Loading... Please wait...

A magyarországi és erdélyi református egyház története by Debreceni Ember Pál / Historia Ecclesiæ Reformatæ in Hungaria et Transylvania / History of the Reformed church in Hungary and Transylvania / Hardcover / Sárospataki Református Kollégium 2009

$39.99
SKU:
9789638809025
Weight:
38.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A magyarországi és erdélyi református egyház története by Debreceni Ember Pál / Historia Ecclesiæ Reformatæ in Hungaria et Transylvania / History of the Reformed church in Hungary and Transylvania / Hardcover / Sárospataki Református Kollégium 2009

Hardcover 2009

ISBN: 9789638809025  /  978-9638809025

ISBN-10: 9638809027

PAGES: 776

PUBLISHER: Sárospataki Református Kollégium

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

 A 17. század végétől kezdve valamennyi protestáns felekezet tudósai komoly
tudományos erőfeszítéseket tettek egyházuk és művelődésük történetének feldolgozására. A kezdeményezés a reformátusokhoz fűződik: az első vázlatos protestáns egyháztörténeti áttekintést Pápai Páriz Ferenc írta (Rudus redivivum,1684). Munkáját Debreceni Ember Pál (1660–1710), a puritánus Martonfalvi György tanítványa, a coccejanizmus következetes képviselője, sárospataki, losonci, szatmári, debreceni lelkész folytatta. Egyháztörténetének anyagát – saját bevallása szerint – a Rudus redivivum láttán kezdte gyűjteni, s ennek teljes szövegét eredetileg be is építette művébe. Elődjéhez kapcsolódik abban is, hogy egyháztörténetével a nemzeti becsületet kívánta menteni a külföldi vádakkal szemben: nem restség – írta –, hanem a külső és belső háború akadályozták mindeddig a hazai egyháztörténet részletes feldolgozását.  A fordító Botos Péter református lelkipásztor 1913. június 6-an született Poroszlón.Sárospatakon érettségizett és itt végezte el a teológiai akadémiát is.Segédlelkész volt több gyülekezetben, közben 1944-45-ben tábori-kórházi lelkész.Majd az 1950-ben anyaegyházzá lett Tibolddaróc lelkipásztorává választották,itt szolgált 1982. július 1-én bekövetkezett haláláig. Botos Péter nem szaktudós volt, hanem tudós lelkipásztor, aki a gyülekezeti élet mindennapos terheiközött, egyháza iránti szeretetből végezte el a fordítás kiemelkedő, de nehéz ésfáradságos feladatát. Debreceni Ember Pál egyháztörténete mellett fordította Bod Péter és Szirmay Antal műveit is latin nyelvről magyarra. Debreceni Ember Pál művének fordítása igen komoly teljesítmény, tartoztak vele mindeddig a hazai egyháztörténet-tudomány művelői. Botos Péter nagy és jelentős munkát végzett, mindazonáltal fordítása úgynevezett „nyersfordításnak” tekinthető. Maga is számos alkalommal jelzi a kéziratban a bizonytalanságot, amikor alternatív megoldásokat javasol. Ezért az ő szövegét számos helyen átformáltuk.”(Részlet az Utószóból)

 

Tartalom / Contents
Lampe bevezetője

Kocsi Csergő János ajánlása

Zádorfalvi Márton ajánlása

A keresztyén egyház első kezdeteiről Nagy Károly idejéig

A Magyarországon újjászülető egyházról Nagy Károlytól Gejza idejéig

Az igazság fényének harmadszori újjászületéséről

Az új fény előkészületéről a magyar egyházban

Kivonat Severinus Sculteti egy bizonyos művének előszavából

A magyar- és erdélyországi református egyháztörténet évek szerint elosztva

Levelek, amelyek megvilágítják a vallás miatt börtönre és gályarabságra ítélt magyar evangéliumi lelkipásztorok üldözésének gyászos történetét.

Egyházkerületek — egyházmegyék — egyházközségek

Archeológia Magyarország református gyülekezeteinek rendtartásáról

Bibliafordítások, énekek

Kocsi Csergő Bálint: Rövid elbeszélés agályarabok szenvedéseiről

Utószó

Mutatók (Csak a tárgy szempontjából fontosnak ítélt nevekre terjednek ki)

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A magyarországi és erdélyi református egyház története by Debreceni Ember Pál / Historia Ecclesiæ Reformatæ in Hungaria et Transylvania / History of the Reformed church in Hungary and Transylvania / Hardcover / Sárospataki Református Kollégium 2009 to your wish list.