Loading... Please wait...

Nemzetiségek a történelmi Magyarországon by Ács Zoltán / Kossuth könyvkiadó 1984 / Hardcover / Nationalities in historical Hungary

$29.99
SKU:
9630923955
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Nemzetiségek a történelmi Magyarországon by Ács Zoltán / Kossuth könyvkiadó 1984 / Hardcover / Nationalities in historical Hungary

Hardcover 1984

ISBN: 9789630923958  /  978-9630923958

ISBN-10: 9630923955

PAGES:  338

PUBLISHER: Kossuth könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar


!!! Condition of this book is Used Like New !!!

 

Hungarian Description:

A 20. századi Közép-Kelet-Európa nemzetiségi, nemzetiségpolitikai történetével egyre több korszerű szemléletű munka foglalkozik. Jóval kevesebb a korábbi évszázadok etnikai viszonyait bemutató, népszerű feldolgozás. A fiatal történész-muzeológus szerző vállalkozása ezen a hiányon enyhít. Arról tájékoztat, milyen népek, etnikumok éltek a Duna-medencében, a történelmi Magyarország területén a honfoglalás idején és utána, a középkorban, majd a török megszállás alatt, miben és mennyiben változtatták meg az ország népességének nemzetiségi összetételét a betelepítések, hogyan bontakoztak ki és milyen következményekkel jártak a nemzeti, nemzetiségi mozgalmak a 19. században, milyen nemzetiségi háttere volt a magyarországi kapitalista fejlődés fellendülésének. A nagyívű áttekintés a nemzetiségek gazdaságtörténetét, még inkább társadalomtörténetét, mondhatnánk úgy is, életrajzát adja.

 

Tartalom / Contents:

A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt 15
Politikai, gazdasági és kultúrális érintkezések a honfoglalás korában 23
Az ország nem magyar népelemei a középkorban 31
Besenyők, Izmaeliták, Böszörmények, Uzok 32
Franciák és olaszok 36
A német bevándorlás 36
Az erdélyi szász települések kialakulása 43
Az erdélyi szászok mindennapjai 52
Szászok a szepességben 55
A szepesi szászok mindennapjai 62
A bányavárosok németsége 70
Kunok és Jászok 78
Szlovákok 90
Románok 94
Rutének 101
A délszlávok Magyarországra költözése 107
Szerbek 107
Horvátok 112
Szlovének 115
Bolgárok 116
A zsidóság Magyarországon a 18. századig 118
Etnikumok a középkori magyar társadalomban 125
Népesség a középkorban 125
A hungarus tudat kialakulása 125
Nemesek és polgárok 128
Asszimiláció a középkorban 132
Etnikai viszonyok a hódoltság korában 134
Cigányok 138
Görögök 139
Magyarország etnikai képe 142
Szlovákok 148
Románok 0152
Rutének 154
Szerbek 156
Németek telepítése 163
A temesi bánság benépesítése 171
Népek és népi kapcsolatok a 18.-19. századi Magyarországon 178
Magyarok, németek és románok egymásról 212
Kísérletek a cigányság letelepítésére 213
"Hármas kis tükör" 217
A nemzetiségi mozgalmas kialakulása és hatásuk az ország fejlődésére 223
A magyar nyelvi mozgalom 224
A horvátok mozgalma 232
A szlovák mozgalom 236
A román mozgalom 242
A szerbek mozgalma 246
A magyarországi rutének 248
Az 1848-as forradalom hatása a nemzetiségekre 250
A nemzetiségek mozgalmai 1848-1849-ben 256
A hazai nemzetiségek a kapitalizmus korában 266
Nemzetiségi politika a 19. század második felében 270
Iskolapolitika a 19-20. század fordulóján 277
Kulturális kapcsolatok az ország népei között a 19. században 281
A nemzetiségek a világháború előtt 285
A tőkés fejlődés nemzetiségi háttere a kapitalizmuskori Magyarországon 289
Népesedés és asszimiláció 303
Az asszimiláció német típusai 308
A zsidók asszimilációja 311
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása 315
Irodalom 323

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Nemzetiségek a történelmi Magyarországon by Ács Zoltán / Kossuth könyvkiadó 1984 / Hardcover / Nationalities in historical Hungary to your wish list.