null

Albanian New Testament Large Print / Dhiata e Re / Versioni: "Së bashku" / Albanian - Shqip

No reviews yet Write a Review
$45.99
SKU:
9781843642428
UPC:
9781843642428
Weight:
24.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Albanian New Testament Large Print / Dhiata e Re / Versioni: "Së bashku" / Albanian - Shqip 

Product Features:

  • Large print format for easy readability
  • Translation by the Interconfessional Bible Society of Albania
  • First published in 2007
  • Paperback edition
  • ISBN: 9781843642428 / 978-1843642428
  • Printed in 2014
  • 694 pages

Summary:

Experience the Albanian New Testament in a large print format, perfect for the elderly or those with visual impairments. This edition, published by the Interconfessional Bible Society of Albania, offers a clear and accessible translation of the New Testament. First published in 2007, this paperback edition is printed in 2014 and contains 694 pages.

Interesting:

  • The Albanian New Testament is part of a larger collection of Albanian Christian Bibles, including the Gospel of John and Psalms.
  • The Albanian Bible Society offers a variety of Albanian Bibles, including hardcover and large print editions.
  • The Albanian Bible has been translated into contemporary language, offering a modern and accessible version for Albanian speakers.

 

Përmbledhje:

Përjetoni Testamentin e Ri Shqip në një format të madh printimi, perfekt për të moshuarit ose ata me dëmtim të shikimit. Ky botim, i botuar nga Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë, ofron një përkthim të qartë dhe të arritshëm të Dhiatës së Re. Botuar për herë të parë në vitin 2007, ky botim me letra është shtypur në vitin 2014 dhe përmban 694 faqe.

 

Interesante:

Dhiata e Re Shqiptare është pjesë e një koleksioni më të madh të Biblave të Krishtera Shqiptare, duke përfshirë Ungjillin sipas Gjonit dhe Psalmet.
Shoqëria Biblike Shqiptare ofron një shumëllojshmëri të Biblave Shqipe, duke përfshirë botime me kopertinë të fortë dhe botime të mëdha.
Bibla shqip është përkthyer në gjuhën bashkëkohore, duke ofruar një version modern dhe të aksesueshëm për shqipfolësit.

 

Reviews:

Based on available information, there are no specific reviews for this particular edition. However, other Albanian Bibles have received positive feedback for their quality and accessibility.Call to Write a Review:
We encourage you to share your experience with this large print edition of the Albanian New Testament. Your feedback will help others make informed decisions about their purchases.

 

albanian-large-print-nt-15-.jpg

 

albanian-large-print-nt-10-.jpg

Product Reviews

No reviews yet Write a Review