null

Slovak brown duotone Leather Bible with zipper / Slovo na Cestu Životom / Slovensky Ekumenicky Preklad

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
9788089846528
UPC:
9788089846528
Weight:
29.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovak brown duotone Leather Bible with zipper

Slovo na Cestu Životom / Slovensky Ekumenicky Preklad / Ecumenical Translation / Slovenská biblická spoločnost 2020

Product Features

 • Binding: Leather Bound with Zipper
 • Edition: 2020
 • Publisher: Slovenská biblická spoločnost
 • Language: Slovak
 • Pages: 1248
 • ISBN-10: 8089846521
 • ISBN-13: 978-8089846528 / 9788089846528
 • Special Features: Maps, verse references, brown duotone leather cover with zipper

Overview

The Slovak Brown Duotone Leather Bible with Zipper / Slovo na Cestu Životom / Slovensky Ekumenicky Preklad is a premium edition of the Slovak Ecumenical Bible. Published by Slovenská biblická spoločnost in 2020, this leather-bound Bible spans 1248 pages and features a brown duotone leather cover with a zipper for added protection and convenience. As part of the "SLOVO na cestu životom" series, this edition emphasizes the Bible's role as a guide through life's journey. It includes maps and verse references, making it a valuable resource for study and reflection.

Interesting Facts

 • Series Edition: This Bible is part of the "SLOVO na cestu životom" series, which highlights the Bible's role as a guide through life's journey.
 • Durable Cover: The brown duotone leather cover with a zipper ensures durability and adds a touch of elegance, making it a cherished possession.
 • User-Friendly Design: Includes maps and verse references to help readers explore biblical themes and navigate the text easily.
 • Cultural Relevance: This edition emphasizes the importance of returning to the Word to learn how to live and communicate properly, addressing the modern loss of the significance of promises and commitments.

Key Credits

 • Publisher: Slovenská biblická spoločnost
 • Translators: Team of Slovak biblical scholars

Hashtags

#SlovakLeatherBible #SlovoNaCestuZivotom #EcumenicalBible #BibleStudy #SlovakTranslation #LeatherBoundBible #ChristianFaith #SpiritualGrowth #BiblicalStudies

Prehľad

Slovenská Hnedá Dvojfarebná Kožená Biblia so Zipsom / Slovo na Cestu Životom / Slovenský Ekumenický Preklad je prémiové vydanie Slovenskej Ekumenickej Biblie. Publikovaná Slovenskou biblickou spoločnosťou v roku 2020, táto kožená väzba Biblie má 1248 strán a obsahuje hnedý dvojfarebný kožený obal so zipsom pre zvýšenú ochranu a pohodlie. Toto vydanie je súčasťou série "SLOVO na cestu životom", ktorá zdôrazňuje úlohu Biblie ako sprievodcu životnou cestou. Obsahuje mapy a odkazy na verše, čo z nej robí cenný zdroj pre štúdium a rozjímanie.

Zaujímavé Fakty

 • Séria Vydaní: Táto Biblia je súčasťou série "SLOVO na cestu životom", ktorá má za cieľ zdôrazniť úlohu Biblie ako sprievodcu životnou cestou.
 • Odolný Obal: Hnedý dvojfarebný kožený obal so zipsom zaručuje trvanlivosť a pridáva dotyk elegancie, čo z nej robí cenný majetok.
 • Používateľsky priateľský dizajn: Zahŕňa mapy a odkazy na verše, ktoré pomáhajú čitateľom skúmať biblické témy a ľahko sa orientovať v texte.
 • Kultúrna Relevancia: Toto vydanie zdôrazňuje dôležitosť návratu k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť a komunikovať, čím sa zaoberá moderná strata významu sľubov a záväzkov.

Hlavné Kredity

 • Vydavateľ: Slovenská biblická spoločnosť
 • Prekladatelia: Tím slovenských biblických učencov

Hashtagy

#SlovakLeatherBible #SlovoNaCestuZivotom #EcumenicalBible #BibleStudy #SlovakTranslation #LeatherBoundBible #ChristianFaith #SpiritualGrowth #BiblicalStudies

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review