null

John's Gospel - Burmese / MGL Multilingual - South Asian Ministry / Gospel of John 1643040 / Gospel Outreach booklet

No reviews yet Write a Review
$3.99
SKU:
BurmeseGospelofJohn
UPC:
BurmeseGospelof John
Weight:
6.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

John's Gospel - Burmese / MGL Multilingual - South Asian Ministry / Gospel of John 1643040 / Gospel Outreach booklet

Key Features:

  • Title: John's Gospel - Burmese / MGL Multilingual - South Asian Ministry / Gospel of John 1643040 / Gospel Outreach Booklet (Judson Translation)
  • Format: Paperback 2016
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Language: Burmese

Description:

Inside the pages of "John's Gospel - Burmese," you will discover the Gospel of John presented in the Burmese language. This Gospel introduces Jesus Christ as the Son of God and offers a message of profound love and eternal life.

Highlights:

1. Life-Changing Message: Immerse yourself in the heart of the Gospel with verses like, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life" (John 3:16). These words encapsulate the essence of Christianity and God's boundless love for humanity.

2. Outreach Tool: This booklet serves as a valuable resource for sharing the Gospel with Burmese-speaking individuals, whether they are friends, family, or seekers of spiritual guidance. Its compact size, clear language, and compelling presentation make it ideal for evangelism and distribution.

3. Judson Translation: The translation used in this booklet is based on the work of Adoniram Judson, a renowned Baptist missionary who made significant contributions to the translation of the Bible into Burmese. His work is highly respected and widely recognized.

"John's Gospel - Burmese" is more than just a booklet; it is a powerful means of sharing the life-changing message of Jesus Christ with the Burmese-speaking community. Whether you are actively engaged in evangelism, seeking to deepen your faith, or looking for a meaningful resource, this booklet is your partner in spreading the Word of God.

"Injiilka Yooxanaa - Burmese" buugga wuxuu ku saabsan Injiilka Yooxanaa oo laga dhigay luqadda Burmese. Injiilkan wuxuu soo bandhigayaa Ciise Masiixiis sida Wiilka Ilaah iyo erayga jacaylka iyo nolosha weligeed ah.

Nuqullada Muhiimka:

  1. Ereyga ka baxaya Jihaadka: Dhegdheg halis ah lagu fadhiyo Jihaadka Yooxanaa, waxa ka mid ah ereyada sida, "Ilaahse waa inuu dunida jacaylkii u qabay oo uu u bixiyey Wiilkiisii kan la jirey, inuu isku dayo inuu rumaysto, laakiinse uu nolosho weligeed ah geysto" (Yooxanaa 3:16). Arrimahaan waxay ku darsatay dhahamka Masiixiyuusu iyo jacaylka Ilaah ee ku jira dadka.

  2. Qalabka Bulshada: Buuggan waxay u adeegsatey qalab loogu talagalay in la wada shaqeeyo dadka ku hadla Burmese, mana aha dadkaada, qoyska, ama qaybaha la talinayo hagardaamada diiniga ah. Nidaamka uu adeegsanayo, luqadda wanaagsan, iyo muujinta qalabkan waxay ka turjumaysaa jihaadka iyo dhiibidda.

  3. Turjumaanka Judson: Turjumaanka loo isticmaalo buuggan waxa uu ku salaysan yahay hawsha Adoniram Judson, qof qaadeh oo ah tabliiq reer Baptist oo si wanaagsan ugu soo saaray turjumaadda Quraanka Burmese. Hawshu waxay aad u ballaaran tahay iyo aad u taariikhaysan tahay.

"Injiilka Yooxanaa - Burmese" ma ahan mid ka buuxda buug; waxa uu ah mid faa'iido u lehna dadka ku hadla Burmese. Haddii aad ka qaybgalayso Jihaadka Jihaadka, ama rabto inaad dhegdhegto aqoontaada diiniga, ama u baahan tahay ilaha ay xaqiijiso, buugan waa saaxiibkaaga oo kuwa ugu ballaadhan ee ku saabsan in lagu faa'iido Ereyga Ilaah.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review