null

Norwegian Language Edition: What on Earth Am I here for? by Rick Warren

No reviews yet Write a Review
$28.99
SKU:
DL-XVAE-NGD4
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Norwegian Language Edition: What on Earth Am I here for? by Rick Warren

Fra Malrettet Liv / Hvorfor i all verden Er Jeg her? / 4 X 6 inches


Product Features

 • Format: Paperback
 • Pages: 62
 • Publisher: Rick Warren
 • Publication Date: 1969
 • Language: Norwegian
 • Dimensions: 4 x 6 inches

Overview

Discover the purpose-driven life with the Norwegian edition of Rick Warren's inspiring book, "What on Earth Am I Here For?" ("Hvorfor i all verden Er Jeg her?"). This compact paperback, measuring 4 x 6 inches, distills the essence of Warren's teachings into 62 pages, offering a profound exploration of life's purpose from a Christian perspective. Ideal for personal reflection or group study, this edition provides readers with the tools to uncover their God-given purpose and live a fulfilling, meaningful life.


Interesting Facts

 • Rick Warren: Renowned pastor and author of "The Purpose Driven Life," Warren's books have helped millions find purpose and direction in life.
 • Compact Size: Measuring just 4 x 6 inches, this book is conveniently portable, perfect for on-the-go reading and easy to carry in a bag or pocket.
 • Universal Message: The book's message of finding purpose and meaning resonates across cultures and has been translated into multiple languages worldwide.
 • Christian Perspective: The teachings in the book are grounded in Christian theology, offering readers spiritual insights and guidance on their life journey.

Key Credits

 • Author: Rick Warren
 • Publisher: Rick Warren

Hashtags

#RickWarren #PurposeDrivenLife #WhatOnEarthAmIHereFor #NorwegianEdition #ChristianLiterature #LifePurpose #FaithJourney #InspirationalBooks

Oversikt

Oppdag det målrettede livet med den norske utgaven av Rick Warrens inspirerende bok, "What on Earth Am I Here For?" ("Hvorfor i all verden Er Jeg her?"). Denne kompakte paperback-utgaven, som måler 4 x 6 inches, destillerer essensen av Warrens lære inn i 62 sider, og tilbyr en dyp utforskning av livets formål fra et kristent perspektiv. Ideell for personlig refleksjon eller gruppestudier, gir denne utgaven leserne verktøyene til å avdekke deres gudgitte formål og leve et tilfredsstillende og meningsfullt liv.


Interessante Fakta

 • Rick Warren: Anerkjent pastor og forfatter av "The Purpose Driven Life," Warrens bøker har hjulpet millioner med å finne formål og retning i livet.
 • Kompakt Størrelse: Med målene 4 x 6 inches, er denne boken praktisk bærbar, perfekt for lesing på farten og enkel å ha med i en veske eller lomme.
 • Universelt Budskap: Bokens budskap om å finne formål og mening resonnerer på tvers av kulturer og har blitt oversatt til flere språk verden over.
 • Kristent Perspektiv: Lærene i boken er forankret i kristen teologi, og tilbyr leserne åndelige innsikter og veiledning på deres livsreise.

Nøkkelkreditter

 • Forfatter: Rick Warren
 • Forlag: Rick Warren

Hashtags

#RickWarren #MålrettetLiv #HvaIAllVerdenErJegHerFor #NorskUtgave #KristenLitteratur #Livsformål #TroReise #InspirerendeBøker

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review