null

Maltese New Testament, Psams, Proverbs / It-Testment Il-Gdid, Salmi, Proverbji / The Sant Version: 1984

No reviews yet Write a Review
$34.99
SKU:
1E-HMI7-2ZJE
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Maltese New Testament, Psams, Proverbs / It-Testment Il-Gdid, Salmi, Proverbji

The Sant Version: 1984

Product Features

 • Format: Hardcover
 • Publisher: Għaqda Biblika Maltija (1999)
 • Language: Maltese
 • Dimensions: 4.9 x 3.1 x 0.7 inches
 • Shipping Weight: 4.8 ounces
 • Version: Sant Version: 1984

Overview

"It-Testment Il-Gdid, Salmi, Proverbji" is a compact and portable edition of the New Testament, Psalms, and Proverbs in Maltese, based on the Sant Version of 1984. Published by Għaqda Biblika Maltija in 1999, this hardcover edition provides a comprehensive resource for personal study and reflection. Its small size makes it easy to carry, ensuring that readers can engage with the scriptures wherever they go.

Interesting Facts

 • Comprehensive Content: This edition includes the New Testament, Psalms, and Proverbs, providing a broad spectrum of scriptural texts for study and devotion.
 • Sant Version: Based on the Sant Version of 1984, this translation is known for its accuracy and readability, making it a reliable resource for Maltese-speaking Christians.
 • Publisher: Għaqda Biblika Maltija is dedicated to producing high-quality religious texts that are accessible and accurate, ensuring that this edition meets the spiritual needs of its readers.
 • Portable Size: With dimensions of 4.9 x 3.1 x 0.7 inches and a weight of 4.8 ounces, this book is highly portable, making it ideal for daily reading and travel.
 • Durable Hardcover: The sturdy hardcover format ensures longevity, making this book a lasting addition to any personal library.

Key Credits

 • Publisher: Għaqda Biblika Maltija
 • Language: Maltese
 • Version: Sant Version: 1984
 • Format: Hardcover

Reviżjoni

"It-Testment Il-Gdid, Salmi, Proverbji" hija edizzjoni kompatt u portabbli tat-Testment il-Ġdid, Salmi, u Proverbji bil-Malti, ibbażata fuq il-Verżjoni Sant tal-1984. Ippubblikata minn Għaqda Biblika Maltija fl-1999, din l-edizzjoni b'qoxra iebsa tipprovdi riżors komprensiv għall-istudju u r-riflessjoni personali. Id-daqs żgħir tagħha jagħmilha faċli biex tinġarr, u tiżgura li l-qarrejja jistgħu jindaħlu fis-skitri kull fejn imorru.

Fatti Interessanti

 • Kontenut Komprensiv: Din l-edizzjoni tinkludi t-Testment il-Ġdid, Salmi, u Proverbji, li jipprovdu spettru wiesa' ta' testi skritturali għall-istudju u l-pjetà.
 • Verżjoni Sant: Ibbażata fuq il-Verżjoni Sant tal-1984, din it-traduzzjoni hija magħrufa għat-teżituzzjoni u l-leġibilità tagħha, u tagħmilha riżors affidabbli għall-Insara Maltin.
 • Pubblikatur: Għaqda Biblika Maltija hija ddedikata għall-produzzjoni ta' testi reliġjużi ta' kwalità għolja li huma aċċessibbli u preċiżi, li tiżgura li din l-edizzjoni tissodisfa l-ħtiġijiet spiritwali tal-qarrejja tagħha.
 • Daqs Portabbli: Bid-dimensjonijiet ta' 4.9 x 3.1 x 0.7 pulzieri u piż ta' 4.8 uqija, din il-ktieb hija faċli biex tinġarr, u tagħmilha ideali għall-qari u l-vjaġġar ta' kuljum.
 • Qoxra iebsa Durabbli: Il-format b'qoxra iebsa robusta tiżgura lonġevità, u tagħmilha żieda dejjiema fil-librerija personali tiegħek.

Krediti Ewlenin

 • Pubblikatur: Għaqda Biblika Maltija
 • Lingwa: Malti
 • Verżjoni: Verżjoni Sant: 1984
 • Format: Qoxra iebsa

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review