null

TÓTH GÉZA ELŐADÁSÁBAN AUDIO BIBLIA ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE MP3

No reviews yet Write a Review
$99.00
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

TÓTH GÉZA ELŐADÁSÁBAN AUDIO BIBLIA ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE MP3

IN THE LECTURE OF GÉZA TÓTH AUDIO BIBLE THE BOOK OF THE PROPHET ISAIAH MP3 / Hungerian Audio Bible 

Publisher: audiobiblia.hu 

Englsih Description:

"Blessed are those who read it and those who listen to the words of this prophecy.!! Revelations 1,3
What is the biblical background for reading the Scriptures? "Take care to read aloud..."!
1 Timothy 4:13
Where and when should you listen to the Audio Bible? "And these words, which I command you today, should be in your heart. And train your sons in these, and talk about them when you sit in your house, or when you walk on the road, when you lie down, and when you get up!" Deuteronomy 6,6-7
How do you benefit from the Audio Bible? "Do not let the book of this law depart from your mouth, but think about it day and night, be careful and do everything as it is written in it, because then you will be lucky in your ways and then you will prosper!" Joshua 1,8
 

Hungerian Description: 

Miért van szükség Audiobibliára? ,,Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit.!! Jelenések 1,3
Mi a bibliai háttere a Szentírás felolvasásának? ,,Legyen gondod a felolvasásra.."!
1.Timotheosz 4,13
Hol és mikor érdemes hallgatni az Audiobibliát? ,,És ez igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz!" 5. Mózes 6,6-7
Milyen hasznod származik az Audiobibliából? ,,El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz!" Józsué 1,8

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review