Loading... Please wait...

Tüzetes magyar nyelvtan - Történeti Alapon by Simonyi Zsigmond / Magyar Hangtan és Alaktan / Tinta könyvkiadó 2020 / Paperback / Hungarian thorough grammar - reprint of 1895 publication

$59.99
SKU:
9789634092735
Weight:
32.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Tüzetes magyar nyelvtan - Történeti Alapon by Simonyi Zsigmond / Magyar Hangtan és Alaktan / Tinta könyvkiadó 2020 / Paperback / Hungarian thorough grammar - reprint of 1895 publication

Paperback 2020

PAGES: 756

ISBN: 9789634092735  /  978-9634092735

ISBN-10: 963409273X

ISSN 1586-9512

PUBLISHER: Tinta könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

A nyelvtudomány művelőinek egyöntetű véleménye, hogy Simonyi Zsigmond (1853–1919) legkiemelkedőbb műve az 1895-ben megjelent, 750 oldalas Tüzetes magyar nyelvtan. A szerző számos kiváló műve közül ez az alkotása a legklasszikusabb, a legmaradandóbb. A mű klasszikus és maradandó, mert magába sűríti kora tudásának legjavát, szemléletében és módszerében előremutató, olyan alkotás, amelyhez számos nyelvtani kérdésben ma is fordulhatunk.

Elsőre is feltűnik, hogy a szerzőt nagy-nagy szeretet és lelkesedés fűzi munkája tárgyához, a magyar nyelvhez: „Nemcsak munka, hanem gyönyörűség is ilyen nyelvvel foglalkozni” – írja a bevezetőben.

Második jellemzőként említhetjük Simonyi Zsigmond tárgyismeretét. Szinte egyedülálló a magyar nyelvtanirodalomban, hogy a szerző milyen hatalmas nyelvi anyagból vonta le következtetéseit. Simonyi Zsigmond tudatos adatföltáró. A nyelvi konkrétumok egész hálózatának, rendszerének feltárásán keresztül jut el a tudományos absztrakcióhoz.

A magyar nyelvtörténet forrásait korát messze meghaladó korszerűséggel szemlélte és kezelte. A Tüzetes magyar nyelvtan adja a magyar nyelvtörténeti irodalomban az első nagyszabású példáját a szinkrón nyelvi anyag diakrón felhasználásának.

Simonyi Zsigmond komoly nagyrabecsüléssel fordult a tudománytörténeti előzmények felé. Ismeri és hasznosítja Révai Miklós, Verseghy Ferenc, Baróti Szabó Dávid, Gelei Katona István és Sylvester János nyelvtanírói érdemeit.

A Tüzetes magyar nyelvtan alaktani része átfogja a történeti alaktan minden számításba jöhető fő területét: a tövek, az összetételek, a képzés és a ragozás problematikáját.  A mű első részét, a 180 oldal terjedelmű Hangtan-t Balassa József írta.

A mű azért is válhatott hosszú időn keresztül használt és kedvelt kézikönyvvé, mert felépítése logikus, a használó könnyen és gyorsan el tud igazodni benne, minden lényegeset rendszeresen és pontosan megtalál benne.

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Tüzetes magyar nyelvtan - Történeti Alapon by Simonyi Zsigmond / Magyar Hangtan és Alaktan / Tinta könyvkiadó 2020 / Paperback / Hungarian thorough grammar - reprint of 1895 publication to your wish list.