Loading... Please wait...

Elmélkedések Mózes második könyvéről by C. H. Mackintosh / Translated by Zsigmondy Zsigmond / Hungarian edition of Notes on the book of Exodus / Evangéliumi könyvkereskedés Budapest / Antique book

$29.99
SKU:
CHMackintosh-ExodusHUN
Weight:
16.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Elmélkedések Mózes második könyvéről by C. H. Mackintosh / Translated by Zsigmondy Zsigmond / Hungarian edition of Notes on the book of Exodus / Evangéliumi könyvkereskedés Budapest / Antique book

Hardcover 

Printed in 1947

PAGES: 198

PUBLISHER: Evangéliumi könyvkereskedés

LANGUAGE: Hungarian / Magyar 

 

!!! Condition of this book is USED VERY GOOD !!!  As pictured !!!

 

Hungarian Description:

Évekkel ezelőtt jelent meg magyar fordításban Mózes I. könyvének magyarázata ugyanezen szerzőtől. A könyv nagy hatást tett sokakra, mert a magyar keresztyén irodalomban alig van olyan munka, mely annyira a mélyére menne Isten Igéjének, mint a Mackintosh kötetei. Sok nyelvre lefordították már ezeket a köteteket s minden nép nyelvén nagy becsülésben állanak e művek az élő hitű keresztyének között.
A szerzőnek vitathatatlanul nagy adománya van az írás magyarázatára s ha áldását akarjuk venni az ő adományának, akkor vele együtt bele kell mélyednünk e tanulságokban gazdag könyv értelmébe. Nem száraz ótestamentumi magyarázatok ezek, hanem ótestamentumi események és előképek értelmét olvassuk itt újtestamentumi fényben. Mindenekelőtt pedig Krisztust ismerjük fel az események és előképek központjában s megértjük az ő szavait, midőn búcsúzásánál közölte tanítványaival, hogy őróla beszéltek Mózes, a zsoltárok és a próféták.
Mackintosh nem az Írás felől beszél s nem langymeleg vallásos elmélkedéseket közöl, hanem magát az írást nyújtja igazi, tiszta, mély értelmében. Ez a mű nemcsak Mózes II. könyvének mélyreható magyarázatát tartalmazza, hanem bevezet az egyéni keresztyéni élet és az igazi, helyes isten tisztelés olyan igazságaiba is, ahová az élőhitű egyének közül is kevesen jutnak el.
A zsidók és vallási vezetőik Pilátus széke előtt nemcsak Jézust, a Messiást dobták el maguktól, hanem Vele együtt elvesztették az ótestamentumi írások igaz értelmét, valamint az ótestamentumi események és előképek újtestamentumi, mennyei jelentését is. Mint Pál apostol mondja róluk (II. Kor. 3:14-15), megtompultak az ő elméik és lepel borult az ő szemeikre, amely mind e mai napig ott van az ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy az a Krisztusban tűnik el. A zsidók ezeket a nagy ótestamentumi, de az egész emberiségre és Isten országára vonatkozó eseményeket a saját elmúlt és jövendő történelmükre akarják korlátozni s így az ő szűkreszabott szemléletükből sem maguknak, sem másoknak semmi áldása nem lett.

 

 

Tartalom / Contents:

Előszó 2
A szerző előszava 5
1. fejezet: „És meghalt József, meg mind a testvérei" 7
2. fejezet: 1-10. Mózes születése 11
2. fejezet: 11-25. Mózes „meglátogatja atyjafiait" 14
3. fejezet: Az elhivatás 23
4. fejezet: A csipkebokor 35
5. és 6. fejezet: Mózes és Áron a fáraó előtt 45
7-11. fejezet: A csapások 54
12. fejezet: A páska és az Egyiptomból való kivonulás 69
131 fejezet: Elsőszülöttség és a kovásztalan kenyerek ünnepe 88
14. fejezet: A nádas tenger 93
15. fejezet: A megváltottak éneke. Mára és Élim 103
16. fejezet: Szin pusztája 110
17. fejezet: A megütött szikla. Amálék 120
18. fejezet: Jethró 127
19. fejezet: A hegy tövében 132
20. fejezet: A törvény 136
21-23. fejezet: Törvénykezési szabályok és rendeletek 146
24. fejezet: Mózes felmegy a hegyre 150
25. fejezet: A sátor felszerelésének I. része. (Isten közeledik a bűnös
emberhez) 152
26. fejezet: A szent hajlék 162
27. fejezet: A szent hajlék udvara és a rézoltár 168
28. és 29. fejezet: A papság 171
30. fejezet: A sátor felszerelésének II. része. (Hogyan járulhat az
Istene elé) 178
31. fejezet: Bésaléel és Aholiáb. Még egyszer a szombat 188
32. fejezet: Az aranyborjú. Mózes lejön a hegyről 189
33. és 34. fejezet: A „találkozás sátora". Mózes imája és Jehova új neve 193
35-40. fejezet: A találkozás sátrának munkái 196
Utószó 198

 

Charles Henry Mackintosh (October 1820 – 2 November 1896) was a nineteenth-century Christian preacher, dispensationalist, writer of Bible commentaries, magazine editor and member of the Plymouth Brethren.

Soon after this he established a periodical named Things New and Old, which he continued to edit (with evangelist Charles Stanley, 1821–1890) from 1858 to 1890, and Good News for the Little Ones, later called Good News for Young and Old and some pages for the Little Ones from 1859 to 1876.

Mackintosh took a great interest in, and actively participated in, the great Irish Evangelical revival of 1859 and 1860 (see Revivalism).

Mackintosh's literary fame rests primarily upon his work Notes on the Pentateuch, beginning with a volume of 334 pages on Genesis, and concluding with a two-volume work on Deuteronomy extending to over 800 pages. These are still in print and have been translated into a dozen or more languages.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Elmélkedések Mózes második könyvéről by C. H. Mackintosh / Translated by Zsigmondy Zsigmond / Hungarian edition of Notes on the book of Exodus / Evangéliumi könyvkereskedés Budapest / Antique book to your wish list.