrainian
 • Pages: 520
 • SKU: 0648620513281-3281
 • OOC: 0648620513281
 • Condition: New

Overview

The "Ілюстрована Біблія" is a beautifully illustrated edition of the Holy Bible in the Ukrainian language, presented in a durable brown hardcover binding with a striking cross and lampstand design. Produced by the Bible Society, this edition of the Ukrainian Bible combines the timeless wisdom of the scriptures with a visually engaging and informative presentation.

Spanning 520 pages, the "Ілюстрована Біблія" features a wealth of full-color illustrations, maps, and other visual aids that help to bring the biblical narratives to life. These supplementary materials not only enhance the reader's understanding of the text but also make this edition a valuable resource for families, churches, and educational settings.

Whether you are a lifelong Ukrainian-speaking Christian or someone new to the faith, the "Ілюстрована Біблія" is an invaluable tool that will deepen your engagement with the Word of God and strengthen your spiritual journey. Its combination of scholarly integrity, practical features, and visual appeal make it a cherished addition to any library.

Огляд

«Ілюстрована Біблія» — чудово ілюстроване видання Священного Писання українською мовою, представлене в міцній твердій палітурці коричневого кольору з ефектним малюнком хреста та світильника. Підготовлене Біблійним товариством, це видання української Біблії поєднує позачасову мудрість Святого Письма з візуально привабливою та інформативною подачею.

«Ілюстрована Біблія» на 520 сторінках містить велику кількість повнокольорових ілюстрацій, карт та інших наочних посібників, які допомагають оживити біблійні оповіді. Ці додаткові матеріали не тільки покращують розуміння тексту читачем, але й роблять це видання цінним ресурсом для сімей, церков і навчальних закладів.

«Ілюстрована Біблія» є безцінним інструментом, який поглибить вашу взаємодію зі Словом Божим і зміцнить вашу духовну подорож, незалежно від того, чи є ви україномовним християнином протягом усього життя, чи хтось новачок у вірі. Його поєднання наукової чесності, практичних функцій і візуальної привабливості робить його цінним доповненням до будь-якої бібліотеки.

Product Specifications

 • Brown hardcover binding with cross and lampstand design
 • 520 pages
 • Fully illustrated with full-color images, maps, and other visual aids
 • Published by the Bible Society

Product Reviews

No reviews yet Write a Review