null

Ukrainian New Testament / Hardcover, Black BFS-375M-VO253 [Hardcover]

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9780564027088
UPC:
9780564027088
Weight:
12.80 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ukrainian New Testament / Hardcover, Black BFS-375M-VO253

Product Details

 • Hardcover: 300 pages
 • Publisher: Bible Society (1991)
 • Language: Ukrainian
 • ISBN-10: 0564027081
 • ISBN-13: 978-0564027088 / 9780564027088
 • Product Dimensions: 7.1 x 4.8 x 0.5 inches
 • Shipping Weight: 12.8 ounces

Product Features

 • Compact Size: This Ukrainian New Testament is designed to be portable and easy to carry, making it perfect for travel, study groups, and daily reading.
 • Durable Hardcover: The black hardcover edition provides durability and a classic look, ensuring it withstands frequent use.
 • Clear Print: High-quality printing ensures readability, with clear and legible text.
 • Published by the Bible Society: A trusted name in Bible publication, known for accuracy and quality.

Властивості продукту

 • Компактний розмір: Цей Український Новий Завіт створений для того, щоб бути портативним та легким у транспортуванні, що робить його ідеальним для подорожей, групових занять та щоденного читання.
 • Міцна тверда обкладинка: Чорна тверда обкладинка забезпечує довговічність та класичний вигляд, гарантуючи витривалість при частому використанні.
 • Чіткий друк: Високоякісний друк забезпечує читабельність, з чітким та розбірливим текстом.
 • Видано Біблійним Товариством: Надійне ім'я у видавництві Біблій, відоме своєю точністю та якістю.

Overview

The Ukrainian New Testament in hardcover, black BFS-375M-VO253, published by the Bible Society in 1991, is a valuable resource for Ukrainian-speaking Christians. Its compact size and durable design make it ideal for personal study, travel, and group study sessions. This edition is known for its accuracy and clarity, ensuring a fulfilling reading experience.

Огляд

Український Новий Завіт у твердій обкладинці, чорний BFS-375M-VO253, виданий Біблійним Товариством у 1991 році, є цінним ресурсом для українськомовних християн. Його компактний розмір та міцний дизайн роблять його ідеальним для особистого вивчення, подорожей та групових занять. Це видання відоме своєю точністю та чіткістю, забезпечуючи задоволення від читання.

Interesting Facts

 • Publisher's Legacy: The Bible Society has a long-standing tradition of providing high-quality and accurate Bible translations to communities worldwide.
 • Portable Edition: This edition's size and weight make it convenient for carrying in a bag or pocket, making the Word of God accessible wherever you go.
 • Historical Value: Published in 1991, this edition represents a period of renewed religious interest and freedom following significant political changes in Eastern Europe.

Цікаві Факти

 • Спадщина видавця: Біблійне Товариство має давню традицію надання високоякісних та точних перекладів Біблії для громад по всьому світу.
 • Портативне видання: Розмір та вага цього видання роблять його зручним для перенесення в сумці чи кишені, роблячи Слово Боже доступним де б ви не були.
 • Історична цінність: Виданий у 1991 році, цей випуск представляє період відродження релігійного інтересу та свободи після значних політичних змін у Східній Європі.

Publishers

 • Bible Society: Renowned for its commitment to producing high-quality and accurate Bible translations, the Bible Society serves the needs of Christians worldwide.

Видавці

 • Біблійне Товариство: Відоме своєю відданістю виробництву високоякісних та точних перекладів Біблії, Біблійне Товариство обслуговує потреби християн у всьому світі.

Hashtags

#UkrainianNewTestament #BibleSociety #ChristianResources #UkrainianLanguage #PortableBible #BibleInMyLanguage

Хештеги

#УкраїнськийНовийЗавіт #БіблійнеТовариство #ХристиянськіРесурси #УкраїнськаМова #ПортативнаБіблія #БібліяМоєюМовою

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review