Loading... Please wait...

Krisztus-Ábrázolások / Images of Christ / Válogatás a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiből / Selection from the Hungarian National Gallery's collections / Hardcover / 2004

$39.99
SKU:
9789632149004
Weight:
15.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Krisztus-Ábrázolások / Images of Christ / Válogatás a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiből / Selection from the Hungarian National Gallery's collections / Hardcover / 2004

 

Binding: Hardcover with dust jacket

 

ISBN-13: 978-9632149004 / 9789632149004

ISBN-10: 9632149009

 

Pages: 131

Publisher: Teart Rt (2004)

 

Editor: Tóth Ágnes

English translation: Pokoly Judit

Graphics: Czeizel Balázs

Experts: Dr. Bakó Zsuzsanna, Dr. Buzási Enikő, Dévényi István, Dr. Mikó Árpád, Dr. Szilárdfy Zoltán

Prepress: Odenwald Nándor / Arktisz Stúdió

 

English Summary:

Man is created for the Secret, the infinite, totality. God alone is the answer to the questions of his heart. He is searching Him in every embrace, desire, thirst, even if this search is unconscious. We long for seeing, for vision, for the happy sight (visio beata) - to see God unmasked, face to face, when He draws us close to him in an embrace.

 

Hungarian Summary:

Az ember a Titokra, a végtelenre, a teljességre teremtett lény. Szíve kérdéseire csak Isten a válasz. Minden ölelésben, vágyban, minden szomjban Őt keresi akkor is, ha ez a keresés nem tudatos benne. Látásra, vízióra, boldog látásra [visio beata] vágyunk, amikor Istent leplezetlenül, közelről láthatjuk, amikor magához ölel minket. A Biblia zsoltárainak ősi szövegeiben számos helyen fogalmazódik meg ez az örök és olthatatlan emberi vágy. Csupán egyet idézzünk: „Szívem a szavadra gondol: »Keressétek az én arcomat!« Uram, én arcodat keresem! Ne rejtsd el előlem arcod, haragodban ne vesd el szolgádat!" [Zsolt. 27,8-9]. 


A Biblia hitében élő ember hosszú utat tett meg, míg a názáreti Jézus arcvonásait, alakját szemléli és ábrázolja, mint ahogy Szent Pál apostol írja: „Ő a láthatatlan Isten képmása" (Kol. 1,15], vagy ahogy maga Krisztus mondja Fülöpnek: „Aki engem látott, az Atyát is látta" (Jn. 1,9]. A Fiúban, Jézus Krisztusban válik a keresztény hagyományban felnőtt hívő számára láthatóvá az Atya, mert valójában „Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van" (Jn. 1,18]. „Isten ugyanis, aki azt mondta: »A sötétségből támadjon fény«, világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán." [2Kor. 4,6]. 
A kereszténység ugyanis Krisztus, mindenekelőtt egy arc, a Feltámadottnak az arca. Krisztusban közel jött hozzánk az Isten, és közel jönnek a többiek is. „Krisztusban fölfedezzük, hogy az Isten szeretet, és ez a szeretet erő, amely mozgatja a világot, és bizalom, amely tisztává teszi a tekintetet" - mondja Athénagorasz pátriárka. 


A másikat, a másik embert is azért kell tisztelnünk és jóakarattal lennünk iránta, azaz szeretnünk, mert a Teremtő arcának vonásait hordozza. Ez emberi méltóságunk alapja. Ha ez a látás, ez a tudás elhalványul, magunkról sem tudjuk, hogy kik vagyunk. József Attila tán ezt is kimondja a Nem én kiáltok című versében: „hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat. / Légy egy fűszálon a pici él / s nagyobb leszel a világ tengelyénél." 


A modern kor hitetlenül is hívő és vergődő keresője keményebben, de a lényeget megragadva így fogalmaz: „Az embernek fenékig kell ürítenie kínja kelyhét / S el kell merülnie gyűlöletének túlságában ahhoz / Hogy fölfedezze Ellened acsarkodó indulatában / Az önmagát is tépdeső dühöt / S akkor megérti majd, hogy igazi / Arca az Isten halálkínos arca." (Pierre Emmanuel: Az igazi arc) 


A Magyar Nemzeti Galéria Krisztust ábrázoló képei a fentebb vázolt forrásból merítettek, amikor Jézus személyét és cselekedeteit, találkozásait kívánták bemutatni. Az Isten Fiának ábrázolhatóságát követő korai vitáktól hosszú út vezet a máig, de a személy, az ábrázolt ugyanaz, ahogy a Zsidóknak írott levél szerzője fogalmazza: „Krisztus ugyanaz tegnap, és ma és mindörökké." (Zsid. 13,8) 


Hit és művészi kifejezés összetartoznak, egymást feltételezik. Minél mélyebb a hit, annál mélyebben és igazabban tudja megragadni és kifejezni a Kifejezhetetlent, a Titkot. A názáreti Jézus láthatóságában tudja megragadni az emberként közel jött Istent, tudja visszatükrözni arcvonásait. Ez a mélyebb tapasztalat áll minden képi ábrázolás hátterében. Szívből kívánom, hogy az albumban látható képek, az arcvonás és az ábrázolt cselekedetek a szemlélőt magához az Archoz vezessék.

 

TARTALOM / CONTENT:

Bevezetés 6
Az angyali üdvözlet 10
Jézus születése 16
Mária a gyermekkel 22
A szent család 34
Jézus megkeresztelése 40
Böjt a pusztában 44
A tanító 48
A csodatevő 56
Az utolsó vacsora 62
Passió 68
Pietá 90
A feltámadás - A mennybemenetel 96
Krisztus-ábrázolások 104
A Szentháromság 112
Korpusz 118
Műtárgyjegyzék 126

 

krisztus-br-zol-sok-images-of-christ-v-logat-s-a-magyar-nemzeti-gal-ria-gy-jtem-nyeib-l-selection-from-the-hungarian-national-gallery-s-collections-hardcover-2004-1-.jpg

krisztus-br-zol-sok-images-of-christ-v-logat-s-a-magyar-nemzeti-gal-ria-gy-jtem-nyeib-l-selection-from-the-hungarian-national-gallery-s-collections-hardcover-2004-3-.jpg

krisztus-br-zol-sok-images-of-christ-v-logat-s-a-magyar-nemzeti-gal-ria-gy-jtem-nyeib-l-selection-from-the-hungarian-national-gallery-s-collections-hardcover-2004-18-.jpg

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Krisztus-Ábrázolások / Images of Christ / Válogatás a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiből / Selection from the Hungarian National Gallery's collections / Hardcover / 2004 to your wish list.