Loading... Please wait...

Hitünk énekei - Evangéliumi Énekeskönyv / Hungarian classic Pentecostal Church Hymnal book / Christian Hymns in Hungarian / Evangéliumi Pünkösdi Közösség 2014 / Brown Vinyl bound

$19.99
SKU:
9789630675628
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Hitünk énekei - Evangéliumi Énekeskönyv / Hungarian classic Pentecostal Church Hymnal book / Christian Hymns in Hungarian / Evangéliumi Pünkösdi Közösség 2014 / Brown Vinyl bound

Vinyl bound 2014

ISBN: 9789630675628  /  978-9630675628

ISBN-10: 9630675625

PAGES: 400

PUBLISHER: Evangéliumi Pünkösdi Közösség

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

Isten iránti hálával és mindnyájunk örömére adjuk közre a "Hitünk Énekei" újabb kiadását.
Ebben a könyvben az előző kiadásokkal azonos számsorrendben találjuk meg közismert énekeinket. Mintegy száz éneket kicseréltünk, egyrészt - a baptista testvérek szíves engedelmével - "A Hit Hangjai" átdolgozott szövegét vettük át, másrészt egyéb forrásokból merítettünk. A közérthetőség, a magyarosság, a hangsúly, a helyes rímkép és főként a Biblia követelményeit figyelembe véve jónéhány ének szövegén többé-kevésbé módosítanunk kellett, de tudjuk, hogy még sok kívánnivaló maradt e munka után. Az előző kiadásokban megváltoztatott néhány ének eredeti szövegét visszaállítottuk.
A megváltozott kezdősorok ismertetésére énekeskönyvünk elején egy jegyzéket helyeztünk el.
Reméljük, hogy Isten segítségével, énekeskönyvünk kottás kiadására is sor kerülhet. Erre az énekírás, fordítás fentemlített követelményeinek megfelelő és több évre tervezett munkával készülünk fel.
A "Hitünk Énekei" harmadik kiadása töltse be, az előző két kiadáshoz hasonlóan, Istent dicsérő szolgálatát. Szép énekei által emelkedjen az ég felé testvéreink öröme, hálája és kérése.

 

Tartalom / Contents:

Bemerítés
324. Megmentett lény, imádjad Öt HH. 250. ÚH. 228.
588. Megmozdul a parton a víz. ÚH. 289.
439. Ó! vezess a hűs forráshoz K. 86.
Biblia
2. A Biblia az Úr szava HÉ. 2.
5. Adjátok a szent Bibliát HH. 429. ÚH. 489.
19. A megnyitott szent Biblia K. 197. HH. 475.
549. A Te szavad, ó! nagy Isten ÚH. 130.
67. Boldog vagyok, mert Atyám HÉ. 67.
341. Mélyre, mélyre HÉ. 341.
365. Mint sugárzó hajnalcsillag HÉ. 365.
389. Nem hagyjuk el a Bibliát H. 149. ÚH. 136.
478. Szent Igéd szerint ÚH. 131.
525. Van egy könyv HÉ. 525.
Búcsúzás
233. Isten áldjon, míg HH. 414. ÚH. 550.
Bűnbánat
15. Alázz meg, ó! Uram K. 218. HH. 478.
23. Amint vagyok, H. 11. ÚH. 145.
26. A nagy mélységből szüntelen H. 95. ÚH. 494.
64. Bár bú és kín gyötör ÚH. 501. H. 23.
62. Bocsásd meg, Istenem HÉ. 62.
72. Bűnöm súlya fáj nekem HÉ. 72.
73. Bűnös a nevem HÉ. 73.
119. Ember szemétől bűneim K. 308.
128. Égi Atyám, hozzád H. 191. HH. 591. ÚH. 498.
156. Gyarló vagyok HH. 518.
167. Ha bús szemem HÉ. 167.
204. Hívtál, Uram, hallottam jól HÉ. 204.
212. Hol vagy, én szerelmes HÉ. 212.
206. Hozzád kiáltok, Istenem, K. 195. ÚH. 494.
214. Hozzád megyek, nálad megnyugszik HÉ. 214.
227. Im, nagy Isten ÚH. 140. HÉ. 227.
456. Rád tekint már hitem ÚH. 157.
470. Szelíd szemed, H. 356. HH. 595. ÚH. 146.
Bűnbocsánat
12. A keresztfához megyek HÉ. 12.
31. A Tied vagyok K. 27. HH. 416. ÚH. 533.
68. Bűneid ha bántnak téged. K. 235.
71. Bűnömet elvette Jézus ZH. 1.
102. Egy forrás van ÚH. 514.
178. Halld, Megváltód hív HÉ. 178.
266. Jézus megtalált HÉ. 266.
271. Jézusról, csak róla HÉ. 271.
370. Mi tisztít meg bűnömtől HH. 389. ÚH. 513.
505. Tudom, Jézus eltörölte HÉ. 505.
526. Van még számomra is bocsánat HÉ. 526.
Evangélizálás
43. Az Istennek nagy szerelme ZH. 12.
57. Bár egyszerű polgárnak HÉ. 57.
74. Bűnös, lássad nagy szerelmét HÉ. 74.
554. Ember, gondolj a megtérésre HH. 100. ÚH. 151.
126. Ébredj, ébredj HÉ. 126.
135. Én zörgetek H. 237. HÉ. 135.
148. Fény ragyog a távolból K. 130.
166. Ha elfárasztott bűneid terhe HÉ. 548.
317. Ifjú, a bűn téged K. 338.
288. Keskeny útra lépjen mindaz HH. 399. ÚH. 488.
304. Küldjed a hírt szerteszét HÉ. 304.
314. Lélek, ha a sok fájdalom HÉ. 314.
325. Megvagy-e tisztulva K. 67. HH. 449.
336. Mennyek országa szent hely HÉ. 336.
350. Mily drága nekünk H. 138. HH. 530. ÚH. 490.
368. Mire vársz még HH. 421.
397. Nézzél az égre HÉ. 397.
398. Nézz fel, lelkem HÉ. 398.
600. Ó! hogyha tudnád HÉ. 554.
432. Ó! nézd, ajtódnál állok H. 165. HÉ. 432.
438. Ott látlak-e a forrásnál K. 314.
446. Öröm van a mennyben HH. 401. ÚH. 502.
460. Samariának leánya HH. 503. ÚH. 508.
469. Száz juhocskám HÉ. 469.
486. Távozzál a bűntől K. 316.
488. Teérted szenvedtem én HÉ. 488.
504. Tudjátok, hogy' nyertem én HÉ. 504.
Gyermekbemutatás
49. Áldásnak adtad HÉ. 49.
120. Emberszívünk új virágát HÉ. 120.
609. Ó! Uram, drága ajándékid ÚH. 394.
Gyógyulás
35. Az áldott Orvos közeleg H. 15. ÚH. 510.
46. Az Úrnak gyönyörű öltönye HÉ. 46.
59. Beteg az ember HÉ. 59.
60. Beteg szívem vár szüntelen HÉ. 60.
Gyülekezet-Közösség
53. Áldott legyen a frigy. K. 214. ÚH. 308.
104. Egyesítsük szíveinket K. 32. HH. 402. ÚH. 397.
151. Föl, mindnyájan, testvérek HH. 29. ŰH. 280.
239. Isten házába ha lépsz HÉ. 239.
569. Itt lenni, ó! mily jó nekünk ÚH. 100.
570. Itt van Isten köztünk ŰH. 319.
429. Ó! mily kedves, ó! mily HH. 168. ÚH. 280.
430. Ó! mily szép Istennek hajléka! K. 209.
603. Ó! Seregeknek Istene ÚH. 310.
618. Tiszta öröm, fény KI.
509. Uram, jó nekünk itt HÉ. 509.
Hálaadás-Dicsőítés
51. Áldjad az Urat, a dicsőség HH. 4. ÚH. 12.
54. Áldott légy, mert megváltottál HÉ. 54.
91. Dicsérd az Urat, én lelkem K. 20. ÚH. 466.
92. Dicsérjük lelkesen HH. 603.
94. Dicső király az én Megváltóm H. 36. HH. 541.
99. Drága Jézus bűvös szerelme HÉ. 99.
110. Egykor én is tévelyegtem HH. 502.
122. Esti csöndben HÉ. 122.
136. Fáradtan, bűnbe veszve H. 49. HH. 531. ÚH. 496.
564. Fel, lelkem az Urat dicsérni HH. 11. ÚH. 29.
198. Hála néked, Jézus HH. 220. ÚH. 213.
203. Hittem benned H. 248. HH. 592. ÚH. 154.
232. Isten, Atyánk, hálát adunk HÉ. 232
250. Jer, dicsérjük Istent H. 88. ÚH. 284. HÉ. 250.
255. Jézus drága szent nevének HÉ. 255.
261. Jézus, ez a legszebb név ÚH. 114.
581. Köszönjük az Úrnak HH. 10. ÚH. 5.
312. Légy áldott, Isten ZH. 9.
315. Magasztald az Urat HH. 220.
331. Mennyben lakó én Istenem HH. 594. ÚH. 30.
593. Mind adjon hálát Istennek ÚH. 316.
366. Mióta a szent forrásnál HÉ. 366.
378. Nagy Istenem, ha nézem H. 145. HÉ. 378.
379. Nagy Isten, mi dicsérünk HH. 1. ÚH. 26.
596. Nagy Isten, néked zeng az ének HH. 8. ÚH. 4.
382. Nagy vagy Te, Isten K. 229. ÚH. 467. H. 146.
385. Ne dicsérjem-é az Istent? HH. 9. ÚH. 6.
409. Ó! dicsőség az Úrnak! HÉ. 409.
441. Ó! lenne bár ezernyi nyelvem HH. 82. ÚH. 174.
602. Ó! lenne bár oltár szívem HH. 136. ÚH. 178.
474. Szent, szent, szent nagy K. 14. HH. 447.
514. Úr Jézus, csodállak HÉ. 514.
543. Zengjen az ének HÉ. 543.
544. Zengjél nagy örömmel HÉ. 544.
Hivogatás
3. Add ide szívedet HÉ. 3.
13. Aki akar, jöjjön! HH. 409.
29. A Szentlelket ne űzzed el HH. 411. ÚH. 485.
75. Bűn terhe nyom, harcod heves? HÉ. 75.
107. Egy ifjú Jézushoz jöve HÉ. 107.
114. Elhagytam a bűnnek útját HÉ. 114.
176. Halld, csak halld HH. 397.
178. Halld, Megváltód hív HÉ. 178.
182. Halljátok? Jézus hívogat K. 151. HH. 423.
190. Hatalmas a Jézus munkája HÉ. 190.
229. Irgalmas Jézusunk HÉ. 229.
281. Jöjj Megváltódhoz HH. 406. ÚH. 482.
282. Jöjj szent közelébe H. 390. HÉ. 282.
285. Jövel az élet vízéhez K. 83. HH. 454.
286. Kelj útra H. 107. HÉ. 286.
313. Légy egészen Jézus foglya HÉ. 313.
402. Nincs helyed Jézus számára HH. 395. ÚH. 487.
417. Ó! jer, fogadd el HÉ. 417.
436. Ott a messze földön HÉ. 436.
448. ő hív, jövel, HH. 394. ÚH. 480.
467. Siess, ember HÉ. 640.
491. Te, fáradt vándor HÉ. 491.
494. Testvérem, jöjj velem HÉ. 494.
495. Testvér, vedd fel a keresztet HÉ. 495.
524. Valaki téged is várva-vár HÉ. 524.
527. Vágyol-e elhagyni bűneidet? H. 209. HÉ. 527.
Húsvét
10. A húsvéti hangulat HÉ. 10.
553. Elmúlt az éj ÚH. 92.
138. Fekszik sírkő alatt ÚH. 93. HÉ. 138.
142. Feltámadt Jézusomnak HÉ. €61.
147. Félre most bánat HÉ. 147.
565. Föltámadt Hős ÚH. 85.
573. Jézus él! Feltámadott! HÉ. 668.
589. Megváltottak Fejedelme HH. 49. ÚH. 91.
Igehirdetés előtt
50. Áldásod gazdag folyóit K. 24. ÚH. 472.
223. Istenünk szól, Igéje hív GYÖ. 58.
328. Megváltónk lábához K. 40. HH. 311.
Ima
7. Adj, Uram, adj nékem K. 138. ÚH. 473.
137. Fáradt szívem HÉ. 137.
149. Fogjad kezem H.51. HH. 580. ÚH. 537.
160. Ha alkonypír bíborba vonja HH. 508. ÚH. 549.
186. Ha néha-néha bús vagyok K. 299. HH. 493.
201. Hinni taníts, Uram ŰH. 158. HÉ. 201.
213. Hozzád, kegyelmes Istenem HH. 28. ÚH. 214.
218. Imádkozzatok és buzgón ÚH. 344. H. 74.
225. Imádom azt a nagy szerelmet HH. 380. ÚH. 110.
228. Irgalmas Jézus, halld meg HÉ. 228.
241. Isten nagy szerelme HH. 398. ÚH. 19.
247. Itt a szívem HH. 382. ÚH. 491.
406. Jákób buzgóságát add nekem HH. 53. ÚH. 360.
298. Közelb Hozzád, Uram, K. 134. HH. 461. ŰH. 217.
299. Közelebb, közelebb Uram, hozzád HÉ. 299.
583. Lelkem, ébredj HH. 103. ÚH. 359.
311. Lelkem kíván téged HH. 598. ÚH. 477.
319. Maradj velem HH. 520. ÚH. 409.
323. Megjelentem, dicső Felség HH. 218. ÚH. 334.
332. Mennybéli felséges Isten ÚH. 11. H. 129.
345. Mi Hozzád von HÉ. 345.
595. Nagy Főpapunk, add nékünk HH. 35. ÚH. 343.
413. Ó! fogd kezem, Vezérem! HH. 381. ÚH. 218.
416. Ó! hogy szeresselek K. 30. HH. 418. ÚH. 230.
601. Ó! könyörgést meghallgató ÚH. 350.
431. Ó! ne menj előlem, Jézus! K. 37. ÚH. 147.
453. Porból kiáltok H. 383. HÉ. 453.
468. Szavadra, ól Uram K. 173. HH. 470. ÚH. 476.
471. Szent érzelem K. 18. HH. 400. ÚH. 200.
483. Taníts, Uram, H. 183. ÚH. 242. HÉ. 483.
492. Te légy velem HÉ. 492.
497. Te vagy napvilágom H. 191. HH. 591. ÚH. 498.
499. Tégy engem tisztává HÉ. 499.
503. Több szeretet HÉ. 503.
506. Ügy szeretnék én szent K. 136. ÚH. 518.
507. Uram, hallom, akarsz adni K. 165. HH. 468.
532. Vedd Atyám szívem HH. 405.
537. Vigyázz és gyakran merülj HH. 483. K. 242.
Imaház-megnyitás
430. Ö! mily szép Istennek hajléka! K. 209.
461. Segítsünk Siont építni HH. 404. ÚH. 385.
Jézus visszajövetele
36. Az égnek fátyla HÉ. 36.
93. Dicső fényben kél a reggel GYÖ. 23.
115. El jő az Úr, Halleluja HH. 570. ÚH. 545.
116. El jő, eljő nemsokára ö HÉ. 116.
118. Elédbe borulok, Jézusom HÉ. 118.
557. Égi harsonák ha zengenek HÉ. 658.
133. Én nem tudom, mért szeretett HÉ. 133.
184. Ha Megváltónk, mint királyunk HÉ. 184.
242. Istennek népe HH. 444. ÚH. 548.
263. Jézus jön nemsokára HÉ. 263.
371. Mi várjuk az Űr Jézust HH. 627.
421. Ó! jöjjön el, Urunk HÉ. 421.
Karácsony
21. A menny földünkre jött HÉ. 21.
82. Csak zengje, zengje hálánk H. 30. HÉ. 82.
84. Csendes éj! K. 53. ÚH. 53.
96. Dicsőség, dicsőség, dicsőség HÉ. 96.
97. Dicsőség, dicsőség mennyben HH. 34. ÚH. 45.
98. Dicsőség mennyben az Istennek ÚH. 54. HÉ. 98.
130. Éj, titokteljes, áldott HÉ. 130.
141. Fel, nagy örömre HÉ. 141.
189. Ha reád gondolok, ó! Betlehem HH. 439.
238. Isten-Gyermek, kit irgalmad HÉ. 238.
295. Koronát, trónust odadál, Jézus H. 111. HÉ. 295.
301. Krisztus Jézus született HÉ. 301.
334. Mennyből az angyal HÉ. 334.
376. Mosolyra nyílt a szép ég HÉ. 376.
598. Ó! áldott, kedves Betlehem HÉ. 678.
418. Ó! jertek, zengjünk éneket GYÖ. 112.
607. Ó! te üdvadó ÚH. 52.
444. Öröm, öröm, ó! drága K. 38.
451. Pásztorok, pásztorok HÉ. 451.
613. Szép Hajnalcsillag tündököl HH. 26. ÚH. 99.
Megtérés
24. Ami szép volt, amit szeretek HÉ. 24.
33. Atyám, ne fond karod HÉ. 33.
76. Bűn útját tapostam HÉ. 76.
111. Egy nap hallám K. 191.
161. Ha a szíved búbánat borítja HÉ. 161.
204. Hívtál, Uram, hallottam jól HÉ. 204.
168. Hívtál, Uram, megyek ÜH. 530.
205. Hozzád, Uram, bűnútamról ÚH. 152.
268. Jézusom, én most jövök haza HÉ. 268.
322. Meggyötörve és szegényen HÉ. 322.
335. Mennyei jó Atyám HÉ. 335.
Megváltás
40. Azért jött Jézus HÉ. 40.
44. Azon épül szilárd hitem K. 143. HH. 464.
56. Áll a szikla mindörökké H. 329. HÉ. 56.
65. Békét, édes békét H. 616. ÚH. 236.
70. Bűnnek tengerében K. 44. ÚH. 499.
88. Csodálva, imádva tekintek H. 32. HÉ. 88.
95. Dicső király, ki meghaltál HÉ. 95.
106. Egyetlen forrása H. 37. HÉ. 106.
112. Egy szív érettem dobogott HÉ. 112.
124. E világot csak Jézus ZH. 21.
132. Én ismerek egyet HH. 41.
134. Énérettem hagyta oda HÉ. 659.
185. Ha nem volna Üdvözítőm HÉ. 185.
202. Hirdessétek hangos szóval K. 19. ÚH. 469.
220. Igaz, hogy Jézus értem halt K. 108. HH. 459.
237. Isten Fia a földre jött HH. 533. ÚH. 500.
243. Isten szeretet! Mondd hát HÉ. 243.
244. Isten szeretet, váltságot HH. 390.
254. Jézus az én Megváltóm HÉ. 254.
264. Jézus keresztjénél HH. 566.
265. Jézus, lelkem Megváltója HH. 386. ÚH. 534.
327. Megváltóm szól nekem HH. 385. ÚH. 512.
329. Megváltva, megmentve K. 217.
351. Mily édes a Te neved, Jézus H. 134. HÉ. 351.
592. Mily édes szó HH. 35. ÚH. 103.
594. Mint eltévedt bárány HÉ. 676.
372. Mondjátok, meghalt-e az Úr K. 66.
380. Nagyon szeret engem Jézus HH. 608. ÚH. 511.
388. Nem értem én, hogyan lehet HÉ. 388.
Mennybemenetel
614. Ti, áldásra fölemelt kezek. ÚH. 98.
Menyegző
226. ím, egy mátkapárt K. 210.
289. Kéz a kézbe! HÉ. 289.
442. örömben osztozik a lelkünk HÉ. 442.
Nagypéntek
8. A Getsemáné kertjéből HÉ. 8.
12. A keresztfához megyek HÉ. 12.
14. Aki nékem megnyíltál K. 161. ÚH. 143.
16. A legszebb hely a Golgota HÉ. 16.
48. Az Úr szent Bárányára H. 21. ÚH. 144.
52. Áldott kereszt a Golgotán ÚH. 516. HÉ. 52.
211. Hol Jézus megfeszíttetett K. 72.
230. Ismered-e azt a helyet K. 182.
274. Jézus, sebeidnek mélye HÉ. 274.
296. Könnyes szemekkel vándoroltam HÉ. 296.
302. Könnyek közt nézlek Megváltóm HÉ. 552.
339. Messze fenn, egy hegyen HH. 524.
396. Nézzed, ó! Jézusod szenvedését HÉ. 396.
411. Ó! megsebzett Krisztusfő HH. 58. ÚH. 63.
Pünkösd
25. Amit szívünk esdve kér H. 12. HÉ. 25.
32. Atya, Fiú, Szentlélek ZH. 20. ÚH. 117.
36. Az égnek fátyla HÉ. 36.
180. Halleluja, örvendjetek HÉ. 180.
197. Ha zendül az Űr Lelke HH. 573. ÚH. 126.
236. Isten élő Lelke, jöjj ÚH. 128. HÉ. 236.
283. Jöjj, Szentlélek HH. 609. ÚH. 122.
303. Küldd Szentlelked HH. 526. ÚH. 129.
306. Lássék lelkemben Jézusnak békéje HH. 537.
338. Meríts tűzbe Jézus HÉ. 338.
381. Nagyszerű dolgot sejtet HÉ. 381.
608. Ó! Uram, bárcsak tüzed égne H. 25. ÚH. 119.
611. Régi ígéret, új erő HÉ. 681.
612. Szállj szívünkbe nagy Isten HH. 124.
475. Szent tűz lobog HÉ. 475.
507. Uram, hallom, akarsz adni K. 165. HH. 468.
508. Uram, ím mindent hozok HÉ. 508.
513. Uram, ó! küldd el HÉ. 683.
Szolgálat
1. A békehírnök lába, ó! K. 258.
63. Boldog akkor leszek én HÉ. 63.
78. Csak Jézusnak szolgálni HÉ. 78.
79. Csak jövevény vagyok HÉ. 79.
140. Fel, mert az éj fog jönni HH. 419. ÚH. 540.
219. Ifjútársak, hív a munka HÉ. 219.
245. Isten szíve lágyan szól ZH. 26.
260. Jézusért élek egészen HH. 613. ÚH. 529.
320. Ma van a munkanap HH. 516.
330. Mentsd, aki elmerül HH. 586.
353. Mily jó, ha a bűntől szabad HÉ. 353.
361. Mint a szép csillagok K. 313. HH. 496.
597. Nem henyélni, de munkára ÚH. 255.
487. Testvéreim javáért ÚH. 370.
496. Testvér, világíts HÉ. 496.
522. Üres kézzel K. 238. HH. 480. ÚH. 539.
523. Vajon áldás-e életed HÉ. 523.
Temetés
28. A sötét síron túl HE 563.
37. Az életem rövid nagyon HÉ. 37.
39. Az én időm H. 221. ÜH. 436. HÉ. 39.
83. Csendben állunk e sírnál HH. 122. ÚH. 431.
117. Elnémul egyszer énekem H. 40. HH. 579. ŰH. 451.
129. Élj boldogul, testvériség HH. 561.
172. Hadd menjek, hadd menjek! HH. 378. ÚH. 456.
216. Hű Jézusom kezébe H. 251. HH. 593. ÚH. 226.
222. Igen, Atyám HÉ. 222.
294. Ki tudja, mily közel van HH. 361. ÚH. 427.
340. Még egyre hangzik K. 163. HH. 467. ÚH. 479.
405. Nyárhoz hasonlít életünk HH. 408.
435. Ott, a folyónak túloldalán K. 342.
458. Rohan könyörtelen az idő HH. 501. ÚH. 416.
490. Te fáradt szív K. 363.
512. Uram, ó! add HH. 496. ÚH. 461.
Új élet
6. Adj új erőt, Urunk H. 3. HH. 525. ÚH. 475.
47. Az Úr sokat tett érettem HÉ. 47.
55. Áll a Krisztus szent ÚH. 168. HÉ. 55.
85. Csendül az ajkakon HÉ. 85.
101. E földön annyi a színes délibáb ZH. 30.
109. Egykor a bűnben holt valék HÉ. 109.
113. Elég az Ő kegyelme, rég HÉ. 113.
125. E zarándoklat völgyében K. 119.
159. Győzzed le, Jézus, bennem is HÉ. 159.
173. Ha Isten békéje K. 82. HH. 453.
221. Igaz keresztyénnek lenni HH. 443. ÚH. 517.
240. Isten kegyében nem tudom K. 185.
252. Jézus akarja, hogy fényes HÉ. 252.
258. Jézus engem megtalált H. 265. HÉ. 258.
272. Jézussal az életem HÉ. 272.
273. Jézussal élve, mily szép H. 98. HÉ. 273.
297. Kőszirt a pusztán H. 112. HH. 542.
349. Mily csodás változás HÉ. 349.
367. Mióta lelkem szabad lett HÉ. 367.
377. Mutasd meg, hadd lássam mi vagy HÉ. 677.
387. Nem én, de Krisztus ZH. 32.
426. Ó! mily boldog ember HH. 623.
610. Ó! Uram, segíts HH. 191. ÚH. 246.
472. Szent, győzedelmes élet H. 56. HH. 312.
480. Szép az élet Tenálad HÉ. 480.
528. Vágyom melletted élni HÉ. 528.
Újév
267. Jézus nagy szeretete ZH. 5.
Újjászületés
17. Aki már újjászületett ÚH. 159.
66. Boldogok, kik újjá lettek HH. 135. ÚH. 160.
103. Egy drága kincsem van nekem HH. 428.
408. Ó! boldog nap K. 114. HH. 460. ÚH. 552.
422. Ó! jöjj szívembe HH. 536. ÚH. 474.
Új szív
308. Legyen a szíved HÉ. 308.
103. Egy drága kincsem van nekem HH. 428.
Úrvacsora
14. Aki nékem megnyíltál K. 161. ÚH. 143.
16. A legszebb hely a Golgota HÉ. 16.
42. Az írás széjjeltépve H. 17. HÉ. 42.
48. Az Úr szent Bárányára H. 21. ÚH. 144.
52. Áldott kereszt a Golgotán ÚH. 516. HÉ. 52.
87. Csodálom gyakran amit tett ZH. 16. HÉ. 87.
127. Ébredj, készülj fel HH. 232. ÚH. 291.
305. Lábaidhoz hullok H. 117. HH. 585. ÚH. 492.
339. Messze fenn, egy hegyen HH. 524.
411. Ó! megsebzett Krisztusfő HH. 58. ÚH. 63.
484. Tarts közel keresztednél HÉ. 484.
489. Teérted véremet K. 39. HH. 430. ÚH. 299,
536. Vérrel teljes forrás fakadt K. 43. ÚH. 301.
Utolsó ítélet
257. Jézus eljön a földre megint HÉ. 25T.
316. Ma itt vagyunk HÉ. 316.
317. Majd ha eljön az Úr Jézus K. 311.
Üdvösség-Örökélet
18. Ama szép hon felé K. 296. HH. 620.
20. A mennyben otthonom H. 370. HÉ. 20..
30. A tejjel-mézzel dús hazát HH. 433.
80. Csak vándorok vagyunk K. 227. ÚH. 458.
105. Egy kedves ország vár HÉ. 579.
108. Egy kedves otthon HÉ. 108.
121. Emeljetek feljebb, feljebb HÉ. 121.
563. Én jól tudom. Megváltóm él ÚH. 465. H. 198.
139. Fel az árral szemben K. 76.
145. Fenn a csillagok felett GYÖ. 37. H. 55.
153. Fönt a mennyben HÉ. 153.
157. Gyönyörű ruhában HÉ. 157.
158. Gyönyörű szép a mennyekben K. 310.
162. Ha az élet bajaitól HÉ. 162.
171. Ha földi szenvedés K. 298. HH. 492.
193. Hazavágyom megpihenni már HÉ. 193.
194. Hazám, hazám, te szép hazám. K. 202.
195. Hazám ott van a magasban HÉ. 195.
246. Itt a földön olyan sok HÉ. 246.
307. Legfőbb vágya életemnek HH. 148. ÚH 167.
318. Majd ha eltűnnek HÉ. 318.
590. Mennyben hangzik a dicsének HH. 605. ÚH. 460.
333. Mennyei otthonom HÉ, 333.
374. Most még sötét homályon át HÉ. 374. H. 143.
395. Nézd csak, nézd csak HÉ. 395.
410. Ó! dicső, szerelmes Sión HH. 441.
437. Ott fenn a csillagok felett HÉ. 437.
447. összesereglünk mi mind ott HH. 403.
455. Ragyog jobb honunk K. 260. HH. 486.
493. Testvér, várjunk itt HH. 438. ÚH. 463.
512. Uram, ó! add HH. 496. ÚH. 461.
Virágvasárnap
188. Hogy fogadjalak Téged HH. 33. ÚH. 57.
415. Ó! hála az Úrnak H. 300. HÉ. 415.
617. Zengd Jézus nevét ÚH. 109.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Hitünk énekei - Evangéliumi Énekeskönyv / Hungarian classic Pentecostal Church Hymnal book / Christian Hymns in Hungarian / Evangéliumi Pünkösdi Közösség 2014 / Brown Vinyl bound to your wish list.