Loading... Please wait...

Copala Triqui Language New Testament / Se-nānā Diosē nanā sāʼ me rá catūū nimán níʼ a (TRCNT) / Mexico

$15.14
SKU:
9781531306564
Quantity:

Product Description

Copala Triqui Language New Testament

Se-nānā Diosē nanā sāʼ me rá catūū nimán níʼ a (TRCNT)

Mexico

 

  • Paperback: 586 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (November 3, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Copala
  • ISBN-10: 153130656X
  • ISBN-13: 978-1531306564
  • Product Dimensions: 6 x 1.5 x 9 inches
  • Shipping Weight: 2.1 pounds

 

John 3:16 San Juan

Dan me se ꞌe̱e̱ uxrá rá Diose̱ niꞌya̱j Diose̱ man níꞌ si̱j ma̱n rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ nda̱ꞌ se o̱rúnꞌ taꞌníí Diose̱, tza̱j ne̱ rqué u̱u̱n Diose̱ taꞌníí soꞌ yoꞌ, caꞌna̱ꞌ taꞌníí soꞌ rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ cataj Diose̱ se vaa nij yuvii̱ amán rá niꞌya̱j man taꞌníí soꞌ roꞌ, se̱ caviꞌ nij soꞌ daj chiha̱a̱ míj maꞌ. Tana̱nj cane̱ nij soꞌ ga̱ Diose̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj na̱nj ado̱nj.

 

The Triqui /ˈtrk/, or Trique, languages are Oto-Manguean languages of Mexico spoken by the Trique people of the state of Oaxacaand the state of Baja California (due to recent population movements). They belong to the Mixtecan branch together with the Mixtec languages and Cuicatec.

 

Trique
Native to Mexico; United States
Region OaxacaCalifornia
Ethnicity Trique
Native speakers
26,000 (2010 census)
Oto-Manguean
Latin script
Official status
Official language in
Mexico
Language codes
ISO 639-3 Variously:
trc – Copala
trq – San Martín Itunyoso
trs – Chicahuaxtla
Glottolog triq1251

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Copala Triqui Language New Testament / Se-nānā Diosē nanā sāʼ me rá catūū nimán níʼ a (TRCNT) / Mexico to your wish list.