Loading... Please wait...

Don Bend 1942–1943 by Péter Szabó / Bilingual English-Hungarian Book / Don-Kanyar / Hungarian Military History the Don Breakthrough

$49.99
SKU:
9789633275757
Weight:
30.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Don Bend 1942–1943 by Péter Szabó / Bilingual English-Hungarian Book / Don-Kanyar / Hungarian Military History the Don Breakthrough

Lot of photos and explanations!!!

This book is an unparalleled chronicle which comprises pictorial accounts of the “Don Breakthrough” and the military operations of the Royal Hungarian 2nd Honvéd Army in the Soviet Union in 1942–1943.

 

  • Hardcover: 256 pages
  • Publisher:  Zrínyi Kiadó Publishing House (2013)
  • Language: English
  • ISBN-10: 963327575X
  • ISBN-13: 978-9633275757 / 9789633275757

 

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942-1943. évi szovjetunióbeli hadműveleteiről - a fennmaradt korabeli személyes leírásokon és hadiokmányokon kívül - a legérzékletesebben az amatőr és a haditudósítói fényképfelvételek tanúskodnak.

Ebben a magyar és angol nyelvű albumban csokorba gyűjtve ezek láthatók, és mint képi dokumentumok igyekeznek bemutatni a hét évtizeddel ezelőtt történteket.

A Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló 207 ezer fős hadsereg első csapatai 1942. április 12-én indultak el a szombathelyi pályaudvarról.

A haderő tragikus sorsát akkor még nem lehetett előre látni. A szovjet hadsereg 1941-1942 telén ellentámadást indított és 200 kilométerrel szorította vissza a német hadsereget, ami arra késztette a német hadvezetést, hogy fokozottabban vegye igénybe a szövetségesei katonai erejét.

1942 januárjában előbb Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter, majd Wilhelm Keitel vezértábornagy, a Wehrmacht főparancsnokság főnöke járt Budapesten. A január 22-i megállapodás szerint egy hadsereg kötelékében kilenc könnyűhadosztálynak, egy páncélos dandárnak és egy repülő köteléknek kellett részt vennie az 1942. évi hadjáratban.

A 207 ezer fős hadsereg megkapta a rendelkezésre álló készleteknek csaknem a felét: A fegyverzetet és a felszerelést a kilenc hadtesttől egyenlő arányban vonták el. A magyar 2. hadsereg azt a feladatot kapta, hogy a német 4. páncélos és a 6. hadsereg között Kurszk térségéből kiindulva Tyim előtt törjön át Sztarij Oszkol irányába és jusson ki a Donhoz.

Az elsőként a hadműveleti területre érkező III. hadtest a Weichs-seregcsoport kötelékében, június 28-tól áttörte a szovjet Brjanszki és Délnyugati Hadseregcsoport arcvonalát, s 150-170 km mélyen előretörve, július 7-10. között elérte a Dont. A magyar seregtestek nagyobb része 1942. júliusában és augusztusában jutott ki a Donhoz.

A Donhoz kiérkező magyar seregtesteket védelemre rendelték. A hadseregcsoport parancsnoksága a német elvek szerint a magyar 2. hadsereg védősávját 200 kilométer szélességben határozta meg, ám nem vette figyelembe, hogy a magyar könnyűhadosztályok - a német gyaloghadosztályoktól eltérően - csupán két, és nem három gyalogezreddel rendelkeztek. A védelem mélységben történő kiépítésére és megfelelő tartalékok képzésére így nem volt lehetőség.

A védelem rendszerének kialakítását hátráltatták a július 18. és szeptember 16. közötti hídfőcsaták. Az ezekben elszenvedett veszteség 26-27 ezer főre tehető, az 1. páncéloshadosztály harckocsijainak a fele elveszett. A személyi állomány pótlására és részleges váltására november folyamán 35-36 ezer ember került ki a Donhoz.

A sztálingrádi csatában az ellentámadásba lendült szovjet hadsereg december 17-én elérte az olasz 8. hadsereg sávját, amelyhez északnyugatról a magyar 2. hadsereg csatlakozott. A B Hadseregcsoport parancsnoksága felismerte, hogy a következő támadás a magyar 2. hadsereget éri. Annak arcvonala mögött ezért 1943. január 2-ától Hans Cramer vezérőrnagy parancsnoksága alatt tartalékot állított fel, amelybe beosztotta a magyar 1. páncéloshadosztályt is. A 2. hadsereg parancsoksága ezzel elvesztette parancsadási lehetőségét a legerősebb magyar seregtest felett.

Január 14-re a 2. hadsereg arcvonala kettészakadt, a szovjet hadsereg folyamatosan tört előre és súlyos veszteségeket okozott a visszavonulásra kényszerülő magyar csapatoknak. Január 24-én - Hitler engedélyével - a B Hadseregcsoport parancsnoksága kivonta az arcvonalból a magyar 2. hadsereget. Március 5-én a 2. hadsereg újjászervezési körleteként a Dnyepertől nyugatra Koroszteny és Ovrucs környékét jelölték ki.

1943. február 1-jén Hitler fogadta Szombathelyi Ferenc vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét, aki azzal a megbízatással érkezett, hogy eszközölje ki a 2. hadsereg hazahozatalát. Hitler március 28-án - a parancsnokság kivételével - ehhez hozzájárult. A 2. hadsereg maradványai április 24. és május 30. között tértek haza.

A magyar 2. hadsereg 1943. januári és februári veszteségeiről, s a meglévő összegyűjtött létszámról 1943. február közepétől kezdtek folyamatosan jelentést tenni a csapattestek parancsnokságai. Hozzávetőleg 125 ezer főre tehető a 2. hadsereg közel egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során megsebesült, elesett, eltűnt vagy fogságba esett katonáinak száma. A 125 ezerből mintegy 50 ezer volt a hősi halottak, s ugyanennyi a sebesültek száma. Csaknem 30 ezren estek hadifogságba vagy tűntek el örökre...


Az egyszerű magyar honvédek, katonaorvosok, felcserek, tábori lelkészek s mások életét legújabban, 2013. januárjában egyedülálló módon exkluzív dokumentum albumban jelentette meg a Dr. Bozsonyi Károly vezette Zrínyi Kiadó. A hadjáratban résztvevők által készített fotófelvételekhez Dr. Szabó Péter hadtörténész írt szakszöveget, Maruzs Roland hadtörténész közreműködésével.

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Beköszöntő sorok az albumhoz;
• Történelmi háttér;
• A 2. hadsereg felállításának körülményei, szervezete, fegyverzete és felszerelése;
• A csapatok mozgósítása és kiszállítása a keleti hadszíntérre;
• Kezdeti harcok Kurszk előterében, felvonulás a Donhoz;
• Hídfőcsaták a Don mentén;
• Négy hónap „állóháború”;
• Az 1943. januári védelmi utóvédharcok, visszavonulás a doni arcvonalból;
• A 2. hadsereg töredékeinek hazatérése, veszteségek;
• A magyar katonai temetők napjainkban;
• Képjegyzék;


A „Don Kanyar - Don Bend 1942-1943” című magyar és angol nyelvű ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik főként a kötet gazdag képi dokumentumai alapján igyekeznek tanulmányozni a több mint hét évtizede történt eseményeket, de egyben fejet hajtanak azon egykori, a Magyar Királyi Honvédségben szolgálatot teljesítők - tisztek, tiszthelyettesek, honvédek, munkaszolgálatosok - előtt is, akik életüket adták a hazájukért, vagy eltűntek nyomtalanul, illetve egy-egy hadifogolytábor nyomorúságos körülményei között haltak meg a Szovjetunió elleni 1942-1943. évi hadműveletek során, vagy azt követően.

img-1407.jpg

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Don Bend 1942–1943 by Péter Szabó / Bilingual English-Hungarian Book / Don-Kanyar / Hungarian Military History the Don Breakthrough to your wish list.