null

Ukrainian Bible with References / White Leather Bound, Zipper, Golden Edges with Thumb Index

No reviews yet Write a Review
$199.99
SKU:
9789664120002
UPC:
9789664120002
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ukrainian Bible with References

White Leather Bound, Zipper, Golden Edges with Thumb Index

Product Details

 • Leather Bound: 1152 pages
 • Publisher: Bible Society (2009)
 • Language: Ukrainian
 • ISBN-10: 9664120006
 • ISBN-13: 978-9664120002

Overview

The Ukrainian Bible with References is a beautifully crafted edition of the Holy Scriptures, combining elegance and functionality. Encased in a white leather bound cover with gold-edged pages and a convenient zipper, this Bible is designed for both beauty and durability. The thumb index allows for easy navigation, and the included references enhance study and understanding of the biblical text. Published by the Bible Society in 2009, this edition is ideal for personal devotion, church services, and as a cherished gift.

Product Features

 • Elegant White Leather Cover: Provides a sophisticated and durable exterior.
 • Golden Edges: Adds a touch of elegance and refinement.
 • Zipper Closure: Ensures the Bible remains protected and secure, ideal for travel and daily use.
 • Thumb Index: Facilitates quick and easy navigation through the Scriptures.
 • Column References: Enhances study with cross-references and deeper insights.
 • High-Quality Binding: Designed for durability and frequent use.
 • Complete Bible: Includes both the Old and New Testaments in Ukrainian.

Interesting Facts

 • Protective Feature: The zipper closure not only adds an aesthetic appeal but also protects the pages from wear and tear.
 • Enhanced Study: The column references provide valuable tools for those looking to deepen their understanding of the Scriptures through cross-referencing and contextual study.
 • Cultural Relevance: This edition supports the spiritual growth and cultural heritage of Ukrainian-speaking Christians.
 • Perfect for Gifts: With its elegant design and practical features, it is an excellent gift for significant religious milestones such as baptisms, confirmations, and weddings.

Publisher

Bible Society is renowned for its dedication to providing high-quality, accessible Bible translations worldwide. Their commitment to detail and excellence ensures that each Bible they publish meets the needs of diverse communities and enhances the spiritual lives of their readers.

Hashtags

#UkrainianBible #WhiteLeatherBible #BibleWithZipper #GoldenEdges #ThumbIndexBible #BibleSociety #ReligiousText #ChristianFaith #SpiritualGift #BiblicalStudy #ElegantBible

Огляд

Українська Біблія з Посиланнями / Біла Шкіряна Обкладинка, Золоті Краї, Замок та Індекс для Пальців — це прекрасно виготовлене видання Святого Письма, яке поєднує елегантність і функціональність. У білому шкіряному переплеті із золотими краями сторінок та зручним замком, ця Біблія створена для краси та довговічності. Індекс для пальців дозволяє легко знаходити необхідні розділи, а включені посилання підвищують рівень вивчення та розуміння біблійного тексту. Опублікована Біблійним товариством у 2009 році, це видання ідеально підходить для особистої відданості, церковних служб та як цінний подарунок.

Особливості продукту

 • Елегантна біла шкіряна обкладинка: Забезпечує витончений і надійний зовнішній вигляд.
 • Золоті краї: Додають елегантності та витонченості.
 • Замок: Забезпечує захист сторінок від зносу, ідеально підходить для подорожей та щоденного використання.
 • Індекс для пальців: Сприяє легкому та швидкому навігації по Святому Письму.
 • Колонкові посилання: Підвищують рівень вивчення за допомогою перехресних посилань і глибшого розуміння.
 • Високоякісний переплет: Створений для довговічності та частого використання.
 • Повна Біблія: Містить як Старий, так і Новий Завіт українською мовою.

Цікаві факти

 • Захисна функція: Замок не тільки додає естетичну привабливість, але й захищає сторінки від зносу.
 • Покращене вивчення: Колонкові посилання є цінним інструментом для тих, хто прагне поглибити своє розуміння Святого Письма через перехресні посилання та контекстуальне вивчення.
 • Культурне значення: Це видання підтримує духовне зростання та культурну спадщину україномовних християн.
 • Ідеальний для подарунків: Завдяки своєму елегантному дизайну та практичним особливостям, це чудовий подарунок для значущих релігійних подій, таких як хрещення, конфірмації та весілля.

Видавець

Біблійне товариство відоме своєю відданістю наданню високоякісних і доступних перекладів Святого Письма по всьому світу. Їхня прихильність до деталей і досконалості забезпечує, що кожна Біблія, яку вони видають, відповідає потребам різноманітних спільнот і підсилює духовне життя їх читачів.

Хештеги

#УкраїнськаБіблія #БілаШкірянаБіблія #БібліяЗЗамком #ЗолотіКраї #ІндексДляПальців #БіблійнеТовариство #РелігійнийТекст #ХристиянськаВіра #ДуховнийПодарунок #БіблійнеВивчення #ЕлегантнаБіблія

Product Reviews

No reviews yet Write a Review