Loading... Please wait...

Jeruzalémská Bible - Jerusalem Bible in Czech Language / Písmo Svaté Vydané Jeruzalémskou Biblickou Školou / Brown Leather Bound with thumb index / Contains Deuterocanonical books / Catholic version

$129.99
SKU:
9788071955399
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

The Jerusalem Bible in Czech Language / Jeruzalémská Bible Písmo Svaté Vydané Jeruzalémskou Biblickou Školou / Leather Bound with thumb index / Contains Deuterocanonical books / Catholic version

Brown Leather Bound Bible with Thumb Index and Golden Edges

Leather Bound 2009

ISBN: 9788071955399 / 978-8071955399

ISBN-10: 8071955396

PAGES: 2232

Publisher: Krystal OP, Prague / Karmelitánské Nakladatelství

Language: Czech / Český

 

English Summary:

After more than sixty years, the complete Catholic translation of Scripture is finally published in Czech. Jerusalem Bible - a top work of Catholic biblics of the second half of the 20th century.

The Jerusalem Bible (JB) is one of the most respected modern Bible translations. This work is based on the work of French biblists and theologians who, in Jerusalem, founded a Bible School in Jerusalem for hundreds of years to study and study Bible philology, history and archeology.

 

Czech Summary:

Po více než šedesáti letech vychází konečně úplný katolický překlad Písma do češtiny. Jeruzalémská bible - špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století.

Jeruzalémská bible (JB) je jeden z nejuznávanějších moderních biblických překladů. Toto dílo vyšlo z práce francouzských biblistů a teologů, kteří kvůli studiu Písma svatého založili v Jeruzalémě před stodvaceti lety Biblickou školu, v níž se věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Škola velmi plodně působí dodnes.

Pro běžné čtenáře jsou důležité především dvě věci.

  • Za prvé, Jeruzalémská bible obsahuje i deuterokanonické knihy (Tobiáš, Judit, Ester, Kniha moudrosti, Sirachovec, knihy Makabejské aj.).
     
  • Za druhé, čtenář má po ruce nejen text Písma, ale i celek důmyslně uspořádaných úvodů, komentářů a poznámek. Spojení překladu a výkladu Písma patří k osvědčené katolické tradici. Na cestu náročným biblickým terénem je třeba mít dobrého průvodce. Jeruzalémská bible poskytuje klíčové poznatky k orientaci v biblickém textu, ale nezatěžuje dlouhým rozsahem.

 

jeruzal-msk-bible-jerusalem-bible-in-czech-language-p-smo-svat-vydan-jeruzal-mskou-biblickou-kolou-brown-leather-bound-with-golden-edges-thumb-index-contains-deuterocanonical-books-catholic-version-1-.jpg

jeruzal-msk-bible-jerusalem-bible-in-czech-language-p-smo-svat-vydan-jeruzal-mskou-biblickou-kolou-brown-leather-bound-with-golden-edges-thumb-index-contains-deuterocanonical-books-catholic-version-2-.jpg

jeruzal-msk-bible-jerusalem-bible-in-czech-language-p-smo-svat-vydan-jeruzal-mskou-biblickou-kolou-brown-leather-bound-with-golden-edges-thumb-index-contains-deuterocanonical-books-catholic-version-3-.jpg

jeruzal-msk-bible-jerusalem-bible-in-czech-language-p-smo-svat-vydan-jeruzal-mskou-biblickou-kolou-brown-leather-bound-with-golden-edges-thumb-index-contains-deuterocanonical-books-catholic-version-5-.jpg

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Jeruzalémská Bible - Jerusalem Bible in Czech Language / Písmo Svaté Vydané Jeruzalémskou Biblickou Školou / Brown Leather Bound with thumb index / Contains Deuterocanonical books / Catholic version to your wish list.