Loading... Please wait...

Esopus Meséi - 300 tanulságos állatmese az ifjúság okulására by Boros Gábor / Hungarian edition of Aesop's fables / Tinta könyvkiadó 2021 / Paperback / Háromszáz Ezopus mese

$25.99
SKU:
9789634092919
Weight:
22.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Esopus Meséi - 300 tanulságos állatmese az ifjúság okulására by Boros Gábor / Hungarian edition of Aesop's fables / Tinta könyvkiadó 2021 / Paperback / Háromszáz Ezopus mese

Paperback 2021

ISBN: 9789634092919  /  978-9634092919

ISBN-10: 9634092918

PAGES: 169

PUBLISHER: Tinta könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

Ki ne ismerné, miként rimánkodta ki a sajtot a csalafinta róka a hiú holló szájából a mesében? Ki ne hallotta volna, hogy a róka és a gólya kölcsönösen hogyan jártak túl egymás eszén egy-egy vacsorameghívás során? Ki ne derült volna a nagyképű nyúl és a teknősbéka futóversenyének váratlan eredményén? Aiszóposz már több mint kétezer-ötszáz éve ezekkel a mesékkel szórakoztatta környezetét.

A görög meseirodalom kezdetét Aiszóposz (latinosan írva: Aesopus, magyaros formában: Esopus vagy Ezópus), fríg rabszolga prózában írt meséitől számítjuk. A hagyomány szerint alacsony termetű, púpos ember volt, aki szellemi képességeivel kiemelkedett kortársai közül, s gazdája szabad emberré tette.

Nevét tanító jellegű állatmeséi tették halhatatlanná. Bár meséinek szereplői általában saját természetüknek megfelelően viselkednek, tulajdonságaik, magatartásuk mindig azonosítható valamilyen emberi tulajdonsággal vagy magatartással. A mesék rendszerint az emberi viszonyok, a társadalom és a politika kérdéseiben foglalnak állást burkoltan, mégis közérthetően. Többnyire az elnyomottak, szegények igazát hirdető rövid, tömör helyzetrajzok, a zárásban mindig közlik a tanulságot vagy a mese értelmét. A meseíró egyrészt az igazság kiderítését tartja legfőbb célnak, másrészt a hatalmi túlkapások bemutatásával óvatosságra inti a kiszolgáltatott rétegeket. A hatalmasok vagy gazdagok ezekben a történetekben szinte mindig megbűnhődnek igazságtalanságukért.

Esopus meséi évezredeket átívelően népszerűek. A könyvnyomtatás feltalálásával széles körben elterjedtek. Magyarul is közel ötven kiadást értek meg Pesti Gábor 1536-ban megjelent könyvétől kezdődően.

 

A TINTA Könyvkiadó most reprint kiadásban nyújtja át az érdeklődőknek a 20. század elején több kiadásban is megjelent, 300 mesét tartalmazó és azóta klasszikussá vált, gazdagon illusztrált mesegyűjteményt.

 

 

Tartalom / Contents:

Az oroszlán és az egér  /  5

Az atya és fiai  /  6

A szamár és a tücsök  /  6

A farkas és a bárány  /  7

A denevér és a menyétek  /  8

A sáskagyűjtő gyermek  /  8

A hangyák és a tücsök  /  8

A farkas és a daru  /  9

A fecske és a varjú  /  9

A kakas és a gyöngyszem  /  10

A szénégető és a posztófehérítő  /  10

A teknősbéka és a nyúl  /  11

Az oroszlán királysága  /  12

A fökdmives és a gólya  /  12

A kutya és árnyéka  /  13

A gránátalmafa, az almafa és
a szederbokor  /  13

Az utas és kutyája  /  14

Herakles és a fuvaros  /  14

A pásztor és az elveszett bika  /  14

Az őzborjú és az anyja  /  16

A vakond és anyja  /  16

A szamár, a róka és az oroszlán  /  17

A medve és a róka  /  17

A furulyázó halász  /  18

A földmíves és a darvak  /  18

A kutya a jászolban  /  19

Az ökrök és a szekértengely  /  19

A teknősbéka és a sas  /  20

A legyek és a mézesfazék  /  21

A földmíves és a kigyó  /  21

A róka és a kecske-bak  /  22

A fösvény  /  23

A macska és a kakas  /  24

A szomjas galamb  /  24

A medve és a két utas  /  25

A beteg oroszlán  /  25

A szerelmes oroszlán  /  26

A békák királyt kérnek  /  26

A kecske és a kecske-pásztor  /  27

A malac, a juh s a kecske  /  27

A gyermekek s a békák  /  28

A férfi és az oroszlán  /  28

A holló és a hattyú  /  28

A munkás és a kigyó  /  29

A dicsekvő utas  /  30

A farkas báránybőrben  /  30

A gyermek és csalán  /  30

A ló és lovászinas  /  31

A szamár és az ölbevaló kutya  /  31

Az oroszlán, az egér és a róka  /  32

Az ökör és a mészárosok  /  33

A marós kutya  /  34

A juhászbojtár és a farkas  /  35

A szamár és az öszvér  /  35

A beteg szarvas  /  36

A só-árus és szamara  /  36

A gyermek és a mogyorók  /  37

A delfinek, a cethalak és a hering  /  37

A farkatlan róka  /  38

A kecskepásztor és a vadkecskék  /  39

A csillagász  /  39

A nagyravágyó csóka  /  40

A vén asszony és az orvos  /  41

A juhász és a farkas  /  41

A gödölye és a farkas  /  42

A farkasok és a juhok  /  43

A paripa és a molnár  /  43

Az ökör és a béka  /  44

A férfi és két kedvese  /  45

Az atya s két leánya  /  45

A viaskodó kakasok és a sas  /  46

A macska és a madarak  /  47

A földmíves és fiai  /  47

A gyomor és a tagok  /  47

A ló és lovas  /  48

A két kutya  /  49

A szőlőtő és a kecske  /  50

A tinó és az ökör  /  50

A róka és a majom  /  51

A folyóvizek és a tenger  /  51

A sólyom, a macska
és a galambok  /  52

Jupiter és a majom  /  53

A két edény  /  53

A fecske, a kigyó
és a törvényszék  /  53

Az egér, a béka és az ölyv  /  54

Az özvegy és cselédjei  /  55

A rák és anyja  /  55

Az öreg és a halál  /  55

A farkas és a juh  /  56

A tolvaj és anyja  /  57

A vadász és halász  /  57

A róka és a holló  /  58

A fenyőfa és a szederbokor  /  59

A szerecsen  /  59

A halász és hálói  /  59

A vénasszony és a boroskulacs  /  60

A kutyától megmart ember  /  60

A vadszamár és az oroszlán  /  61

A játszó szamár  /  61

A szarvas az ököristállóban  /  62

A tanácskozó egerek  /  63

A vadkan és a róka  /  63

A sas és nyílvessző  /  64

A beteg ölyv  /  64

Az özvegy és a juh  /  65

Az őz és az oroszlán  /  65

Az oroszlán és a vadkan  /  66

Az oroszlán és a delfin  /  67

A szamár, a kakas
és az oroszlán  /  67

A félszemű őz  /  68

Az egerek és a menyétek  /  69

A három kézmíves  /  69

A tejárusnő és fazeka  /  70

A két utas és a fejsze  /  71

A farkas és a kuvasz  /  72

A tölgy és a favágók  /  72

A juhász és a tenger  /  73

A vén oroszlán  /  73

A szoborvivő szamár  /  74

A méh és Jupiter  /  75

A tengerparti utasok  /  75

A vén kutya  /  76

A rézmíves és kutyája  /  77

Az oroszlán a csűröskertben  /  77

A farkas és a juhászok  /  78

A gazda és a róka  /  78

Az úr és kutyái  /  79

A szamár és gazdái  /  79

A szamár és árnyéka  /  80

Merkurius és a szobrász  /  81

A madarász, a fogolymadár
és a kakas  /  81

A tölgyfa és a nádszálak  /  82

A hangya és galamb  /  83

A nyúlak és a békák  /  83

A róka és a favágó  /  84

A jóllakott róka  /  85

A bölcselő, a hangyák
és Merkurius  /  85

A farkas és az oroszlán  /  86

A diófa  /  86

Az oroszlán, a róka s a szamár  /  87

Az egér és a bika  /  87

A halász és a halacska  /  88

A majom és a halászok  /  89

A hattyú és a lúd  /  89

A juhász és kutyája  /  89

A teve és az arab  /  90

A vadász és favágó  /  90

A darázs és a kigyó  /  91

A két béka  /  91

A vadász és a lovas  /  91

A macska és az egerek  /  92

Az útas és a szerencse istennője  /  93

A lámpa  /  93

A bika és a borjú  /  93

A kutya és a szakács  /  94

A tolvajok és a kakas  /  95

A paraszt és a sas  /  95

Az oroszlán, a medve s a róka  /  96

A táncoló majmok  /  97

Az oroszlán és a nyúl  /  97

A sirály és az ölyv  /  98

A molnár, a fia és szamaruk  /  98

A róka és a párducz  /  100

Merkurius szobra és az ács  /  100

A majomfiak és anyjuk  /  100

A tölgyfák és Jupiter  /  101

A páva és a daru  /  101

A bika és a kecske  /  102

A szamár és a békák  /  103

A bika, az anya-oroszlán
és a vadkan-vadász  /  103

A teve  /  103

A kopasz lovag  /  104

Az ölyvek és a hattyúk  /  104

A varjú és a holló  /  105

A farkasok és a juhászkutyák  /  105

A nyúl és a vadászkutya  /  106

A nyulak és a rókák  /  106

A szamár és a vén juhász  /  107

A tengeri rák és a róka  /  107

A szúnyog és a bika  /  107

A tyúk és az arany tojások  /  108

A kopó és a nyúl  /  109

A szarvas, a farkas és a juh  /  109

A jövendőmondó  /  109

A fák és a fejsze  /  110

A sas, a vadmacska
és a vaddisznó  /  111

A nyúlak és oroszlánok  /  111

Az íjász és az oroszlán  /  112

A farkas és róka  /  113

A férj és neje  /  113

Az asszony és tyúkja  /  114

A róka és az oroszlán  /  114

A tolvaj és a vendéglős  /  115

Az öszvér  /  116

A két zacskó  /  116

A róka és a tövisdisznó  /  117

A két béka  /  117

A varjú és a korsó  /  118

A szúnyog és az oroszlán  /  119

A csóka és a galambok  /  119

A róka és a szőlőfürt  /  120

A róka és a majom  /  121

A kigyó és a sas  /  121

A farkas, a róka és a majom  /  121

A szarvas és a szőlőbokor  /  122

A róka és a szederbokor  /  122

A gödölye s a farkas  /  123

A páva és Junó  /  123

A majom és a delfin  /  124

Az ember, a ló, az ökör
és a kutya  /  125

Az olajfa s a fügefa  /  125

A paripa és a szarvas  /  126

A majmok és a két utas  /  127

A tolvaj és a házőrző eb  /  128

A menyét és az egerek  /  129

A kecske és a szamár  /  129

A róka és az oroszlán  /  130

Az oroszlán és a bika  /  131

A kutyák s a róka  /  131

A fürdő gyermek  /  132

A bolha és a küzködő hős  /  132

A szoborárús  /  133

A sáska és a bagoly  /  133

A farkas és a juhász  /  134

Az ölyv és a fülemile  /  135

A madarász és a vipera  /  135

A pacsirta és fiai  /  136

A ló és a szamár  /  137

A légy és a hámos öszvér  /  137

A szamár és a farkas  /  138

A darazsak, a fogolymadarak
és a földmíves  /  139

A halászok  /  139

A kutya, a kakas és a róka  /  140

A testvérek  /  141

A tyúk és a fecske  /  141

A róka és az álarc  /  142

A kutya háza  /  142

A foltozó varga, mint orvos  /  143

A varjú és Merkurius  /  143

A farkas és a kecske  /  144

A varjú és a kígyó  /  144

Az oroszlán, a farkas és a róka  /  145

A két ellenség  /  145

Az oroszlán és a három bika  /  146

Az oroszlán és a sas  /  146

A viaskodó kakasok
és a fogolymadár  /  147

A róka és a gólya  /  147

A ludak és a darvak  /  148

A kutya és kölykei  /  148

A farkas és az oroszlán  /  149

A tékozló és a fecske  /  149

A vak ember és a farkaskölyök  /  150

A házi és a mezei egér  /  151

A farkas és a  ló  /  152

A madarak, a négylábúak
és a denevér  /  153

A bagoly és a madarak  /  153

A kérkedő béka  /  154

A rigó és a madarász  /  154

A jó és rossz nemtők  /  155

A veréb és a nyúl  /  155

Az északi szél és a nap  /  156

A két katona és a rabló  /  157

Az elfogott trombitás  /  158

Jupiter, Neptunus,
Minerva és Momus  /  159

A páva és a róka  /  159

Az oroszlánbőrbe
bújt szamár  /  160

Az igazság és az utazó  /  160

Merkurius és a favágók  /  161

Az ember és az erdő nemtője  /  162

A szamár és vevője  /  163

A bolha és az ökör  /  163

A galamb és a varjú  /  164

A varjú és a juh  /  164

A földmíves és az almafa  /  165

Az istenek kegyelte fák  /  165

A sas és a róka  /  166

A gyilkos  /  167

A rózsa és az örökzöld  /  167

A majom és a teve  /  168

A pacsirta eltemeti atyját  /  169

A pásztor és a juhok  /  169

A gazdag ember és a timár  /  169

A szarvas a tónál  /  170

Az öszvérek és a rablók  /  171

A kutyák és az állatbőrök  /  172

A párduc és a juhászok  /  173

A teve és a Jupiter  /  173

Az oroszlán és a róka  /  174

Az utasok és a juharfa  /  175

A szamár és a ló  /  175

A kutya és az osztriga  /  175

A szamár és gazdája  /  176

Az oroszlán és a juhász  /  176

A sas és az ölyv  /  177

Az anya és a farkas  /  178

A macska és Vénus  /  179

A sas és a cserebogár  /  179

A fogolymadár s a madarász  /  180

A bolha és az ember  /  180

A hajótörött és a tenger  /  181

A kecskék és szakálluk  /  181

A szamár és a harci mén  /  182

A bárány és a farkas  /  183

A királyfi és a festett oroszlán  /  184

A fogoly sas  /  185

A kopasz ember és a légy  /  185

A bohóc és a paraszt  /  186

Az oroszlán, Jupiter
és az elefánt  /  187

A békák panasza a nap ellen  /  188

A sas és a csóka  /  189

A kígyó és a reszelő  /  189

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Esopus Meséi - 300 tanulságos állatmese az ifjúság okulására by Boros Gábor / Hungarian edition of Aesop's fables / Tinta könyvkiadó 2021 / Paperback / Háromszáz Ezopus mese to your wish list.