null

Vizsolyi Biblia / Hungarian Holy Bible Reprint of 1590 version / Károli Bible - the first Hungarian Bible

No reviews yet Write a Review
$299.99
SKU:
VizsolyiBibleDeluxe
UPC:
VizsolyiBibleDeluxe
Weight:
45.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Vizsolyi Biblia / Hungarian Holy Bible Reprint of 1590 version / Károli Bible - the first Hungarian Bible / Leather imitation cover in Decorative BOX 

2 volumes - Old Testament & New Testament / Hasonmás kiadás - Műbőrkötés / Kálvin kiadó

 • Imitation Leather 2019 

 • Reprint of 1590 edition
 • PAGES: 2400
 • PUBLISHER: Kálvin Kiadó
 • LANGUAGE: HUNGARIAN / MAGYAR 

Book Dimensions 205×305 mm

A4 FORMAT - LARGE SIZE 

English Description:

The Vizsoly Bible, also called Károli Bible was the first Bible printed in the Hungarian language. It was translated in the 16th century by pastor Gáspár Károli and fellow Calvinists and was printed in 1590 by Bálint Mantskovit. A copy is kept on permanent display in the Hungarian village of Vizsoly.

Gáspár Károli, Calvinist pastor in the town of Gönc, began working on the translation in 1586 and finished it three years later. Since it would have been impossible for one person to translate the complete Bible in such a short time, others must have worked on it too; examination of the vocabulary and phrases used suggests that at least four people worked on it but the New Testament was translated by Károli in its entirety.

Printing began on February 28, 1589 by Bálint Mantskovit who moved his press from Galgóc to Vizsoly. He imported type from the Netherlands and paper from Poland. Mantskovit was of Polish origin, and in a note he asks the reader to overlook the errors he possibly left in the text. When printing began, the full translation was not ready yet, so Károli's manuscripts were taken page by page to Mantskovit by students at Gönc, among them Albert Szenczi Molnár.

 • Translator:
  Károlyi Gáspár
 • Format:
  A/4
 • Binding:
  Imitation Leather / Műbőrkötés, díszdobozban
 • Publication date:
  2019
 • Pages:
  2400
   

Hungarian Description:

Károli/Károlyi Gáspár (1529?–1591) gönci prédikátor, valamint az általa szervezett és irányított fordítói közösség első teljes, magyar nyelvű bibliafordítása 1590-ben látott napvilágot Mantskovit Bálint nyomdájában. A legújabb hasonmás kiadás ezúttal a vizsolyi református gyülekezet gondozásában jelenhetett meg.

A Károlyi-Biblia (protestáns gyakorlatban: Károli-Biblia) avagy vizsolyi Biblia a legrégibb fennmaradt (és ma is használt) teljes, magyar nyelvre lefordított Biblia. A fordítást Károlyi Gáspár és lelkésztársai végezték, a könyv kinyomtatásában pedig Mantskovits Bálint nyomdász segédkezett. 2015 januárjában a vizsolyi Biblia bekerült a hungarikumok közé.

''SZENT Biblia, az az Istennec O es Wy testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott [Károlyi Gáspár és mások által] egészben és wijonnan az Istennec Magyar országban való anya szent egyházánac épülésére. Visolban MDXC Mantskovit."

Károlyi Gáspár (a protestáns gyakorlatban: Károli; Nagykároly, 1529 körül – Gönc, 1592. január 3.) Eredeti neve Radicsics Gáspár volt, de később a szülővárosáról Carolinak avagy Caroliusnak nevezte magát. Református lelkipásztor, a Tiszáninneni református egyházkerület esperese, a Biblia első teljes magyar nyelvű fordításának elkészítője.

Az első, teljes, magyar nyelvű bibliafordítás Vizsolyban látott napvilágot 1590. júl.20-án. Ezért a kiadás helyszíni megjelölésével hivatalosan Vizsolyi Bibliának is hívjuk, de elterjedt a fordító nevét megőrző Károlyi/Károli Biblia kifejezés is. A Szentírás viszonylag korai lefordítása (1590) és folyamatos kiadása különböző hazai és külföldi helyszíneken, biztosította a magyarság számára az anyanyelvi hitélet fejlődését és a reformáció kiteljesedését.

A Vizsolyi Biblia a 16 sz-i magyar nyomdászat csúcsteljesítménye is, mint könyvészeti műalkotás, a kor reneszánsz kézműves nyomdakultúrájának egyik legbecsesebb műkincse. Rendkívüli értéket képvisel, évszázadokon át üldözték, és már a kinyomtatás pillanatában sem kapta meg a Habsburg császártól a királyi cenzúra engedélyét. Megszületésekor a fordítók, de különösen a nyomdász Mantskovit Bálint sokat kockáztatott: engedély nélkül Bibliát kinyomtatni,akár börtönt és vagyonelkobzást is vonhatott volna maga után. Ráadásul egy korabeli vizsolyi tiszttartó Tippán János fel is jelentette a nyomda működését a királynál.

ákóczi György fejedelem Vizsolyi Bibliáját hadjárataira is magával vitte, hogy erőt merítsen Isten igéjéből a halálos veszedelemben. Károlyi Gáspár hagyatéki anyagában örököseinek szánt legbecsesebb örökség, melyet pontosan számba vettek. Gyülekezetek, főúri családok, kollégiumok és nagykönyvtárak féltve őrzött kincse, melyet azóta is reformációs kiállítások egyik reneszánsz ékköveként mutatnak be. 

”…szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni; egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát.”  Így ír visszaemlékezésében Károlyi Gáspár, magyar Bibliafordítónk. E kiemelkedő munkájának célja az volt, hogy minden magyar ember megértse Isten igéjét és magyar nyelven, igei módon szólíthassa meg Őt imáiban. Maga a fordító Nagykárolyban született (innen a vezetéknév is) később Brassóban, Wittenbergben tanult, majd Göncre került ahol a Kassavölgyi, majd az Abaúji, ezek után pedig Abaúj-Tornai  egyházmegye seniora lett. Itt kezdte meg a fordító munkát az 1570-es évek elején. Több fordító társa volt, de az első magyar nyelvű teljes fordítást ő gondozta, szerkesztette és sajtó alá rendezte.

 

 

vizsolyi-korbevagva-400.jpg

 

The Bibles today

Only 51 copies of the Vizsoly Bible exist today. Károli himself possessed twenty of them at the time of his death. Twenty of the fifty-one surviving copies are in Hungary, fourteen are in Romania (Transylvania), thirteen in Slovakia, two in the Czech Republic, one in Austria and one in Denmark.

Original Vizsoly Bibles reach a high price at auction. On November 28, 2003 an almost intact copy was sold at a Budapest auction for 12 million forints (US$53,571), although experts assessed its value at 25–30 million forints; at another auction in London it reached that price in 2001. In May 2008 an Old Testament in good condition was auctioned for 2,2 million forints.In 1981, 28,000 copies of the Bible were reprinted.

A copy has been exhibited in the church of Vizsoly since October 31, 1940. After several pages had been stolen, the book was then secured in a glass display case. On February 10, 2002 it was stolen again, and found in September 2003 in a neglected building in Komárno, Slovakia. It is occasionally lent for exhibitions and was on display in the House of Tokay Wines in Tokaj between August 13 and September 3, 2008

 

vizsolyi-biblia-hungarian-holy-bible-reprint-of-1590-version-9-.jpg

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review