Loading... Please wait...

Czech Language Kralice Bible / Bible kralická šestidílná, kompletni vydani s puvodnimi poznamkami

$249.99
SKU:
1W-U42R-BCQL
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Czech Language Kralice Bible / Bible kralická šestidílná, kompletni vydani s puvodnimi poznamkami

Author : Biblicka spolecnost

Hardcover with Protective Box, Edition 2015

Publisher : Biblicka spolecnost
Language : Czech
Pages : 2813
ISBN : 9788087287781
SKU : 700535068536

Description

Česká kralická Biblia je známa mnohým generáciám čitateľov Božieho Slova. Prvé vydanie kralickej Biblie (1579–1594) bolo šesťdielne a vynikalo rozsiahlym výkladovým a poznámkovým aparátom. Tento aparát bol doposiaľ väčšine čitateľov neznámy a nedostupný, aj keď obsahuje mimoriadne historické, bohemistické a teologické dedičstvo. Česká biblická spoločnosť na konci roka 2014 vydala prvé kompletné vydanie českej kralickej Biblie v jednom zväzku, vrátane pôvodných poznámok. Toto vydanie sa vyznačuje modernou, dobre čitateľnou grafickou úpravou, ktorá sa snaží nadviazať na vysokú typografickú kvalitu pôvodnej tlače a sprostredkovať ju dnešným čitateľom. Cieľom edície je tiež predstaviť súčasnému čitateľovi kompletné znenie Šestidílky tak, aby boli zachované všetky podstatné jazykové vlastnosti pôvodného diela, rešpektujúc súčasnú bohemistickú edičnú prax. Publikovaný text zachováva niektoré jazykové zvláštnosti, ktoré boli v neskorších vydaniach kralickej Biblie často odstránené. Podáva tak veľmi zaujímavé svedectvo o češtine, ktorá sa neskôr, v období národného obrodenia, stala východiskom pre novodobý spisovný jazyk.

The Bible of Kralice, also called the Kralice Bible (Czech: Bible kralická), was the first complete translation of the Bible from the original languages into the Czech language. Translated by the Unity of the Brethren and printed in the town of Kralice nad Oslavou, the first edition had six volumes and was published between the years 1579 and 1593. The third edition, from 1613, is classic and till this day the most widely known and used Czech translation. The New Testament had been translated from the Greek by Jan Blahoslav and published in 1564.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Czech Language Kralice Bible / Bible kralická šestidílná, kompletni vydani s puvodnimi poznamkami to your wish list.