null

Black Genuine Leather Romanian Bible / Thumb Index, Golden Edges / Biblia sau Sfanta Scriptura Cu Trimiteri

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
LH-SSB5-99PU
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Black Genuine Leather Romanian Bible / Thumb Index, Golden Edges

Biblia sau Sfanta Scriptura Cu Trimiteri / Cuvinte Domnului in Rosu Words of Christ in Red

Traducerea Dumitru Cornilescu 057TI Series 2015 Print

Product Details

 • Leather Bound: 1258 pages
 • Publisher: Bible Society (2015)
 • Language: Romanian
 • Product Dimensions: 7 x 5.4 x 0.7 inches

Overview

Black Genuine Leather Romanian Bible / Biblia sau Sfanta Scriptura Cu Trimiteri / Cuvinte Domnului in Rosu is a premium edition of the Bible in the Dumitru Cornilescu translation, featuring a genuine black leather cover with a thumb index and golden edges for easy navigation. This edition, published by the Bible Society in 2015, includes 1258 pages of Scripture with cross-references and the words of Christ highlighted in red.

The Dumitru Cornilescu translation is renowned for its clarity and accuracy, making it a trusted version for Romanian-speaking Christians. The cross-references included in this edition help readers connect various passages throughout the Bible, enhancing their study and understanding of the Scriptures. The words of Christ in red provide a visually distinct and helpful way to focus on His teachings.

Biblia sau Sfanta Scriptura Cu Trimiteri / Cuvinte Domnului in Rosu este o ediție premium a Bibliei în traducerea Dumitru Cornilescu, având o copertă din piele neagră veritabilă cu index de deget și margini aurii pentru navigare ușoară. Această ediție, publicată de Societatea Biblică în 2015, include 1258 de pagini de Scriptură cu referințe încrucișate și cuvintele lui Hristos evidențiate cu roșu.

Traducerea Dumitru Cornilescu este cunoscută pentru claritatea și acuratețea sa, fiind o versiune de încredere pentru creștinii vorbitori de română. Referințele încrucișate din această ediție ajută cititorii să conecteze diverse pasaje din întreaga Biblie, îmbunătățind studiul și înțelegerea Scripturilor. Cuvintele lui Hristos în roșu oferă un mod vizual distinct și util de a se concentra asupra învățăturilor Sale.

Interesting Facts

 • The genuine black leather cover and golden edges provide durability and an elegant appearance, making this Bible suitable for personal use or as a cherished gift.
 • The thumb index allows for quick and easy navigation through the different books of the Bible.
 • The words of Christ in red help readers quickly identify His teachings, enhancing their focus during study and devotion.
 • This edition includes cross-references that link related passages, offering additional context and deeper understanding of the Scriptures.

Fapte interesante:

 • Coperta din piele neagră veritabilă și marginile aurii oferă durabilitate și un aspect elegant, făcând această Biblie potrivită pentru utilizare personală sau ca un cadou prețuit.
 • Indexul de deget permite navigarea rapidă și ușoară prin diferitele cărți ale Bibliei.
 • Cuvintele lui Hristos în roșu ajută cititorii să identifice rapid învățăturile Sale, sporind concentrarea în timpul studiului și devoțiunii.
 • Această ediție include referințe încrucișate care leagă pasajele înrudite, oferind context suplimentar și o înțelegere mai profundă a Scripturilor.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Translator: Dumitru Cornilescu

Hashtags

#RomanianBible, #CornilescuVersion, #BibleStudy, #RomanianChristianBooks, #BibleSociety, #CrossReferenceBible, #WordsOfChristInRed, #ThumbIndexBible, #RomanianScriptures, #ChristianFaith, #LeatherBoundBible, #GoldenEdgesBible

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review