Loading... Please wait...

Hungarica to be found in Libraries abroad: A directory 15 Australia / Hungarika-Anyagot örző külföldi könyvtárak címjegyzéke 15 - Ausztrália / Országos Széchényi Könytár 1995 / Budapest 1995

$19.99
SKU:
9632003527
Weight:
12.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Hungarica to be found in Libraries abroad: A directory 15 Australia / Hungarika-Anyagot örző külföldi könyvtárak címjegyzéke 15 - Ausztrália / Országos Széchényi Könytár 1995 / Budapest 1995

Paperback 1995

PAGES: 125

ISBN: 9789632003528  /  978-9632003528

ISBN-10: 9632003527

PUBLISHER: Országos Széchényi Könytár

LANGUAGE: Hungarian - English parallel

 

Hungarian Summary:

A külföldi könyvtárakban fellelhető hungarika-anyag számbavétele igen régi igény. A kódexek, kéziratok és korai nyomtatványok felkutatására számos adatgyűjtés folyt korábban és folyik ma is. Az a cél azonban, hogy - a modern nyomtatványokat is beleértve - a hungarika-anyagok kutatóinak általában tájékoztatást nyújtó kalauz készüljön, egy évtizede fogalmazódott meg programszerűen. E program szerény megvalósulására nyílt lehetőség a Hungarikaanyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke c. sorozat megindításával.
Sorozatunk tizenötödik füzetével jelentkezünk. E füzetünk Ausztrália könyvtáraiban található hungarika-anyagok (vagyis a magyar, ill. nem magyar nyelvű magyar vonatkozású könyvtári dokumentumok), ill. gyűjtemények adatait tartalmazza.
Munkánk célja kettős: a hungarológiai kutatás területén számba vehető könyvtárak gyűjtőköréről, a gyűjteményben található magyar és magyar vonatkozású anyag jellegéről, arányairól, feltártságának mértékéről és módjáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani egyrészt az Ausztráliába utazó hazai kutatóknak, másrészt a külföldön dolgozó hungarológusoknak.
Adatgyűjtésünk első ízben terjedt ki egy tengerentúli országra. A feladat az eddigiektől eltérő problémákat vetett fel. Ennek tudatában változtattunk adatgyűjtési módszerünkön. Az Ausztráliai Magyar Nagykövetség, személy szerint a nagykövet úr (Pordány László) és felesége közvetítésével vettük fel a kapcsolatot magyar szakemberekkel: dr. Kunz Egonnal, és dr. Edvi-Illés Csabával, akik önzetlenül vállalták a munka megszervezését és irányítását. Áldozatos munkájuk nélkül e füzet nem jöhetett volna létre. E helyütt is kifejezzük köszönetünket.
Véleményük szerint a kérdőíveken alapuló adatgyűjtés az ausztrál helyzetről önmagában nem adott volna megközelítően sem teljes képet. Meggondolásuk alapján az adatgyűjtéshez felkérték az egyes államokban dolgozó magyar könyvtárosokat, akik a kérdőívekre adott válaszokat katalógusok vagy személyes érdeklődés útján kiegészítették. A kérdőíveket az eddig használtaktól eltérően az ausztrál viszonyokra dolgoztuk át, a szervezőkkel közösen. A nagyobb számban őrzött általános jellegű hungarikumok (magyar történelem, irodalom stb.) számbavétele mellett kiemelt jelentőséget kapott az ausztrál eredetű emigráns irodalom, ideértve az emigráns magyar szervezetek kiadványait (újságokat, pamfleteket, kéziratokat) is.

 

Tartalom / Contents:

Előszó 7
Tanulmányok 15
Kunz Egon: Hungarikumok és magyar nyomok Ausztráliában 17
Edvi-Illés Csaba: Az ausztráliai könyvtárakról 33
Intézmények az államok, azon belül a helynevek sorrendjében 45
Australian Capital Territory 47
New South Wales 55
Northern Territory 69
Queensland 73
South Australia 79
Tasmania 83
Victoria 87
Western Australia 97
Mutatók 103
Névmutató. Az intézménynevek és névvariánsok betűrendes mutatója 105
Intézménytípus-mutató 113
Tárgymutató 117

 

Szerző
Edvi-Illés Csaba
Kunz Egon
 
Szerkesztő
Kovács Ilona
Faragó Lászlóné
Gál Júlia

 


 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Hungarica to be found in Libraries abroad: A directory 15 Australia / Hungarika-Anyagot örző külföldi könyvtárak címjegyzéke 15 - Ausztrália / Országos Széchényi Könytár 1995 / Budapest 1995 to your wish list.