null

Biblia / Hungarian Catholic Family Bible / Szent István Társulat / Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
9633604265R
UPC:
9633604265
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Biblia / Hungarian Catholic Family Bible / Szent István Társulat / Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / 5th edition / 5. kiadás / Hardcover / Katolikus Biblia

 • Hardcover 1987
 • ISBN-10: 9633604265
 • PAGES: 1464
 • Publisher: Szent István Társulat
 • Language: Hungarian 
 • Product Dimensions: 9.5 x 6.8 x 1.8 inches
 • Shipping Weight:  3.2 pounds 

Hungarian Summary:

A ​biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése „könyvek”. (A „könyvtekercs” jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi „könyvek”-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen „Írásnak”, „Írásoknak” nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá „Isten Igéjének”, „Szentírásnak”, „Könyvek Könyvének” is hívják. Az „Isten Igéje” elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az „Úr könyve” néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára.  

Szent István Társulat / Biblia - Ötödik kiadás. A könyv néhány fekete-fehér és színes fotóval, ábrával illusztrált. 

 •  Fejezetcímek és bevezetések a könyvekhez
 •  Név- és tárgymutató
 •  Időbeli áttekintés, mértékegységek
 •  Színes térképek
 •  Képek tekercsekről, leletekről 

English Summary:

The English word Bible is from the Latin biblia, from the same word in Medieval Latin and Late Latin and ultimately from Koinē Greek: τὰ βιβλία, translit. ta biblia "the books" (singular βιβλίον, biblion).

Medieval Latin biblia is short for biblia sacra "holy book", while biblia in Greek and Late Latin is neuter plural (gen. bibliorum). It gradually came to be regarded as a feminine singular noun (biblia, gen. bibliae) in medieval Latin, and so the word was loaned as a singular into the vernaculars of Western Europe.[10] Latin biblia sacra "holy books" translates Greek τὰ βιβλία τὰ ἅγια tà biblía tà ágia, "the holy books".

Hungarian Catholic Family Bible / Szent Istvan Tarsulat 1987 - 5th edition.

Contains:

 • Section titles and book introductions
 • Word glossary
 • Chronological summary, measurements
 • Color maps
 • B&W and Color photos of scrolls and archeological finds

 

biblia-hungarian-catholic-family-bible-sz-vets-gi-s-jsz-vets-gi-szent-r-s-szent-istv-n-t-rsulat-5th-edition-5.-kiad-s-red-hardcover-2-.jpg

biblia-hungarian-catholic-family-bible-sz-vets-gi-s-jsz-vets-gi-szent-r-s-szent-istv-n-t-rsulat-5th-edition-5.-kiad-s-red-hardcover-14-.jpg

biblia-hungarian-catholic-family-bible-sz-vets-gi-s-jsz-vets-gi-szent-r-s-szent-istv-n-t-rsulat-5th-edition-5.-kiad-s-red-hardcover-18-.jpg

biblia-hungarian-catholic-family-bible-sz-vets-gi-s-jsz-vets-gi-szent-r-s-szent-istv-n-t-rsulat-5th-edition-5.-kiad-s-red-hardcover-22-.jpg

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review