Loading... Please wait...

Bibliai Atlasz by Dr. Tóth Kálmán, Lenkeyné Dr. Semsey Klára / Hungarian language Bible Atlas / Református Sajtóosztály Budapest / Hardcover

$49.99
SKU:
9633004225
Weight:
15.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Bibliai Atlasz 1991 / Hungarian language Bible Atlas / Református Sajtóosztály Budapest / Hardcover

Hardcover 1991
ISBN: 9789633004227 / 9789633004227
ISBN-10: 9633004225
Pages: 115
Publisher: Református Sajtóosztály
Language: Hungarian / Magyar

 

Dimensions / Méret: 30 cm x 20 cm

 

Tartalom / Contents 

Előszó 7
Ószövetségi kortkörténet (Dr. Tóth Kálmán professzor) 9
Az ószövetségi kor 11
A pátriarchiák vándorlásai 11
Általános földrajzi és történeti áttekintés 11
A pátriarchák 14
Kivonulás Egyiptomból és vándorlás a pusztában 16
Az egyiptomi elnyomás és kivonulás 16
A pusztai vándorlás útvonala 17
A tizenkét törzs elhelyezkedése Kánaánban 19
A honfoglalás 19
A tizenkét törzs elhelyezkedése 21
Áttérés a királyságra 23
A kettészakadt ország: Júda és Izráel 24
A politikai és vallás szakadás 24
Összehasonlító időrendi táblázat 26
Testvéháborúk után öszebékülés 26
Az asszír hódítás árnyékában 28
A babiloni fogság és a visszatérés kora 30
A babiloni háborúk és a fogság 30
A perzsa kor 32
Jeruzsálem az ószövetségi korban 34
Szöveggyűjtemény az ószövetségi kor történetéhez 35
Szinuhe története 35
Hét szűk esztendő Egyiptomban 35
A Mari-levelekből 36
Részletek Hammurabi törvénykönyvéből 36
Részletek a hettita törvényekből 37
Szemelvények az amarnai levelekből 38
IV. Amenhotep naphimnusza 39
Békeszerződés Egyiptom és a hettiták között 39
Ramszesz városának dicsőitése 40
II. Ramszesz korabeli irat a héberekről 40
Részlet Mernaptah fáraó győzelmi énekéből 40
III. Ramszesz győzelme a tengeri népek fölött 41
Részletek a rasz-samrai Baal-mítoszkörből 41
Mesa móábi király emlékoszlopnak felirata 43
III. Szalmanasszar első szíriai hadjárata 44
III. Szalmanasszar negyedik szíriai hadjárata 44
Részlet III. Szalmanaszar "fekete obeliszkjéről" 44
III. Tiglatpileszer annaleseiből 45
Szargón asszír király annaleseiből 45
Szanhérib hadjárata Júda ellen 45
A samáriai ostrakákból 46
A Silóah-felirat 46
A lákisi levelekből 46
Részletek a Babiloni Krónikából 47
Babiloni "szállítólevelek" a fogság idejéből 48
Részlet a Nabunaid-krónikából 48
Részletek Kürosz agyaghengerfeliratából 49
Az elefantinei papiruszokból 49
Újszövetségi kortörténet (Lenkeyné Dr. Semsey Klára professzor) 51
Az újszövetségi kor 53
A Makkabeusok kora 53
A korszak elnevezése 53
A Makkabeus - Hasmoneus korszak rövid jellemzése 53
A Makkabeusok családfája 54
A kor világpolitikai előzményei és háttere 54
A Makkabeusok uralomrajutása és fénykora 56
A Makkabeusok hanyatlásának kora 57
A kor szellemi arculata 57
Palesztina Jézus korában 58
A kor világpolitikai háttere 59
Izráel római segítséget kér belső élete rendezéséhez 59
Nagy Heródes (Kr. e.37-4) 60
Palesztina Heródes fiai és római helytartók uralma alatt 61
Nagy Heródes családfája 63
Jézus Krisztus 64
Palesztina szociális viszonyai 67
Izráel közigazgatása 67
Ünnepek, papság, zsinagóga 68
Palesztina vallásos irányzatai (pártjai) 72
Az izráeli év áttekintése 74
A qumráni felfedezések 75
A felfedezés történte 75
Időrendi tábla a qumráni felfedezések főbb eseményeihez 75
Iratok 76
A kéziratok kora 77
A qumráni közösség eredete 78
A qumráni település története 78
A közösség szervezete 78
A közösség gazdálkodása 79
A közösség tanítása 79
A Holt-tengeri leletek jelentősége 80
Jeruzsálem Jézus korában 80
A város a Makkabeusok korában 80
A város nevezetességei 81
Jeruzsálem: Izráel és a diaspora zsidóság vallásos életének centruma 82
A város szociális helyzete 82
Az apostoli kor 83
A világtörténeti háttér 83
Izráel uralkodói és főpapjai 84
A küldetését teljesítő egyház 85
Szöveggyűjtemény az újszövetségi kor történetéhez 90
Makkabeusok első könyve 4:36-50 90
Makkabeusok első könyve 8:1-21 91
A tizennyolcas imádság 91
Időrendi tábla az újszövetségi kortörténethez 94
Fekete-fehér ábrák és térképek  
A salamoni templom rekonstuált rajza 102
A salamoni templom hosszmetszete és alaprajza 102
Réztenger Salamon templomában 103
A Szentláda a kérubokkal 103
A kapernaumi zsinagóga 103
Heródes templomának alaprajza 104
Palesztina a Makkabeusok korában - Kr. e. 186-83 105
Qumrán és környéke 106
A qumráni barlangok fekvése 107
A qumráni település alaprajza 108
Színes térkékpek  
A patriarchák vándorlásai - Kr. e. XVIII. sz.  
A kivonulás és a pusztai vándorlás - Kr. e. XIII. sz. közepe  
A 12 törzs elhelyezkedése Kánaánban - Kr. e. XII. sz.  
A kettészakadt ország: Júda és Izráel - Kr. e. 930-722  
A babiloni fogság és a visszatérés kora - Kr. e. VI. sz.  
Jeruzsálem Dávid korában - Kr. e. 1000; a királyság korában - Kr. e. X-VII. sz.; Jézus korában  
Palesztina Jézus korában  
Térkép az apostoli iratokhoz

 

bibliai-atlasz-1991-hungarian-language-bible-atlas-1.jpg

bibliai-atlasz-1991-hungarian-language-bible-atlas-7.jpg

bibliai-atlasz-1991-hungarian-language-bible-atlas-9.jpg

bibliai-atlasz-1991-hungarian-language-bible-atlas-15.jpg

bibliai-atlasz-1991-hungarian-language-bible-atlas-19.jpg 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Bibliai Atlasz by Dr. Tóth Kálmán, Lenkeyné Dr. Semsey Klára / Hungarian language Bible Atlas / Református Sajtóosztály Budapest / Hardcover to your wish list.