null

Jesus Calmed a Storm | Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9786045262870
UPC:
9786045262870
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Jesus Calmed a Storm | Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão

ISBN: 9786045262870 / 978-6045262870

Bilingual Vietnamese - English Edition 

Great for Children from Vietnam

 

 

Product Features

 • Title: Jesus Calmed a Storm (Words Of Wisdom Series)
 • Language: Vietnamese, English
 • Publisher: United Bible Societies (UBS)
 • Editor: Nguyễn Thị Kim
 • Design and Cover: Lê Khắc Tâm
 • Published by: Bible Society Vietnam
 • Printing and Distribution: Thiên Ngôn Company
 • Publication Approval Date: October 31, 2017
 • ISBN: 978-6045262870
 • Pages: 42 pages with Full color illustrations, compact size (14x18 cm)
 • Availability: 3,000 copies printed

Overview

"Jesus Calmed a Storm" is a captivating narrative from the "Words Of Wisdom" series that illustrates the miraculous power of Jesus over nature. This beautifully illustrated storybook is designed for Vietnamese readers, depicting the dramatic event when Jesus, undisturbed by the storm, exhibits divine control by calming the raging waters on Lake Galilee, reassuring His disciples of His omnipotence and care.

Interesting Facts

 • Geographical Context: Set on Lake Galilee, known for its sudden violent storms due to its geographical location below sea level surrounded by mountains.
 • Theological Insight: Highlights the disciples' fear and Jesus' divine intervention, reinforcing His role as the Son of God with authority over nature.
 • Cultural Relevance: Tailored to engage Vietnamese readers, merging cultural art styles with a universal Christian message.

Tổng quan

"Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão" là một câu chuyện hấp dẫn trong bộ truyện "Lời Khôn Ngoan" minh họa quyền năng kỳ diệu của Chúa Giêsu trên thiên nhiên. Cuốn truyện có hình minh họa đẹp mắt này được thiết kế dành cho độc giả Việt Nam, mô tả sự kiện đầy kịch tính khi Chúa Giê-su, không bị cơn bão quấy rầy, thể hiện quyền kiểm soát thiêng liêng bằng cách làm dịu đi dòng nước đang cuồng nộ trên Hồ Ga-li-lê, trấn an các môn đồ về sự toàn năng và sự quan tâm của Ngài.

Sự thật thú vị

Bối cảnh địa lý: Lấy bối cảnh trên Hồ Galilee, nổi tiếng với những cơn bão dữ dội bất ngờ do vị trí địa lý dưới mực nước biển được bao quanh bởi những ngọn núi.
Cái nhìn sâu sắc thần học: Làm nổi bật nỗi sợ hãi của các môn đệ và sự can thiệp thiêng liêng của Chúa Giêsu, củng cố vai trò của Ngài là Con Thiên Chúa có thẩm quyền trên thiên nhiên.
Phù hợp về văn hóa: Được thiết kế để thu hút độc giả Việt Nam, kết hợp các phong cách nghệ thuật văn hóa với thông điệp Kitô giáo phổ quát.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society Vietnam
 • Editorial Team: Led by Nguyễn Thị Kim
 • Design: Lê Khắc Tâm
 • Printed by: Thiên Ngôn Company

Hashtags for Discoverability

#JesusCalmedTheStorm #FaithOverFear #SonOfGod #VietnameseChristianBooks #MiraclesOfJesus #WordsOfWisdomSeries #LakeGalilee #ChristianFaithVietnam #BibleStoriesForAll

 IMG_4820__89565.1714453810.1280.1280.jpg (960×1280)

IMG_4823__37458.1714453835.1280.1280.jpg (1280×960)

IMG_4824__98841.1714453836.1280.1280.jpg (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review