null

Romanian Language Luxury Mid-Size Bible / Genuine Leather Bound with Golden Edges

No reviews yet Write a Review
$129.99
SKU:
EO-VG2B-O1CD
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Romanian Language Luxury Mid-Size Bible

Genuine Leather Bound with Golden Edges, Thumb Index and Zipper / Biblia sau Sfanta Scriptura - Editie revizuita / Protestant Cornilescu Version - Revised Edition 057ZTI 

UPC: 9786068279121

Product Details

 • Leather Bound: 1226 pages
 • Publisher: Bible Society (2012)
 • Language: Romanian
 • ISBN-10: 606827912X
 • ISBN-13: 978-6068279121
 • Product Dimensions: 8.1 x 5.5 x 0.9 inches

Overview

The Romanian Language Luxury Mid-Size Bible is a beautifully crafted edition of the Holy Scriptures, presented in the revised Cornilescu Protestant version. This Bible features a genuine leather cover with elegant golden edges, a thumb index for easy navigation, and a sturdy zipper closure. Published by the Bible Society in 2012, this edition is designed for both durability and aesthetic appeal, making it a treasured possession for personal study and devotion.

Product Features

Premium Quality

 • Genuine Leather Cover: Offers a luxurious feel and long-lasting durability.
 • Golden Edges: Adds a touch of elegance and protection to the pages.
 • Thumb Index: Provides quick and easy access to specific books of the Bible.
 • Zipper Closure: Ensures the Bible remains securely closed, protecting the pages from damage.

Comprehensive Content

 • 1226 Pages: Extensive and complete text of the Holy Scriptures in Romanian.
 • Revised Edition: Updated and refined version of the Cornilescu translation, known for its accuracy and readability.

Convenient Size

 • Mid-Size Dimensions: 8.1 x 5.5 x 0.9 inches, making it easy to carry and handle.

Interesting Facts

 • Cornilescu Version: The Cornilescu translation, initially completed by Dumitru Cornilescu in 1921, is one of the most respected and widely used Romanian translations of the Bible. This revised edition maintains the integrity of the original while incorporating modern language updates for better comprehension.
 • Bible Society: As a renowned publisher, the Bible Society is dedicated to providing high-quality religious texts to believers around the world, ensuring access to the Scriptures in various languages and formats.
 • Luxury Design: This edition's luxurious design with genuine leather and golden edges makes it not only a practical tool for study but also a beautiful addition to any personal library or collection.

Key Credits

 • Translation: Dumitru Cornilescu (Revised Edition)
 • Publisher: Bible Society

Hashtags

#RomanianBible #CornilescuVersion #LuxuryBible #LeatherBoundBible #BibleInMyLanguage #BibliaCuFermoar #SfantaScriptura #RomanianScriptures #GoldenEdgesBible #ThumbIndexBible

Prezentare Generală

Biblia Română de Lux, Mărime Medie, este o ediție frumos realizată a Sfintelor Scripturi, prezentată în versiunea revizuită a traducerii protestante Cornilescu. Această Biblie are o copertă din piele naturală cu margini aurite elegante, index alfabetic pentru navigare ușoară și un fermoar robust. Publicată de Societatea Biblică în 2012, această ediție este proiectată pentru durabilitate și estetică, devenind astfel o posesiune prețioasă pentru studiu personal și devoțiune.

Caracteristici Produs

Calitate Premium

 • Copertă din Piele Naturală: Oferă un aspect luxos și durabilitate pe termen lung.
 • Margini Aurite: Adaugă un plus de eleganță și protecție paginilor.
 • Index Alfabetic: Permite acces rapid și ușor la cărțile Bibliei.
 • Fermoar: Asigură închiderea sigură a Bibliei, protejând paginile de deteriorare.

Conținut Cuprinzător

 • 1226 Pagini: Text extins și complet al Sfintelor Scripturi în limba română.
 • Ediție Revizuită: Versiune actualizată și rafinată a traducerii Cornilescu, cunoscută pentru acuratețea și lizibilitatea sa.

Dimensiuni Convenabile

 • Dimensiuni Medii: 20.5 x 14 x 2.3 cm, ușor de transportat și manevrat.

Fapte Interesante

 • Versiunea Cornilescu: Traducerea Cornilescu, realizată inițial de Dumitru Cornilescu în 1921, este una dintre cele mai respectate și utilizate traduceri românești ale Bibliei. Această ediție revizuită menține integritatea originalului, încorporând în același timp actualizări lingvistice moderne pentru o mai bună înțelegere.
 • Societatea Biblică: Ca editură renumită, Societatea Biblică este dedicată furnizării de texte religioase de înaltă calitate credincioșilor din întreaga lume, asigurând accesul la Scripturi în diverse limbi și formate.
 • Design de Lux: Designul luxos al acestei ediții, cu piele naturală și margini aurite, o face nu doar un instrument practic pentru studiu, ci și o frumoasă adăugare la orice bibliotecă personală sau colecție.

Credite Cheie

 • Traducere: Dumitru Cornilescu (Ediția Revizuită)
 • Editura: Societatea Biblică

Hashtag-uri

#BibliaRomână #VersiuneaCornilescu #BiblieDeLux #BiblieCuCopertăDePiele #BibliaÎnLimbaMea #BibliaCuFermoar #SfântaScriptură #ScripturileRomânești #BiblieCuMarginiAurite #BiblieCuIndexAlfabetic

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review