null

Zelená Bible Nový Zákon | New Testament in Czech

No reviews yet Write a Review
$99.00
SKU:
9788087287439
UPC:
9788087287439
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Zelená Bible Nový Zákon | New Testament in Czech

UPC: 9788087287439

Product Features

 • Title: Zelená Bible Nový Zákon
 • Publisher: Česká biblická společnost
 • Publication Year: 2011
 • Language: Czech (Český ekumenický překlad)
 • Format: Paperback
 • Special Features: Highlights verses related to nature and creation; includes selected Old Testament texts and inspirational quotes

Overview

Zelená Bible Nový Zákon is a unique edition of the New Testament, focusing on themes of nature, creation, and humanity's relationship with the environment. This edition uses the Czech Ecumenical Translation and is designed to highlight verses that speak about nature and our responsibility to care for it. Published in 2011 with the financial support of the civic association Galacie, this Bible includes specially marked "green" texts, selected Old Testament passages, and a collection of inspiring quotes from Christian thinkers over the centuries. It serves as a reminder of our duty to be compassionate and responsible stewards of God's creation.

Interesting Facts

 • Environmental Focus: This Bible emphasizes the connection between faith and environmental stewardship, encouraging readers to reflect on their role in caring for God's creation.
 • Collaborative Effort: The project was overseen by Jaroslav Bajer, with contributions from editors Pavla Chudá, Pavel Nápravnik, and Ladislav Žilka. The design and layout were managed by Jakub Kubů and Petr Viček.
 • Inspirational Quotes: Includes quotes from notable figures such as Desmond Tutu, Simone Weil, Irenaeus of Lyon, John of Damascus, Francis of Assisi, Martin Luther, Albert Schweitzer, and Pope John Paul II.

Track Listing (for CDs or DVDs)

Not applicable for this product.

Publishers

 • Česká biblická společnost
  • Located at Náhorní 12, 18200 Praha 8, Czech Republic.
  • This organization is dedicated to publishing the Bible and related materials in Czech, aiming to make the scriptures accessible and relevant to modern readers.

Hashtags

#ZelenáBible #NovýZákon #CzechBible #EnvironmentalStewardship #Christianity #Nature #CreationCare #CzechTranslation #BiblicalQuotes #SpiritualReflection

Czech Translation

Overview

Zelená Bible Nový Zákon je jedinečné vydání Nového zákona, zaměřené na témata přírody, stvoření a vztahu lidstva k životnímu prostředí. Toto vydání používá Český ekumenický překlad a je navrženo tak, aby zvýraznilo verše, které hovoří o přírodě a naší odpovědnosti o ni pečovat. Vydána v roce 2011 s finanční podporou občanského sdružení Galacie, tato Bible obsahuje speciálně označené „zelené“ texty, vybrané starozákonní pasáže a sbírku inspirativních citátů od křesťanských myslitelů napříč staletími. Připomíná nám naši povinnost být soucitnými a zodpovědnými správci Božího stvoření.

Interesting Facts

 • Environmentální zaměření: Tato Bible zdůrazňuje spojení mezi vírou a environmentálním správcovstvím, povzbuzuje čtenáře k zamyšlení nad jejich rolí v péči o Boží stvoření.
 • Spolupráce: Projekt byl řízen Jaroslavem Bajerem, s příspěvky od redaktorů Pavly Chudé, Pavla Nápravníka a Ladislava Žilky. Design a rozvržení byly spravovány Jakubem Kubů a Petrem Vičkem.
 • Inspirativní citáty: Obsahuje citáty významných osobností jako Desmond Tutu, Simone Weilová, Irenej z Lyonu, Jan z Damašku, František z Assisi, Martin Luther, Albert Schweitzer a Jan Pavel II.

 IMG_8572__18037.1717818585.1280.1280.JPG (960×1280)

IMG_8585__99259.1717818641.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_8586__50866.1717818640.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_8574__94770.1717818578.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_8577__37968.1717818606.1280.1280.JPG (1280×960)

Product Reviews

No reviews yet Write a Review