null

Slovak Bible, Orange Leather – Old & New Testaments

No reviews yet Write a Review
$79.99
SKU:
N5-1NCI-IWH8
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovak Bible, Orange Leather – Old & New Testaments

Biblia, Oranzovy – Svate Pismo Stareho I Noveho Zakona

Product Details

 • Leather Bound: 1612 pages
 • Publisher: Citanie S Pridanou Hodnotou
 • Publication date: 2014
 • Language: Slovak
 • ISBN-10: 8081610669
 • ISBN-13: 978-8081610660
 • Features: Double column text with footnotes, color maps at the end, 1 ribbon marker

Overview

The "Biblia, Oranzovy – Svate Pismo Stareho I Noveho Zakona" (Slovak Bible, Orange Leather – Old & New Testaments) is a comprehensive and beautifully crafted edition of the Holy Scriptures in the Slovak language. This leather-bound volume contains the complete text of both the Old and New Testaments, presented in a double-column format with helpful footnotes to aid in understanding.

Designed to be a valuable resource for Slovak-speaking Christians, this Bible features a vibrant orange leather cover that is both durable and visually appealing. The inclusion of color maps at the end of the text provides readers with additional context and geographical information to enhance their study of the biblical narratives.

With the imprimatur of Mons. Joannes Orosch, the Archbishop of Trnava, this edition of the Slovak Bible has been approved by the Catholic Church, ensuring its theological integrity and suitability for use in both personal and liturgical settings.

Whether you are a lifelong believer or a seeker exploring the Christian faith, the "Biblia, Oranzovy – Svate Pismo Stareho I Noveho Zakona" is a beautifully crafted and authoritative resource that will deepen your understanding of God's Word and strengthen your spiritual journey.

Prehľad

„Biblia, Oranzovy – Sväté Písmo Starého I Nového Zákona“ je komplexné a krásne spracované vydanie Svätého písma v slovenskom jazyku. Tento zväzok v koženej väzbe obsahuje úplný text Starého aj Nového zákona, prezentovaný v dvojstĺpcovom formáte s užitočnými poznámkami pod čiarou, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť.

Táto Biblia, navrhnutá tak, aby bola cenným zdrojom pre slovensky hovoriacich kresťanov, má živý oranžový kožený obal, ktorý je odolný a zároveň aj vizuálne príťažlivý. Začlenenie farebných máp na konci textu poskytuje čitateľom dodatočný kontext a geografické informácie na zlepšenie štúdia biblických príbehov.

S imprimaturom Mons. Joannes Orosch, trnavský arcibiskup, toto vydanie slovenskej Biblie bolo schválené Katolíckou cirkvou, čím je zabezpečená jej teologická integrita a vhodnosť na použitie v osobnom aj liturgickom prostredí.

Či už ste celoživotným veriacim alebo hľadačom, ktorý skúma kresťanskú vieru, „Biblia, Oranzovy – Sväté Písmo Starého I Nového Zákona“ je nádherne spracovaný a autoritatívny zdroj, ktorý prehĺbi vaše pochopenie Božieho slova a posilní vašu duchovnú cestu.

Product Specifications

 • Leather-bound cover in a vibrant orange color
 • 1612 pages
 • Double-column text with footnotes
 • Includes color maps at the end
 • 1 ribbon marker
 • Approved by the Catholic Church with the Nihil Obstat and Imprimatur

Product Reviews

No reviews yet Write a Review