null

Libris Stora Handbok Till Bibeln / Swedish Language Libris Large Handbook to the Bible

No reviews yet Write a Review
$199.99
SKU:
3K-19EL-4L5C
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Libris Stora Handbok Till Bibeln / Swedish Language Libris Large Handbook to the Bible

For Bible Study and Research / Great for Preachers and Pastors

Product Details

 • Title: Libris Stora Handbok Till Bibeln / Libris Large Handbook to the Bible
 • Format: Hardcover
 • Pages: 815
 • Language: Swedish
 • Publisher: Swedish Bible Society
 • Publication Year: 2007

Overview

The "Libris Stora Handbok Till Bibeln" (Libris Large Handbook to the Bible) is a comprehensive and highly acclaimed resource for Swedish-speaking Christians, offering a wealth of information and insights to deepen their understanding of the Bible.

This substantial hardcover volume provides an illustrated commentary on the books of the Bible, accompanied by a rich array of maps, photographs, and illustrations. Detailed overviews, diagrams, and expert articles further enhance the reader's engagement with the scriptures, making this handbook an invaluable tool for Bible study, research, and preparation for preaching and teaching.

Designed to bring the biblical world to life, the "Libris Stora Handbok Till Bibeln" presents readers with new and fascinating facts about the Bible and its historical context. Through its vivid depictions of the Bible's characters and narratives, this handbook helps to make the scriptures more accessible and relevant to modern audiences.

Whether you are a pastor, a Bible study leader, or a dedicated student of the Word, the "Libris Stora Handbok Till Bibeln" is an essential resource that will deepen your understanding of the Bible and strengthen your spiritual journey.

Översikt

"Libris Stora Handbok Till Bibeln" (Libris Stora Handbok till Bibeln) är en omfattande och mycket hyllad resurs för svensktalande kristna, som erbjuder en mängd information och insikter för att fördjupa deras förståelse av Bibeln.

Denna omfattande inbundna volym ger en illustrerad kommentar till Bibelns böcker, åtföljd av ett rikt utbud av kartor, fotografier och illustrationer. Detaljerade översikter, diagram och expertartiklar förbättrar läsarens engagemang i skrifterna ytterligare, vilket gör den här handboken till ett ovärderligt verktyg för bibelstudier, forskning och förberedelser för predikan och undervisning.

Designad för att levandegöra den bibliska världen, "Libris Stora Handbok Till Bibeln" ger läsarna nya och fascinerande fakta om Bibeln och dess historiska sammanhang. Genom sina livfulla skildringar av Bibelns karaktärer och berättelser hjälper den här handboken till att göra skrifterna mer tillgängliga och relevanta för en modern publik.

Oavsett om du är en pastor, en bibelstudieledare eller en hängiven elev av Ordet, är "Libris Stora Handbok Till Bibeln" en viktig resurs som kommer att fördjupa din förståelse av Bibeln och stärka din andliga resa.

Product Specifications

 • Hardcover binding
 • 815 pages
 • Illustrated commentary on the books of the Bible
 • Includes maps, photographs, and illustrations
 • Overviews, diagrams, and expert articles
 • Designed to enhance Bible study, research, and preaching

Product Reviews

No reviews yet Write a Review