null

The Resurrection Story / The Amazing Story: Jesus is Alive / Told by Claire Mackenzie / Illustrations by Fred Apps / Nepalese Language Gospel Booklet / Nepali

No reviews yet Write a Review
$9.99
SKU:
9789937804585.
Weight:
4.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Amazing Story: Jesus is Alive / Told by Claire Mackenzie / Illustrations by Fred Apps / Nepalese Language Gospel Booklet / Nepali 2009

UPC 9789937804585

Product Features

  • Title: The Amazing Story: Jesus is Alive
  • Author: Told by Claire Mackenzie
  • Illustrations: Fred Apps
  • Format: Paperback
  • Publication Year: 2009
  • Pages: 24
  • Publisher: Nepal Bible Society
  • Language: Nepalese
  • ISBN: 9789937804585
  • Product Code: NEP560JIA

Summary

"The Amazing Story: Jesus is Alive" is a Nepalese language Gospel booklet that brings to life the resurrection story of Jesus Christ. Authored by Claire Mackenzie and illustrated by Fred Apps, this 24-page publication from the Nepal Bible Society in 2009 is an engaging and visually appealing way to share the cornerstone of Christian faith. It is an excellent resource for evangelism, especially within Nepalese-speaking communities, offering a compelling narrative of hope and salvation through Jesus Christ.

Interesting

Carine MacKenzie, known for her talent in retelling Bible stories, has reached children worldwide, with sales of several million books. Living in Inverness, Scotland, she has become a best-selling author of children’s books. This booklet, although credited to Claire Mackenzie, aligns with Carine MacKenzie's mission to make the story of Jesus Christ accessible to all, furthering the global outreach of Christian teachings.

Reviews

While specific reviews for "The Amazing Story: Jesus is Alive" in Nepalese were not found, the universal appeal of the resurrection story and the track record of Carine MacKenzie's work suggest that this booklet is a valuable tool for sharing the Gospel. Its concise format and engaging illustrations by Fred Apps make it particularly suitable for young readers and those new to the Christian faith.We invite you to write a review and share your experience with this booklet and our service.

 

"The Amazing Story: Jesus is Alive" नेपाली भाषाको ईसा मसीहको पुनरुत्थानको कथालाई जीवनमा ल्याउने एक ईसाइ साक्षरता पुस्तिका हो। क्लेयर म्याकेन्जी द्वारा लेखित र फ्रेड एप्स द्वारा चित्रित, यस २००९ मा नेपाल बाइबल सोसाइटीबाट प्रकाशित २४ पृष्ठको प्रकाशन खिचिएको र दृश्यमा आकर्षक छ, यस्तै ह्रिस्टियन धर्मको मूल आधार साझा गर्ने एक उत्कृष्ट साधन हो। यो ईसाई साक्षरता गर्नका लागि विशेष रूपमा उत्तम छ, विशेष गरी नेपाली भाषामा बोल्ने समुदायमा, जुन ईसा मसीहबारे आशा र मुक्तिको प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत गर्दछ।


रोचक

क्लेयर म्याकेन्जी, धारावाहिक बाइबल कथाहरू पुनः सुनाउनका लागि जानिने, विश्वभरका बच्चाहरूसमेत सम्पर्क गर्नु भएको छ, किताबको केहि मिलियन बिक्रीको साथ। इन्भर्नेस, स्कटल्यान्डमा बस्ने उनी बच्चाहरूको पुस्तकका सर्वश्रेष्ठ लेखक बनिसकेका छन्। यो पुस्तिका, जुन क्लेयर म्याकेन्जीले लेखेको मात्र हो, हाम्रो सभ्यताको कथालाई सबैका लागि सुलभ बनाउने कार्यक्रममा हो, हाम्रो ईसाइ धर्मका शिक्षाहरूको विश्वव्यापी पहुँचलाई अघि बढाउने।


समीक्षा

नेपालीमा "The Amazing Story: Jesus is Alive" को विशेष समीक्षा हराएन। तथापि, पुनरुत्थानको कथा को सार्वभौमिक आकर्षण र क्लेयर म्याकेन्जीको कामको अज्ञात रिकर्ड जोडी देखाउँछ कि यो पुस्तिका ईसाइ संदेश साझा गर्नका लागि एक मूल्यवान साधन हो। फ्रेड एप्स द्वारा आकर्षक चित्रकला र संक्षिप्त प्रारूप यसल

 

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/57449/images/290918/x_The_Amazing_Story_Jesus_is_Alive_Told_by_Claire_Mackenzie_Illustrations_by_Fred_Apps_Nepalese_12__18758.1691266664.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*pexvsv*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY5MTI1NTMxNS4zNTk0LjEuMTY5MTI2Njc1Ny4zNi4wLjA.

 

 https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/57449/images/290911/x_The_Amazing_Story_Jesus_is_Alive_Told_by_Claire_Mackenzie_Illustrations_by_Fred_Apps_Nepalese_5__67370.1691266722.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*pexvsv*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY5MTI1NTMxNS4zNTk0LjEuMTY5MTI2Njc1Ny4zNi4wLjA.

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/57449/images/290913/x_The_Amazing_Story_Jesus_is_Alive_Told_by_Claire_Mackenzie_Illustrations_by_Fred_Apps_Nepalese_8__82226.1691266724.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*pexvsv*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY5MTI1NTMxNS4zNTk0LjEuMTY5MTI2Njc1Ny4zNi4wLjA.

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/57449/images/290914/x_The_Amazing_Story_Jesus_is_Alive_Told_by_Claire_Mackenzie_Illustrations_by_Fred_Apps_Nepalese_7__19688.1691266726.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*pexvsv*_ga*MjAyOTE0ODY1OS4xNTkyNDY2ODc5*_ga_WS2VZYPC6G*MTY5MTI1NTMxNS4zNTk0LjEuMTY5MTI2Njc1Ny4zNi4wLjA.

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review