Loading... Please wait...

... és beszéld el fiadnak... - Zsidó hagyományok Magyarországon by Féner Tamás, Scheiber Sándor / Jewish traditions in Hungary / Corvina kiadó 1984 / Hebrew traditions in Hungary

$29.99
SKU:
9631318346
Weight:
14.00 Ounces
Quantity:

Product Description

... és beszéld el fiadnak... - Zsidó hagyományok Magyarországon by Féner Tamás, Scheiber Sándor / Jewish traditions in Hungary / Corvina kiadó 1984 / Hebrew traditions in Hungary

Hardcover 1984

ISBN: 9789631318340  /  978-9631318340

ISBN-10: 9631318346

PAGES: 156

PUBLISHER: Corvina kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar  

 

!!! Condition of this book is USED LIKE NEW !!!  INSIDE BRAND NEW !!!

 

Hungarian Description:

Részletek ​Hajdu János megnyitó beszédéből, amely e könyv képeiből rendezett kiállításon hangzott el 1983. április 19-én a Magyar Néprajzi Múzeumban.

… Nem szeretem, nagyon nem szeretem, ha egy kiállítás megnyitóján az ünnepi szónok nem azonnal és nem in medias res beszél a művek értékéről és a művész teljesítményéről…
Féner Tamás mai ünnep meg végképp nem illik másról beszélni, mint művéről és róla magáról – legalább két okból. Egyrészt végső elemzésben ő is hírlapíró. Tudniillik a toll és a kamera között optimális esetben semmi különbség sincs; azt pedig ő már több mint két évtizede szüntelenül emelkedő ívű pályán bizonyítja, hogy az ő kamerája csakis a magyar sajtó néhány elit tollával mérendő, mérhető össze…
Fogalmam sem volt néhány hónappal ezelőtt Féner Tamás kiállítási szándékáról, arról meg, hogy ünnepi szónokául kér fel, végképp nem, amikor megszereztem Randoplph Braham „A népirtás politikája – Holocaust Magyarországon” című kétkötetes munkáját, ami – noha New Yorkban jelent meg és angolul íródott – hézagpótló alkotása legújabb kori történetírásunknak.
Erre is gondolva mondom, hogy Európában és kiváltképp Európának ezen a részén nagyon sokféle megfontolásból lehet kiállítást rendezni zsidó emberekről, szokásaikról, hitükről, teljesítményeikről, vagy éppenséggel az emlékükről. Vajon Féner mit akar képeivel? Kiállításának címében azt ígéri, hogy a magyarországi zsidók életéről tudósít bennünket, a közösségi életükről, arról, ami évszázadokon át megtartotta őket. Róluk, akik mára oly kevesen maradtak. Hány magyar község van még, ahol nyilvános istentiszteletet lehetne szabályszerűen, tehát tíz felnőtt, törvényköteles férfi jelenlétében és részvételével tartani – úgy, ahogy a hit törvénye előírja?
De tekintsünk el a kritériumtól, hiszen a magyar zsidók túlnyomó többségének öntudata sem a holocaustot megelőzően, sem azóta nem hitbéli. Maradjunk amellett, ami Féner Tamás nyilvánvaló szándéka volt: bejárta az országot kamerájával, hogy Bartók Béla és Ortutay Gyula nyomdokain haladva, elhanyagolhatatlanul fontos, történelmi, vallástörténeti, etnográfiai és művelődéstörténeti dokumentumokat rögzítsen művészi eszközökkel, közép-kelet-európai és magyar önismeretünk teljességének szolgálatában. Bartók és Ortutay, akiknek neve természetesen mindazok teljesítményét hivatott jelezni, akik a tudomány és a művészet eszközeivel hozzájárultak valódi önismeretünkhöz és ennek alapján humanista, azaz mindenféle faji mítoszt elutasító és leküzdeni törekvő öntudatunkhoz, tizenkét óra előtt öt perccel dolgoztak. Féner voltaképpen tizenkét óra után végezte dolgát, s ez teljesítményét, meggyőződésem szerint, azonnal univerzális értékké avatja. Avatná – az említett objektív okból – még akkor is, ha nem azon a remek színvonalon állna előttünk, mint ahogy majd tapasztalják. De szerencsére tehetsége nem hagyta őt elkalandozni a misztikusok közé. A nosztalgia hullámai közé nem csábítja nézőit. Pedig azt sem tagadja, hogy kutatásainak és ábrázolásának tárgyát, a hitében élő közösségi zsidó embert szereti…
Amikor nemzeti kultúránk zsidó komponensét ma nemcsak felmutatjuk, hanem népünknek műveltsége bővítésére ugyanolyan magától értetődően felkínáljuk, amint azt Esztergomban kultúránk keresztény fogantatású értékeivel tesszük, akkor talán a világ legkülönbözőbb tájain segítünk jó gondolatokat ébreszteni a harmóniára áhítozó emberfőkben…
Ez a mű – hála a modern technika kínálta megannyi megőrzési és sokszorosítási lehetőségnek – felhívás marad az emberség parancsa feletti gondolkodásra, amíg csak kisebbségek és kisebbségi sors létezik ezen a földön.

 

English infromation:

The history of the Jews in Hungary dates back to at least the Kingdom of Hungary, with some records even predating the Hungarian conquest of the Carpathian Basin in 895 CE by over 600 years. Written sources prove that Jewish communities lived in the medieval Kingdom of Hungary and it is even assumed that several sections of the heterogeneous Hungarian tribes practiced Judaism. Jewish officials served the king during the early 13th century reign of Andrew II. From the second part of the 13th century, the general religious tolerance decreased and Hungary's policies became similar to the treatment of the Jewish population in Western Europe.

The Jews of Hungary were fairly well integrated into Hungarian society by the time of the First World War. By the early 20th century, the community had grown to constitute 5% of Hungary's total population and 23% of the population of the capital, Budapest. Jews became prominent in science, the arts and business. By 1941, over 17% of Budapest's Jews were Roman Catholic conversos.

Anti-Jewish policies grew more repressive in the interwar period as Hungary's leaders, who remained committed to regaining the territories lost at the peace agreement (Treaty of Trianon) of 1920, chose to align themselves with the governments of Nazi Germany and Fascist Italy – the international actors most likely to stand behind Hungary's claims. Starting in 1938, Hungary under Miklós Horthy passed a series of anti-Jewish measures in emulation of Germany's Nürnberg Laws. Following the German occupation of Hungary on 19 March 1944, Jews from the provinces were deported to the Auschwitz concentration camp; between May and July that year, 437,000 Jews were sent there from Hungary, most of them gassed on arrival.

The 2011 Hungary census data had 10,965 people (0.11%) who self-identified as religious Jews, of whom 10,553 (96.2%) declared themselves as ethnic Hungarian. Estimates of Hungary's Jewish population in 2010 range from 54,000 to more than 130,000 mostly concentrated in Budapest. There are many active synagogues in Hungary, including the Dohány Street Synagogue, the largest synagogue in Europe and the second largest synagogue in the world after the Temple Emanu-El in New York City.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the ... és beszéld el fiadnak... - Zsidó hagyományok Magyarországon by Féner Tamás, Scheiber Sándor / Jewish traditions in Hungary / Corvina kiadó 1984 / Hebrew traditions in Hungary to your wish list.