null

Nepali Bible Large Size Black Luxury Leather Edition / Golden Edges, Zipper, Thumb Indexed / Words of Christ in Red Letter / Nepali New Revised Version Text NEPNRV067ZTI / नेपाली NNRV Printed in Korea

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
9788941295600
Weight:
40.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Nepali Bible / नेपाली / Black Luxury Leather Edition Large Size

 

  • Golden Edges, Zipper, Thumb Indexed 
  • Words of Christ in Red Letter NNRV
  • Nepali New Revised Version Text
  • NEPNRV067ZTI
  • Printed in Korea

 

  • Leather Bound: 1288 pages
  • Publisher: Bible Society (2017)
  • Language: Nepali
  • ISBN-10: 8941295602
  • ISBN-13: 978-8941295600

 

Summary:

The Nepal Bible Society would like to make clear to all the dear readers that the newly revised Nepali Bible published by the Nepal Bible Society in 1997 AD has been prepared and made available in a more standard and suitable medium according to the wishes of our esteemed readers. A vivid example of this fact is the new revised version of the Bible with further corrections and some new features. The Society hopes that this edition will help dear readers to quickly find out where the books of the Bible are and to clearly distinguish the sayings of the Lord Jesus within the New Testament and that our esteemed readers will be more motivated to use the Bible in their personal and church life. Finally, with the aim of correcting all kinds of errors that have been seen so far and providing a more standard and more characteristic Nepali Bible, this society will be able to carry out the re-editing of the Nepali Bible which started in 2008 AD and pray that all those involved in this work will receive the wisdom and grace of the Triune Living God. -Nepal Bible Society welcomes everyone to help in any way they can

 

सरल नेपाली पवित्र बाइबल (सरल नेपाली) 

नेपाल बाइबलसोसाइटीले ईस्वी सम्बत्१९९७मा प्रकाशित गरेको नयाँ संशोधित नेपाली बाइबललाई अझ स्तरिय र हाम्रा आदरणीयपाठकवर्गको चाहनाअनुसारको आकार, सज्जार माध्यममा तयार गरी उपलब्ध गराउने अभियानमा यो सोसाइटी अनवरतरूपमा लागिरहेको तथ्यसबै प्यारा पाठकवृन्दमा स्पष्ट पार्न चाहँदछ। 

थप सुधार रकेही नयाँ विशेषता सहितको प्रभु येशूको वाणी रातो अक्षरमा भएको नयाँ संशोधित बाइबलकोयो संस्करण यस तथ्यको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। यस संस्करणले प्यारा पाठकहरूलाईबाइबलका पुस्तकहरू कहाँ छन् भनी छिटो पत्ता लगाउन र नयाँ करार भित्र प्रभु येशूकावाणीहरू स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउन सहायता पुग्नेछ र व्यक्तिगत तथा मण्डलीको जीवनमाबाइबलको प्रयोग गर्न हाम्रा आदरणीय पाठकहरू अझ उत्साहित हुनेछन् भन्ने यससोसाइटीले आशा लिएको छ। 

अन्तमा,हाल देखिएका सबैकिसिमका त्रुटीहरूलाई सच्च्याएर अझ स्तरिय र थप विशेषता सहितको नेपाली बाइबलउपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर ईस्वी सम्बत् २००८ बाट सुरु भएको नेपाली बाइबलकोपुन: सम्पादन कार्य गर्न यो सोसाइटी सक्षम होऊन् र यस कार्यमा संलग्न सबैलाईत्रिएक जीवित परमेश्वरको बुद्धि र अनुग्रह प्राप्त होऊन् भनी प्रार्थना गर्नकासाथै आ-आफ्ना तर्फबाट सम्भव भएका सहायता गर्नहुन सबैसँग नेपाल बाइबल सोसाइटी सादरआह्वान गर्दछ

 

 https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/7834/images/48883/91sunn6WL0L__88242.1501914512.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*1wur1ki*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY4NzYwNDcwNC4zMzk4LjEuMTY4NzYwNjI3OS42MC4wLjA.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review