null

Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible

No reviews yet Write a Review
$95.99
SKU:
9789070998059
UPC:
9789070998059
Weight:
20.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible

The Book: A Contemporary Wording Of The Bible According To The Principle Of The Living Bible

Product Details

 • Title: Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible (The Book: A Contemporary Wording Of The Bible According To The Principle Of The Living Bible)
 • Format: Hardcover
 • Pages: 1131
 • Language: Dutch
 • Publisher: Living Bibles International
 • Publication Year: 1989
 • ISBN: 907099805X, 9789070998059 / 978-9070998059

Overview

"Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible" is a Dutch-language edition of the Bible that presents the scriptures in a contemporary and accessible format. Based on the principles of the renowned Living Bible translation, this edition aims to convey the meaning and message of the biblical text in a way that resonates with modern readers.

Featuring introductions to each book of the Bible and helpful footnotes, this hardcover volume provides readers with valuable context and insights to enhance their understanding of the scriptures. The 1131 pages contain the complete text of the Old and New Testaments, ensuring that Dutch-speaking Christians have access to the full breadth of the biblical canon.

By adopting a more conversational and idiomatic approach to the translation, "Het Boek" seeks to bridge the gap between the ancient world of the Bible and the contemporary experiences of its readers. This makes it an invaluable resource for personal devotion, small group study, and outreach to those who may find traditional Bible translations inaccessible or intimidating.

Whether you are a lifelong believer or new to the Christian faith, "Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible" is a powerful tool that will deepen your engagement with God's Word and strengthen your spiritual journey.

Overzicht
"Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible" is een Nederlandstalige uitgave van de Bijbel die de Schriften in een eigentijds en toegankelijk formaat presenteert. Gebaseerd op de principes van de beroemde Living Bible-vertaling, heeft deze editie tot doel de betekenis en boodschap van de bijbeltekst over te brengen op een manier die resoneert met moderne lezers.

Met inleidingen op elk bijbelboek en nuttige voetnoten biedt dit boek met harde kaft lezers waardevolle context en inzichten om hun begrip van de Schriften te vergroten. De 1131 pagina's bevatten de volledige tekst van het Oude en Nieuwe Testament, waardoor Nederlandstalige christenen toegang hebben tot de volle breedte van de bijbelcanon.

Door een meer gemoedelijke en idiomatische benadering van de vertaling aan te nemen, probeert "Het Boek" de kloof te overbruggen tussen de oude wereld van de Bijbel en de hedendaagse ervaringen van zijn lezers. Dit maakt het tot een bron van onschatbare waarde voor persoonlijke toewijding, studie in kleine groepen en hulpverlening aan mensen die traditionele Bijbelvertalingen ontoegankelijk of intimiderend vinden.

Of u nu een levenslange gelovige bent of nieuw bent in het christelijk geloof, "Het Boek: Een Eigentijdse Verwoording Van De Bijbel Volgens Het Principe Van De Living Bible" is een krachtig hulpmiddel dat uw betrokkenheid bij Gods Woord zal verdiepen en uw spirituele reis zal versterken.

Product Specifications

 • Hardcover binding
 • 1131 pages
 • Contemporary Dutch translation based on the principles of the Living Bible
 • Includes introductions to each book and helpful footnotes

Product Reviews

No reviews yet Write a Review