Loading... Please wait...

Southern Puebla Mixtec Language New Testament / Ley saa ni nacoo Jesucristu (MITNT) / Southern Puebla Mixtec 1978 Edition / Mexico

$13.22
SKU:
9781531304225
Weight:
28.80 Ounces
Quantity:

Product Description

Southern Puebla Mixtec Language New Testament

Ley saa ni nacoo Jesucristu (MITNT)

Southern Puebla Mixtec 1978 Edition

Mexico

 

  • Paperback: 490 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (June 15, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Southern Puebla Mixtec
  • ISBN-10: 1531304222
  • ISBN-13: 978-1531304225
  • Product Dimensions: 6 x 1.2 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.8 pounds

 

John 3:16

’Vàchi ñà‑cuàhà guá cuú ini Yua‑nda Dios sàhà nèhivì ñuhìví, nì sàhatahvì‑yá mindaa Dèhemanì‑yá (ñà‑cui‑yà), dandu nsidaa nèhivì xiníndísá‑xí‑yâ, mà sáà‑nè ndañuhu‑né, còó, nicanicuahàn icúmí‑nê cutiacu‑nè.

 

Southern Puebla Mixtec, denominated by INALI as Puebla-Oaxaca borderline Mixtec, and also known as Acatlán Mixtec, is a Mixtec language of Puebla and Oaxaca State in Mexico. It is spoken in the towns of AcatlánXayacatlán de BravoSan Jerónimo XayacatlánPetlalcingo (which it shares with Chazumba Mixtec), and Zapotitlán Palmas.

 

Southern Puebla Mixtec
Acatlán Mixtec
[ðãʔã ðaβi]
Native to Mexico
Region Puebla
Native speakers
3,200 (2010)
Oto-Manguean
Language codes
ISO 639-3 mit
Glottolog sout3001

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Southern Puebla Mixtec Language New Testament / Ley saa ni nacoo Jesucristu (MITNT) / Southern Puebla Mixtec 1978 Edition / Mexico to your wish list.