Loading... Please wait...

Világhíres Magyarok - World Famous Hungarians from History, Arts, Literature, Science and Sport / Történelem, Művészetek, Irodalom, Tudományok, Sport / Hardcover / Kossuth kiadó 2004

$59.99
SKU:
9630945495
Weight:
22.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Világhíres Magyarok - World Famous Hungarians - World renowned Hungarians from History, Arts, Literature, Science and Sport / Történelem, Művészetek, Irodalom, Tudományok, Sport / Hardcover / Kossuth kiadó 2004 /

Hardcover 2004

ISBN: 9789630945493  /  978-9630945493

ISBN-10: 9630945495

PAGES: 167

PUBLISHER: Kossuth kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Summary:

A magyar kultúra hosszú évszázadok óta szerves része az európai kultúrának. Első jelentős iskolánk 996-ban jött létre Szent Márton hegyén, s e bencés kolostort létrehozóknak köszönhetjük korai tudós orvosainkat is. 1055-ben íródott a Tihanyi Apátság alapítólevele, amely már ötvennyolc magyar szót őrzött meg számunkra. A következő század végén összeállított Pray-kódexben található meg a legrégibb összefüggő szövegű magyar nyelvemlékünk, a Halotti Beszéd és Könyörgés; a fennmaradt szöveg kétszázhetvennégy szóból áll.
A Kárpát-medencében letelepedett magyarság szókincse azonban ennél jóval gazdagabb volt, csak az egykoron birka- és kecskebőr hártyákra rótt betűk elvesztek; megmaradtak-fennmaradtak viszont az ősi mesterségek művelőinek, az ácsoknak, a fémműveseknek, a textileseknek, a halászoknak, a borbélyoknak, az építőmestereknek, az állattartóknak és földműveseknek, a folyószabályozóknak, az égiekkel társalkodóknak, a meseszövőknek és az étekkészítőknek egykori magyar szakkifejezései, amelyek ezután szószedetekbe is foglaltattak, s bizonyítják eme mesterségekben eleink igencsak magas fokú jártasságát. A jogtudók jóvoltából már a 11. században megszülettek az első magyar törvénykönyvek, 1222-ben pedig - hét évvel a híres angol Magna Charta Libertatum után - a magyarországi aranybulla.
A 12. század végén az oxfordi diákok között már magyarországi tanuló nevével találkozhatunk, a 13. században a bolognai egyetemen magyar kánonjogász tanított, s a Sorbonne professzorai közé a 18. századtól kezdődően magyar szakembereket is meghívtak. Ebben az időben a felsőbb fokúnak mondható veszprémi iskolában több mint tíz, Franciaországban végzett tanár tanított, száz évre rá létrejött a pécsi egyetem, s immár több mint hatszáz évvel ezelőtt alapíttatott egyetem Óbudán.
A 15. századi Európa egyik legnagyobb könyvtára a csodálatos kódexeket magában foglaló Corvinagyűjtemény volt, s ennek összeállításával egy időben, 1473-ban Magyarország volt a világ hatodik országa (Németország, Itália, Svájc, Franciaország és Németalföld után), ahol megindult a könyvnyomtatás.
Már a magyar királyság korai évtizedeiben foglalkoztak pénzveréssel, s az éremkészítők azt a poncolási technikát alkalmazták, amely az érmék maradandóságának megtartására szolgált, s ezért egész Európában kedveltté váltak a magyar pénzek, nem is beszélve arról az időszakról, amidőn már a magyar uralkodók aranypénzt verettek, firenzei mintára.
Ezeknek a jó minőségű pénzeknek az előállításához a gazdag magyar bányák adtak alapot, hiszen a középkor századaiban a magyar aranytermelés az afrikai után a világstatisztikában a második helyet foglalta el, s ugyanez mondható ezüsttermelésünkről is, amelyben csak a csehországi bányák előzték meg a magyarországiakat. talán ez a gazdagság is hozzájárult ahhoz, hogy a magar királyi családok Európa majd minden királyi házával rokoni kapcsolatba kerültek, s talán egymás ygorsabb megismerését szolgálta az elfordítható első tengelyű magyar szekér, azaz a korábbiaknál könnyedebben "száguldó" magyar kocsi is.

 

Tartalom / Contents:

Ajánlás  
Bevezetés  
Történelmi áttekintés 8
Művészetek  
Zeneművészet, táncművészet 22
Képzőművészet, építészet 38
Művészettörténet 52
Filmművészet, fotótörténet 54
Irodalom  
Irodalom, nyelvészet 70
Tudományok  
Filozófia, pszichológia 84
Közgazdaság-tudomány, üzleti élet 88
Matematika, informatika 94
Fizika, kémia, biológia 102
Csillagászat, földrajz 112
Találmányok 118
Orvostudomány 136
Agrártudomány, gasztronómia, lótenyésztés 146
Sport  
Sport 156
Az illusztrációk forrása 168

 

Szerzők / Authors:
Albert Mária
Bottlik Iván
Csorba László
Diószegi Endre
Dobor Dezső
Estók János
Filep László
 
Szerkesztő / Editors:
Gazda István
Gervai András

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Világhíres Magyarok - World Famous Hungarians from History, Arts, Literature, Science and Sport / Történelem, Művészetek, Irodalom, Tudományok, Sport / Hardcover / Kossuth kiadó 2004 to your wish list.