Loading... Please wait...

Az élők háza by Erdélyi Lajos / The House of the Living / English - Hungarian bilingual book / English translation by Tibor Szendrei / Héttorony Publishing House / Jewish tombs and tombstones

$49.99
SKU:
9637855556
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Az élők háza by Erdélyi Lajos / The House of the Living / English - Hungarian bilingual book / English translation by Tibor Szendrei / Héttorony Publishing House / Jewish tombs and tombstones

Hardcover 2000

ISBN:  9789637855559  /  978-9637855559

ISBN-10: 9637855556

PAGES: 147

PUBLISHER: Héttorony Publishing House

LANGUAGE: Hungarian - English parallel

 

Hungarian Description:

Béth Hácháim - az élők háza. Így nevezik temetőiket a zsidók. Mert halottaikat, a halottak halhatatlan lelkét élőnek tekintik. Laikus, világi közelítésben is élő a temető mindaddig, amíg kapcsolatot tart az utódokkal, míg közölnivalója marad az utókor számára. E sorok írója fotóriporter, országutak vándora. Mesterségének gyakorlása folyamán az utóbbi negyed évszázadban gyakran megfordult olyan régi temetőkben, amelyekre már alig illett az ősi elnevezés: Béth Hácháim. Közép- és Kelet-Európa országaiban - ritka kivételtől eltekintve - sorvadoznak, haldokolnak a temetők. A második világháború fasiszta pusztításai tizedelték meg az öreg földrész zsidóságát. (Szókincsünk fejlődése elmaradt századunk gyötrelmes történelmétől: „tizedelést" mondunk, mivel nincs kifejezésünk a harmadolásra, felezésre - a fordítottjára.) Paradox, a történelemben egyedülálló eset: eddigelé - amikor tömegesen aratott a halál - növekedtek, „fejlődtek" a temetők. A gázkamrák, tömegsírok áldozatait azonban nem hozhatták vissza megpihenni a szülőföld temetőibe... Az elhagyott temetőnél, az ősök gazdátlanná vált sírjainál fájdalmasabb látványt nehéz elképzelni. Az egykor volt tekintélyes kövek most mélyen a talajba süppednek. Gnómként görnyednek a földre, mintha már maguk is megelégelték volna dacos szembeszegülésüket az évszázadokkal. Az egymásnak dőlő, egymást támogató köveket a holtak szolidaritása tartja életben. A burjánzó bozótból néha csak az oromzatuk bukkan elő. A fölébük nőtt, áthatolhatatlan sűrűség félhomályba rejti őket. A puha homokkő rétegesen omlik szét a víz és jég évszázados pusztítása nyomán. Ahol még felsejlik a hajdani szöveg, ott a betűk közt megtapadó talajszemcsékbe megkapaszkodnak a kúszónövények gyökerei. Tenyérnyi penészfoltokként terpeszkedik a kőbe vésett alakzatokon a kiszáradt moha. De mindenekelőtt a foghíjak, a hiányzó kövek puszta helye kiált segítségért. A temető, az „élők háza" addig él, míg az utódokban, a leszármazottakban él a kegyelet. (Hol, mikor és hogyan ritkult meg az egykor fegyelmezett sorokba szorított sírkőrengeteg ez mindenütt fejezete lehetne a helytörténetírásnak.) 

 

English Description:

Béth Haéchdim — the house of the living. This is how the Jews call their cemeteries, because they believe that their dead, and their souls, are immortal.

Indeed, a cemetery is alive if it has concern with posterity, if it conveys a message to the survivors.

I am a press photographer, and so I've spent the past quarter of a century on the road. During my journeys into our common cultural universe, I have chanced upon a few such old cemeteries which could hardly be described any longer with the words Béth Héchdim. With a few rare exceptions, the cemeteries in Central and Eastern Europe are at death's door today.

Szerkesztő / Editor:
Réz Pál
 
Fordító / Translators:
Szendrei Tibor
Jólesz László
 
Fotózta / Photos:
Erdélyi Lajos

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Az élők háza by Erdélyi Lajos / The House of the Living / English - Hungarian bilingual book / English translation by Tibor Szendrei / Héttorony Publishing House / Jewish tombs and tombstones to your wish list.