null

Jókai - enciklopédia by Balázsi József Attila - Kiss Gábor / Szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása / Tinta könyvkiadó 2020 / Hardcover / Jokai-encyclopedia - words, phrases, sights & events

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
9789634092766
UPC:
9789634092766
Weight:
24.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Jókai - enciklopédia by Balázsi József Attila - Kiss Gábor / Szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása / Tinta könyvkiadó 2020 / Hardcover / Jokai-encyclopedia - words, phrases, geographical sights & events

Hardcover 2020

ISBN-10: 9634092764

ISBN: 9789634092766  /  978-9634092766

PAGES: 880

PUBLISHER: Tinta könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

A legnagyobb magyar mesemondónak, Jókai Mórnak a regényei nemzeti műveltségünk kincsei

A Jókai-enciklopédia betűrendes elrendezésben megmagyarázza, értelmezéssel látja el Jókai regényeinek ma már nehezen érthető szavait, kifejezéseit; megadja a regényekben szereplő idegen nyelvű szavak, kifejezések, mondatok magyar fordítását, feltüntetve, hogy az adott szöveg milyen nyelvű; ismereteket közöl Jókai regényalakjairól, a műveiben szereplő személyekről; röviden bemutatja a regényekben felbukkanó történelmi eseményekhez kapcsolódó szavakat, fogalmakat.

A szerkesztők Jókai 74 regényét és kisregényét dolgozták fel. A kézikönyv 28 850 címszót tartalmaz, s mintegy 1150 személyről nyújt információt. A szavak, kifejezések, nevek nagy részénél (17 050 esetben) közli, hogy a címszó hol fordul elő.

A Jókai-enciklopédia címszavai: a) tájszavak, népies szavak; b) régi, elavult, archaikus szavak; c) nyelvújítási szavak; d) idegen szavak és kifejezések (a leggyakoribbak: görög, latin, héber, német, angol, francia, olasz, török, szlovák); e) tükörfordítások; f) szakmák, mesterségek, tevékenységi körök szakszavai; g) Jókai alkotta szavak, tréfás szóferdítések; h) az író által a maitól eltérő jelentésben használt szavak.

Tematikailag a címszavak az alábbi fontosabb csoportokra bonthatók: a) tudományos terminusok; b) jogi szakkifejezések; c) kártyaműszók; d) diáknyelvi szavak; e) tolvajnyelvi szavak; f) tulajdonnevek (történelmi személyek, mitológiai alakok, bibliai személyek, irodalmi alakok, létező és képzeletbeli földrajzi nevek, irodalmi művek címe, műalkotások neve, folyóiratok, napilapok címe).

 A kézikönyv elősegíti Jókai regényeinek értő olvasását, felvillantja az író szókincsének gazdagságát, sokszínűségét, továbbá hozzásegíti az érdeklődőket, hogy gyarapítsák általános műveltségüket, bővítsék művelődéstörténeti, néprajzi és történelmi ismereteiket.

A szerkesztők számos népszerű szótár, kézikönyv szerzői. Balázsi József Attila Arany Penna díjas nyelvész, szótárszerkesztő, lexikográfus. Kiss Gábor a magyar szótárírás elismert szakembere, a  TINTA Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review