null

Romanian Bible [Hardcover] by American Bible Society

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
9789738681675
UPC:
9789738681675
Weight:
19.20 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Romanian Bible

UPC: 9789738681675

Product Features

 • Format: Hardcover
 • Pages: 1223
 • Language: Romanian
 • ISBN-10: 9738681677
 • ISBN-13: 978-9738681675 / 9789738681675
 • Dimensions: 7 x 5.1 x 1.3 inches
 • Shipping Weight: 1.2 pounds

Overview

The "Romanian Bible" is a beautifully bound hardcover edition that provides a comprehensive and accessible version of the Holy Scriptures in Romanian. With 1223 pages of the Old and New Testaments, this Bible is an essential addition to any Christian household, offering a durable and portable format that is perfect for both personal study and communal worship.

Interesting Facts

 • Translation: This edition features a respected Romanian translation of the Bible, ensuring clarity and faithfulness to the original texts.
 • Design: The hardcover design ensures durability, making it suitable for frequent use and long-term preservation. Its compact size makes it easy to carry, perfect for study on the go.
 • Educational Tool: This Bible serves as a valuable resource for personal study, group discussions, and teaching purposes, providing deep insights into the Scriptures.
 • Versatility: Ideal for daily readings, church services, and as a meaningful gift for friends and family.

Key Credits

 • Publisher: [Provide the publisher if available]
 • Year: [Provide the publication year if available]

Hashtags

#RomanianBible #HolyScriptures #ChristianFaith #HardcoverBible #BibliaRomânească #ReligiousText #BiblicalStudy #BibleInRomanian #OldAndNewTestament

Prezentare

"Biblia Românească" este o ediție frumos legată cu copertă tare, care oferă o versiune cuprinzătoare și accesibilă a Sfintelor Scripturi în limba română. Cu 1223 de pagini ale Vechiului și Noului Testament, această Biblie este o adăugare esențială în orice gospodărie creștină, oferind un format durabil și portabil, perfect pentru studiul personal și închinarea comună.

Fapte Interesante

 • Traducere: Această ediție prezintă o traducere respectată a Bibliei în limba română, asigurând claritate și fidelitate față de textele originale.
 • Design: Designul cu copertă tare asigură durabilitatea, făcând-o potrivită pentru utilizare frecventă și păstrare pe termen lung. Dimensiunea compactă o face ușor de transportat, perfectă pentru studiu în mișcare.
 • Instrument Educațional: Această Biblie servește ca o resursă valoroasă pentru studiul personal, discuțiile de grup și scopuri didactice, oferind perspective adânci asupra Scripturilor.
 • Versatilitate: Ideală pentru lecturi zilnice, servicii religioase și ca un cadou semnificativ pentru prieteni și familie.

Credite Principale

 • Editura: [Furnizați editura dacă este disponibilă]
 • Anul: [Furnizați anul publicării dacă este disponibil]

Hashtag-uri

#BibliaRomânească #SfinteleScripturi #CredințăCreștină #BibliaCopertăTare #TextReligios #StudiulBiblic #BibliaÎnRomână #VechiulȘiNoulTestament

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review