null

Romanian Burgundy Genuine Leather Bound Bible KJV

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
0I-6U5Y-7Q5M
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Romanian Burgundy Genuine Leather Bound Bible KJV

Study Materials / BIBLIA Traducerea Cornilescu Cu Explicatii / Golden Edges with Zipper

Product Features

 • Format: Leather Bound
 • Pages: 1582
 • Publisher: Bible Society (2008)
 • Language: Romanian
 • Special Features: Genuine burgundy leather cover, golden edges, zipper, includes study materials, Cornilescu translation with explanations

Overview

The "Romanian Burgundy Genuine Leather Bound Bible KJV / BIBLIA Traducerea Cornilescu Cu Explicații" is an exquisite and comprehensive study Bible designed to provide Romanian-speaking Christians with a deep understanding of the Scriptures. This edition features the King James Version (KJV) alongside the trusted Cornilescu translation, enriched with detailed explanations and study materials. The genuine burgundy leather cover with golden edges and a zipper ensures both durability and elegance.

Interesting Facts

 • Translation: This Bible features a dual translation: the revered King James Version (KJV) and the widely respected Cornilescu translation, providing clarity and accuracy in both English and Romanian.
 • Study Materials: Includes extensive explanatory notes and study aids, making it a valuable resource for personal study and spiritual growth.
 • Design: The genuine burgundy leather cover with golden edges and a zipper not only adds a touch of sophistication but also ensures the Bible's durability, making it suitable for regular use.
 • Publisher: The Bible Society is known for its commitment to producing high-quality religious texts, supporting Christian education and spiritual development worldwide.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society (2008)

Hashtags

#RomanianBible #KJVBible #CornilescuTranslation #StudyBible #BibleSociety #ChristianFaith #LeatherBoundBible #GoldenEdgesBible #ZipperBible #BibliaRomânească #ReligiousText #BiblicalStudy

Prezentare

"Biblia Românească Legată în Piele Genuină de Culoare Burgundy / KJV / BIBLIA Traducerea Cornilescu Cu Explicații" este o Biblie de studiu deosebită și cuprinzătoare, concepută pentru a oferi creștinilor vorbitori de limba română o înțelegere profundă a Scripturilor. Această ediție prezintă versiunea King James (KJV) alături de traducerea de încredere Cornilescu, îmbogățită cu explicații detaliate și materiale de studiu. Coperta din piele genuină burgundy cu margini aurii și fermoar asigură atât durabilitate, cât și eleganță.

Fapte Interesante

 • Traducere: Această Biblie prezintă o traducere duală: respectata versiune King James (KJV) și traducerea Cornilescu, cunoscută pentru claritatea și acuratețea sa atât în engleză, cât și în română.
 • Materiale de Studiu: Include note explicative extinse și ajutoare de studiu, făcând-o o resursă valoroasă pentru studiul personal și creșterea spirituală.
 • Design: Coperta din piele genuină burgundy cu margini aurii și fermoar nu doar că adaugă o notă de sofisticare, dar asigură și durabilitatea Bibliei, făcând-o potrivită pentru utilizare regulată.
 • Editura: Societatea Biblică este cunoscută pentru angajamentul său de a produce texte religioase de înaltă calitate, sprijinind educația creștină și dezvoltarea spirituală la nivel mondial.

Credite Principale

 • Editura: Societatea Biblică (2008)

Hashtag-uri

#BibliaRomânească #KJVBiblia #TraducereaCornilescu #BibliaDeStudiu #SocietateaBiblică #CredințăCreștină #BibliaLegatăÎnPiele #BibliaCuMarginiAurii #BibliaCuFermuar #TextReligios #StudiulBiblic

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review