null

MP3 Audio Reading of Vietnamese Language New Testament Books: Matthew, Mark, Luke, John

No reviews yet Write a Review
$7.99
SKU:
9789832722038
UPC:
9789832722038
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

MP3 Audio Reading of Vietnamese Language New Testament Books: Matthew, Mark, Luke, John

 

The Vietnam Audio Gospels CD-ROM 

Dia Doc Kinh Thanh Tan Uoc 

 

Product Details:

  • MP3 CD
  • Publisher: Bible Society (2015)
  • Language: Vietnamese
  • ISBN-10: 9832722039
  • ISBN-13: 978-9832722038 / 9789832722038

Summary:

The MP3 Audio Reading of Vietnamese Language New Testament Books: Matthew, Mark, Luke, John is an excellent Christian product for those who want to deepen their faith by listening to the word of God in Vietnamese. The product is a CD-ROM called The Vietnam Audio Gospels and features the Dia Doc Kinh Thanh Tan Uoc Vietnamese translation of the New Testament books - Matthew, Mark, Luke, and John.

This MP3 CD is published by the Bible Society in 2015. The CD-ROM contains all four New Testament books that are read aloud in Vietnamese, in an MP3 audio format. The CD is easy to use and can be played on a computer with a CD-ROM drive or transferred to an MP3 player for portable use.

The product has an ISBN-10 number of 9832722039 and an ISBN-13 number of 978-9832722038 / 9789832722038, making it simple to purchase online or order. The CD is a reliable source of God's word in Vietnamese and can be listened to at any time, even while on-the-go.

The MP3 Audio Reading of Vietnamese Language New Testament Books: Matthew, Mark, Luke, John is a great tool for Christians who want to understand the Bible more effectively in their native language. It is ideal for those who are new to the Christian faith or would like to enhance their knowledge of the New Testament.

Overall, the MP3 Audio Reading of Vietnamese Language New Testament Books: Matthew, Mark, Luke, John is a valuable addition to your Christian collection, providing listeners with easy access to the word of God in the Vietnamese language. The product is sourced from BIML - Bible In My Language, the leader in foreign language Bibles and outreach materials from Baltimore, Maryland in the USA.

MP3 Audio Reading of Vietnamese Language New Testament Books: Matthew, Mark, Luke, John / The Vietnam Audio Gospels / CD-ROM / Dia Doc Kinh Thanh Tan Uoc /// This is a great Christian product sourced from BIML - Bible In My Language, the leader in foreign language Bibles and outreach materials from Baltimore, Maryland in the USA. BIML stocks Bibles in more than 600 languages.
 

Bản tóm tắt:

Audio MP3 Đọc Sách Tân Ước Tiếng Việt: Matthew, Mark, Luke, John là sản phẩm Cơ Đốc tuyệt vời dành cho những ai muốn đào sâu đức tin bằng cách lắng nghe lời Chúa bằng tiếng Việt. Sản phẩm này là một CD-ROM có tên là The Vietnam Audio Gospels và có bản dịch Dia Đốc Kinh Thanh Tân Ước sang tiếng Việt của các sách Tân Ước - Matthew, Mark, Luke và John.

CD MP3 này được Hội Kinh Thánh xuất bản vào năm 2015. CD-ROM chứa tất cả bốn cuốn Tân Ước được đọc to bằng tiếng Việt, ở định dạng âm thanh MP3. Đĩa CD rất dễ sử dụng và có thể phát trên máy tính có ổ đĩa CD-ROM hoặc chuyển sang máy nghe nhạc MP3 để sử dụng di động.

Sản phẩm có số ISBN-10 là 9832722039 và số ISBN-13 là 978-9832722038 / 9789832722038, giúp việc mua hàng trực tuyến hoặc đặt hàng trở nên đơn giản. Đĩa CD là nguồn Lời Chúa bằng tiếng Việt đáng tin cậy và có thể nghe bất cứ lúc nào, ngay cả khi đang di chuyển.

MP3 Audio Reading Sách Tân Ước Tiếng Việt: Matthew, Mark, Luke, John là một công cụ tuyệt vời dành cho những Cơ Đốc nhân muốn hiểu Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình một cách hiệu quả hơn. Đó là lý tưởng cho những người mới làm quen với đức tin Kitô giáo hoặc muốn nâng cao kiến thức về Tân Ước.

Nhìn chung, MP3 Audio Reading Sách Tân Ước Tiếng Việt: Matthew, Mark, Luke, John là một bổ sung quý giá cho bộ sưu tập Cơ-đốc giáo của bạn, giúp người nghe dễ dàng tiếp cận lời Chúa bằng tiếng Việt. Sản phẩm có nguồn gốc từ BIML - Bible In My Language, công ty dẫn đầu về Kinh thánh tiếng nước ngoài và các tài liệu tiếp cận cộng đồng từ Baltimore, Maryland ở Hoa Kỳ.

MP3 Audio Đọc Sách Tân Ước bằng tiếng Việt: Matthew, Mark, Luke, John / The Vietnam Audio Gospels / CD-ROM / Dia Đốc Kinh Thanh Tân Ước /// Đây là một sản phẩm Cơ Đốc tuyệt vời có nguồn gốc từ BIML - Bible In My Language , người dẫn đầu về Kinh Thánh bằng tiếng nước ngoài và các tài liệu tiếp cận cộng đồng từ Baltimore, Maryland ở Hoa Kỳ. BIML lưu trữ Kinh Thánh bằng hơn 600 ngôn ngữ.

 

1__83252.1462823600.1280.1280.JPG (1280×960)

2__29536.1462823601.1280.1280.JPG (1280×960)

3__49496.1462823601.1280.1280.JPG (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review