null

Ілюстрована Біблія - The Picture Bible / Ukrainian edition / Illustrations by Gil Gil

No reviews yet Write a Review
$99.00
SKU:
9788364837524
UPC:
9788364837524
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ілюстрована Біблія - The Picture Bible / Ukrainian edition

Illustrations by Gil Gil / Translated from English by Nataliya Andrusiv  / It was published by the publishing house Wydawnictwo CLC / Author: Tommy Tenney

Product Details

 • Paperback: 195 pages
 • Author: Tommy Tenney
 • Illustrator: Gil Gil
 • Translator: Nataliya Andrusiv
 • Publisher: Wydawnictwo CLC
 • Language: Ukrainian
 • ISBN: 9788364837524
 • Dimensions: 148 x 200 x 10 mm
 • Weight: 0.230 kg

Overview

The Ілюстрована Біблія (The Picture Bible) is a beautifully illustrated Bible for the youngest readers, translated into Ukrainian by Nataliya Andrusiv. This edition, illustrated by Gil Gil and authored by Tommy Tenney, brings Bible stories to life with vibrant, charming illustrations and simple language. Published by Wydawnictwo CLC, this Bible is designed to help parents introduce their children to the world of God's stories, making it an engaging and educational tool for children from 4 years old.

Product Features

 • Engaging Illustrations: Bright and charming illustrations by Gil Gil captivate young readers.
 • Simple Language: Stories are written in simple, accessible language, perfect for young children.
 • Educational Tool: Helps parents introduce their children to Bible stories, fostering early spiritual education.
 • Compact Size: Dimensions of 148 x 200 x 10 mm and a weight of 0.230 kg make it easy for little hands to hold.
 • Comprehensive Content: Covers key Bible stories such as the creation of the world, little Moses in a basket, Jonah and the big fish, and the birth of Jesus.

Interesting Facts

 • Author: Tommy Tenney is known for his engaging and accessible storytelling, making complex narratives easy for young children to understand.
 • Illustrator: Gil Gil's illustrations are not only visually appealing but also educational, helping children grasp the stories' themes and messages.
 • Translation: Nataliya Andrusiv's translation ensures that the stories are conveyed accurately and beautifully in Ukrainian.

Publishers

 • Wydawnictwo CLC: A publishing house committed to producing high-quality Christian literature, ensuring that their publications are both spiritually enriching and accessible to readers of all ages.

Hashtags

#IllustratedBible #ThePictureBible #UkrainianBible #TommyTenney #GilGilIllustrations #WydawnictwoCLC #NataliyaAndrusiv #BibleForChildren #ChristianEducation #BibleStoriesForKids #UkrainianLiterature

Огляд

Ілюстрована Біблія — це красиво ілюстрована Біблія для найменших читачів, перекладена українською Наталією Андрусів. Це видання, проілюстроване Гілом Гілом і написане Томмі Тенні, оживляє біблійні історії яскравими, чарівними ілюстраціями та простою мовою. Видана видавництвом Wydawnictwo CLC, ця Біблія призначена для допомоги батькам у введенні дітей у світ Божих історій, роблячи її захоплюючим і освітнім інструментом для дітей від 4 років.

Характеристики продукту

 • Захоплюючі ілюстрації: Яскраві та чарівні ілюстрації Гіла Гіла захоплюють маленьких читачів.
 • Проста мова: Історії написані простою, доступною мовою, ідеально підходять для маленьких дітей.
 • Освітній інструмент: Допомагає батькам вводити дітей у біблійні історії, сприяючи ранньому духовному вихованню.
 • Компактний розмір: Розміри 148 х 200 х 10 мм та вага 0,230 кг роблять її зручною для маленьких ручок.
 • Всеохоплюючий зміст: Охоплює ключові біблійні історії, такі як створення світу, маленький Мойсей у кошику, Йона і велика риба, і народження Ісуса.

Цікаві факти

 • Автор: Томмі Тенні відомий своєю здатністю робити складні наративи зрозумілими для маленьких дітей.
 • Ілюстратор: Ілюстрації Гіла Гіла не лише візуально привабливі, але й освітні, допомагають дітям зрозуміти теми та повідомлення історій.
 • Переклад: Переклад Наталії Андрусів забезпечує точне і красиве передання історій українською мовою.

Хештеги

#ІлюстрованаБіблія #ThePictureBible #УкраїнськаБіблія #ТомміТенні #ГілГілІлюстрації #WydawnictwoCLC #НаталіяАндрусів #БібліяДляДітей #ХристиянськаОсвіта #БіблійніІсторіїДляДітей #УкраїнськаЛітература

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review