Loading... Please wait...

Peñoles Mixtec Language New Testament 2002 Edition / Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú (MILNT) / Mexico

$14.82
SKU:
9781531304195
Weight:
33.60 Ounces
Quantity:

Product Description

Peñoles Mixtec Language New Testament 2002 Edition

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú (MILNT)

Mexico

 

  • Paperback: 570 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (August 9, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Peñoles Mixtec
  • ISBN-10: 1531304192
  • ISBN-13: 978-1531304195
  • Product Dimensions: 6 x 1.4 x 9 inches
  • Shipping Weight: 2.1 pounds

 

John 3:16 SAN JUAN

Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní‑gá ñáyiu ñuyíú‑a. Te ɨɨⁿdìi‑ni Déhe‑gá ndécú, te ní tendaha ñàha‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá ñǎyiu, te vá cuǐta nihnú‑yu, chi nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

 

Estetla Mixtec is a diverse Mixtec language of Oaxaca.

 

 

Estetla Mixtec
Eastern Mixtec
Native to Mexico
Region Oaxaca
Native speakers
13,000 (2000)
Oto-Manguean
Language codes
ISO 639-3 Variously:
mil – Peñoles
mxs – Huitepec
mqh – Tlazoyaltepec
vmx – Tamazola
Glottolog peno1244  Penoles
tlaz1235  Tlazoyaltepec
huit1252  Huitepec
tama1339  Tamazola

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Peñoles Mixtec Language New Testament 2002 Edition / Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú (MILNT) / Mexico to your wish list.