Loading... Please wait...

A pápaság története by Gergely Jenő / Kossuth kiadó 1982 / The history of the catholic Popes in Hungarian / Hardcover

$88.00
SKU:
9630918633
Weight:
24.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A pápaság története by Gergely Jenő / Kossuth kiadó 1982 / The history of the catholic Popes in Hungarian / Hardcover

Hardcover 1982

ISBN: 9789630918633  /  978-9630918633

ISBN-10: 9630918633

PAGES: 156

PUBLISHER: Kossuth kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

"Az utolsó konklávé végeredménye 1978 őszén nemcsak az egyetemes katolikus közvéleményt lepte meg, hanem a világpolitika résztvevői is felfigyeltek rá. A krakkói bíboros érsek pápává választása érthetően a magyar katolikusok, de mondhatni, hogy az egész magyar közvélemény számára is a szenzáció erejévével hatott...
II. János Pál pápa megválasztása óta nemcsak szülőhazája iránt tanúsít megkülönböztetett figyelmet, hanem kitünteti érdeklődésével a magyar egyházat, a magyar katolicizmust is...
A fentiek önmaguknban is indokolttá teszik, hogy a pápaság iránt megnövekedett természetes érdeklődést valamilyen formában igyekezzünk kielégíteni. A Vatikán és hazánk mai pozitív kapcsolatai, a hazai katolikus egyház és az állam rendezett viszonya megérlelték a lehetőséget annak, hogy elfogulatlan, a tudomány eredményeit szem előtt tartó, a széles olvasóközönség számára hozzáférhető, marxista igénnyel íródott könyv szülessen a pápaság kétezer éves történetéről."

 

Tartalom / Contents:

Előszó 5
Mi a pápaság? 7
"Tu es Petrus..." 10
A kereszténység keletkezése és az ősegyház 10
Az episzkopális egyház kialakulása 15
Róma püspöke 21
A pápaság kialakulása Bizánc és a barbárok között 26
A constantinusi fordulat 26
A türelmetlen egyház 34
A pápaság a Nyugat-római Birodalomban 38
A pápaság a gót uralom és a bizánci restauráció alatt 47
I. Gergely pápa és utódai 50
A pápaság a kora középkorban 59
A frankokkal való szövetség létrehozása 59
A pápaság a frank császárság árnyékában 68
A pápaság a római nemesség hatalmában 76
A pápaság felemelkedése a német-római császárok segítségével 79
Reformpápák 83
A pápaság hatalmának tetőpontján: a keresztény középkor 90
VII. Gergely pápasága és az invesztitúraharc 91
A pápák harca a normannok és a rómaiak ellen 109
A pápák harca Barbarossa Frigyessel 111
A pápaság hatalmának csúcspontja: III. Ince 116
A pápa-császár-küzdelem utolsó felvonása 126
A pápák útja Avignonba 132
A pápák útja Avignontól Konstanzig. A késő középkor pápasága 142
Az avignoni pápák a francia király szolgálatában 142
A pápai bürokrácia kiépítése 147
A konciliarizmus kialakulása a pápa-császár-küzdelem utójátékában 152
Az avignoni pápaság hanyatlása 154
Pápa pápa ellen. A nagy nyugati schisma 160
A konstanzi zsinat 167
A konciliarizmus és a papalizmus küzdelmei 172
A pápaság az újkor hajnalán 177
A reneszánsz pápák 178
A pápaság harca a reformáció ellen 205
A Tridentinum pápái 214
Az ellenreformáció harcos pápái 223
A vallásháborúk korának pápái 236
A pápáság hanyatlása, a felvilágosodás, a felvilágosult abszolutizmus és a polgári forradalom korában 244
A pápák a Napkirály árnyékában 246
Harcban a koreszmékkel 254
A Piusok harca a francia forradalommal és Napóleonnal 262
A pápák a történelem ellenében 275
A Szent Szövetség pápái 277
A pápaság harca a liberalizmussal 281
A csalatkozhatatlan pápa csalódásai 286
Az I. Vatikáni Zsinat és következményei 296
A pápaság a polgári társadalom szövetségese 303
Új oldás és kötés 304
Az adaptáció zavarai 315
Háború és béke között 328
XI. Pius pápasága 334
Kiútkeresés és kiúttalanság 350
Napjaink pápasága 369
Az aggiornamento és a zsinat pápája 370
A zsinat és a fontolva haladás pápája 383
Quo vadis, Sancte Pater? 408
Függelék 421
A pápák katalógusa 423
Egyetemes zsinatok 433
A pápaság történetének forrásai 434
A pápaságról szóló irodalomról 436
Irodalomjegyzék 439
A pápaságról általában 439
A pápaság történetének korszakaihoz 441
Képjegyzék 452

 

Szerző
 
Lektor
 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A pápaság története by Gergely Jenő / Kossuth kiadó 1982 / The history of the catholic Popes in Hungarian / Hardcover to your wish list.