Loading... Please wait...

Szent Biblia - Hungarian Large Size Holy Bible - Károli Gáspár translation - verse numeration as in KJV! / Krisztus Szeretete Egyház 2010 / Károli Szellem-Biblia / 6th edition - 6. kiadás

$95.99
SKU:
9789637303401
Weight:
50.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Szent Biblia - Hungarian Large Size Holy Bible - Károli Gáspár translation - verse numeration as in KJV! / Krisztus Szeretete Egyház 2010 / Károli Szellem-Biblia / 6th edition - 6. kiadás / KSZE Biblia

Hardcover 2010

ISBN: 9789637303401  /  978-9637303401

ISBN-10: 9637303405

PAGES: 1272

PUBLISHER: Krisztus Szeretete Egyház

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

English Summary:

Hungarian Classic KAROLI translation, with KJV verse numeration.

Large Size

Burgundy Hardcover

Cross-References in text

Changed Lélek - Soul - to Szellem - Spirit where old KAROLI was vague

 

Hungarian Description:

Annyi sikertelen nekirugaszkodás után a teljes magyar Biblia megjelentetésének dicsősége Károlyi (az újabb bibliakiadások címlapján: Károli Gáspár (1530?-1591), gönci református lelkésznek jutott. Ő sem egyedül dolgozott, hanem egy munkacsoportot gyűjtött maga köré, ennek tagjait azonban nem ismerjük. A fordítás már valamikor az 1570-es években elkezdődhetett, végső szakaszába azonban 1586-ban jutott, ekkor indult el a kéziratok egységesítése, javítása, s Károlyi ekkor írta a lapszéli jegyzeteket és a fejezetek előtti tartalmi összefoglalókat. A legnagyobb problémát a nyomda jelentette, először a bártfai evangélikus nyomdásszal tárgyaltak, majd a legfőbb pártfogó, Rákóczi Zsigmond (1544-1608) egy közeli birtokára, Vizsolyba költöztette Mantskovit Bálintot, aki már eddig is a legtermelékenyebb magyarországi műhelyt tartotta fenn. A nyomdai felszerelést kiegészítették, s 1589 elején megindult a másfél esztendeig tartó nyomtatás: 1590 nyarára készen lett a nagy (ún. fólió) alakú teljes Biblia, amelyet a nyomdahely után vizsolyinak nevezünk.

 

Károli's foreword to the Bible:

"Szép ajándoka az Úr Istennek, hogy sok nyelvekre fordíttatott a Biblia, és egy nyelven sok rendbéli fordítások vannak." Igy
örvendezett  Károli Gáspár az általa kimunkált magyar nyelvű bibliafordítás kiadásának ajánlójában. Kéri az olvasót: , Ne gondoljad, hogy az én munkám egyebeknek munkájokat kárhoztatná.. De mindazonáltal kicsoda tilthat meg minket, hogy a kútfőből ne igyunk, azaz hogy az Ötestamentom könyvein a zsidó betüt, az Újtestámentomén a görögöt meg ne tekintsük, ha valami igéknek erejének, vagy jegyzésének jobban végére akarunk menni? Vagy ki tilthat meg minket, hogy ne kövessük azt, aki jobban és igazban fordította másnál a Bibliát."

 

---

Ezen kiadás munkatársait is egészen hasonló indítékok vezették, amikor például az eredetinek megfelelően megkülönböztették a "szellem" és lélek" szavakat a maguk helyén, vagy amikor a nyelvileg és gondolatilag is nehezen gördülő igehelyeken segítségül hívtak pontosabb, érthetőbb fordításokat. Legfőképpen a King James-féle megújított angol fordítást.

A könnyebb eligazodáshoz és az Ige szellemi megértéséhez szükségessé vált az Újszövetség utalásrendszerének megújítása Is.

" Az a szándék vezetett bennünket, hogy a Vizsolyi Bibliát szellemi és nyelvi értelemben ilyen kényelmesen olvashatóvá tegyük anélkül, hogy az eredetinek ihletettségét és szépségét megsértenénk. E munkára maga Károli bátorítja az utána következőket, bíztatván, hogy jobbítsák meg az ő fordítását, mindaddig, mignem igen szép és jó lészen."

 

Megjegyzés:

A Biblia könyveinek fejezetekre és  versekre osztásában e kiadás eltér a Károli-féla hagyománytól, az angolul beszélő kultúrákban széles körben elterjedt King James-féle beosztást követjük.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Szent Biblia - Hungarian Large Size Holy Bible - Károli Gáspár translation - verse numeration as in KJV! / Krisztus Szeretete Egyház 2010 / Károli Szellem-Biblia / 6th edition - 6. kiadás to your wish list.