Loading... Please wait...

Az Újszövetség értelmező kéziszótára by Xavier Léon-Dufour / Hungarian edition of Dictionnaire du Nouveau Testament / Új Ember kiadó 2008 / Hardcover / Translated by Puskely Mária / Hungarian Catholic NT dictionary

$79.99
SKU:
9789639674776
Weight:
17.00 Ounces
Quantity:

Product Description

 Az Újszövetség értelmező kéziszótára by Xavier Léon-Dufour / Hungarian edition of Dictionnaire du Nouveau Testament / Új Ember kiadó 2008 / Hardcover / Translated by Puskely Mária / Hungarian Catholic NT dictionary

Hardcover 2008

ISBN: 9789639674776 / 978-9639674776

ISBN-10: 963967477X

PAGES: 647

PUBLISHER: Új Ember kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

A Biblia évében - amely egyben Szent Pálra emlékező jubileumi esztendő is - örömmel nyújtjuk át a magyar olvasóknak Xavier Léon-Dufour jezsuita szerzetes művét, Az Újszövetség értelmező kéziszótárát. A 2007. november 13-án elhunyt biblikus tudós másik nagyszabású műve, a Biblikus teológiai szótár már 1974-ben megjelent magyar nyelven, s azóta több kiadást is megért.
Az Újszövetség értelmező kéziszótárának referenciákkal és szólánccal ellátott szócikkei tömörebbek, ugyanakkor történeti keretbe állítva mutatják be Jézus korának földrajzi, nyelvi, régészeti, kulturális és teológiai összetevőit. A szerző és az általa irányított szakembergárda előszeretettel kereste az Újszövetség görög nyelvének az árnyalatokból előtűnő rejtett tartalmi gazdagságát. Egy-egy kifejezésben tetten érhető a sok ezer éves szemita kultúra és a görög gondolati vonulat sajátos kapcsolata. Kétezer éve ebben a világban testesült meg az Ige, született meg az egyház, s vezeti az emberiséget az „ígéret földje" felé.
Kalauz e szótár: az Újszövetség lapjainak forgatása közben naponta kézbe vehető, útmutatásai továbbvezetnek annak nyomában, aki maga az út, az igazság és az élet.

 

 

Tartalom / Contents:

A Biblia könyveinek sorrendje és rövidítése 5
AJÁNLÁS 9
BEVEZETÉS 11
I. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR 11
1. Jézus előtt
2. A Názáreti Jézus
3. Az első közösség
4. Pál
5. Elterjedés
II. A FÖLD 18
1. Júdea
2. A talaj
3. A domborzat
4. Az éghajlat
5. A növényzet
6. Az állatvilág
III. AZ EMBEREK 22
1. Palesztina
2. Különféle népek
3. A diaszpóra
IV. A FÖLDKÖZI-TENGER VILÁGA 25
1. Történelmi helyzet
2. Politikai helyzet
3. Gazdasági helyzet
4. Társadalmi helyzet
5. Kulturális helyzet
6. Vallási helyzet
7. A keresztény hit terjedése
V. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 37
1. Kozmológia
2. Antropológia
3. Nyelvek
VI. POLITIKAI ÉS JOGI ÉLET 40
1. Polgári állapot
2. Adminisztráció
3. Pénzügyek
4. Jog és igazságosság
VII. GAZDASÁGI ÉLET 47
1. Természeti források
2. Foglalkozások
3. Kereskedelem
4. Gazdagok és szegények
VIII. A HÁZ ÉS A CSALÁD ÉLETE 51
1. Az életkeret
2. Családi élet
IX. KULTURÁLIS ÉLET 59
1. A hagyomány
2. Nevelés
3. Írásmód és hírközlés
4. Ismeretek
5. Művészetek
6. Zene
7. Tánc
8. Színház és szórakozások
9. A görög kultúra
X. IZRAEL HITE 64
1. A szövetség
2. Isten
3. A nép
XI. VALLÁSI IRÁNYZATOK 65
1. A szadduceusok
2. A farizeusok
3. Az esszénusok
4. A zelóták
5. Az ország népe és a testvérületek
XII. A SZENT IRATOK ÉS ISTEN SZAVA 70
1. A törvény és Izrael jelene
2. Izrael és a messiási várakozás
3. A bölcsességi hagyomány és a kinyilatkoztatás
XIII. KULTIKUS ÉLET 79
1. Kultikus helyek
2. Kultikus cselekmények
3. Az év liturgikus köre
XIV. ERKÖLCSI ÉLET 83
1. Isten törvénye
2. A törvény gyakorlása
XV. AZ ÚJSZÖVETSÉG 87
1. A szöveg
2. A könyvek és a könyv
3. Értelmezés
SZÓTÁR 90
TÉRKÉPEK, TÁBLÁZAT 636
FÜGGELÉK
Magyar nyelven elérhető legfontosabb szak- és népszerűsítő irodalom 640

 

Szerző
Xavier Léon-Dufour

 

Fordító
Puskely Mária

 

Grafikus
Villám Péter

 

Lektor
Thorday Attila
Borián Tibor
 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Az Újszövetség értelmező kéziszótára by Xavier Léon-Dufour / Hungarian edition of Dictionnaire du Nouveau Testament / Új Ember kiadó 2008 / Hardcover / Translated by Puskely Mária / Hungarian Catholic NT dictionary to your wish list.