null

Faraon (Pharaoh) DVD 1966 A Fáraó / Directed by Jerzy Kawalerowicz / Starring: Jerzy Zelnik, Wiesława Mazurkiewicz, Barbara Brylska, Krystyna Mikołajewska

No reviews yet Write a Review
$9.99
SKU:
5996051435692
UPC:
5996051435692
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Faraon (Pharaoh) DVD 1966 A Fáraó / Directed by Jerzy Kawalerowicz / Starring: Jerzy Zelnik, Wiesława Mazurkiewicz, Barbara Brylska, Krystyna Mikołajewska

UPC 5996051435692

MADE IN EU

REGION 2 PAL DVD

Audio: Polish 2.0, Hungarian 2.0

Runtime: 184 minutes

 

English Summary:

Pharaoh (Polish: Faraon) is a 1966 Polish film directed by Jerzy Kawalerowicz and adapted from the eponymous novel by the Polish writer Bolesław Prus. In 1967 it was nominated for an Academy Award for Best Foreign Language Film. It was also entered into the 1966 Cannes Film Festival.[2]

Pharaoh's production took three years, beginning in the fall of 1962 with the setting up of a studio in Łódź which did in-depth studies of the costumes and realia of life in ancient Egypt. Filming took place in Europe, Asia and Africa. Most of the indoor scenes of the pharaoh's palace, the temples and the Labyrinth were shot at the Łódź studio. The Warsaw River Shipyard built an Egyptian ship according to drawings from 4,000 years ago. An artificial island was created on Lake Kirsajty, near Giżycko, Poland, and planted with palms and lotus for the scene involving Ramses' row on the Nile with Sara.

 

Polish Summary:

Akcja filmu Faraon rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Jego bohaterem jest młody następca tronu, a następnie faraon Ramzes XIII. Ramzes prowadzi tryb życia podporządkowany rozrywce i swojemu zamiłowaniu do spraw wojska. Z czasem dojrzewa i pragnie przeprowadzić reformy, polegające na ograniczeniu władzy kapłanów, poprawie finansów państwa, wzmocnieniu armii i poprawie losu zubożałych poddanych. Dąży też do podboju Asyrii, aby w ten sposób wzbogacić swój kraj. Jego planowi przeciwni są kapłani mający istotny wpływ na politykę państwa. Uważają oni, że Egipt nie jest przygotowany do wojny z Asyrią, która ze względu na ogromne koszty i straty ludzkie, może ostatecznie pogrążyć państwo. Podczas gdy skarbiec faraona pustoszeje, kapłani posiadają bogactwa ukryte w podziemnym Labiryncie, jednak sprzeciwiają się ich wykorzystaniu na potrzeby reform. Młody Ramzes stara się przeciwstawić kapłanom, w których rękach jest faktyczna władza wykonawcza w kraju[1]. Ramzesowi sprzyja młody kapłan Pentuer, który opowiada się za reformami wewnętrznymi, ale podkreśla, że walka z kapłanami jest błędem, ponieważ to w stanie kapłańskim zawiera się mądrość i wiedza niezbędna do zarządzania państwem

 

Hungarian Summary:

A fiatal egyiptomi uralkodó, Ramszesz még a trónra sem került, már apja betegségének idején elkezdődött a hatalomért folyó harc közte és a főpapok között. Az ifjú trónvárományos hódításokkal akarta megoldani az elszegényedett és roskadozó birodalom problémáit, de a főpapok a háta mögött titokban megegyeztek az ellenséges asszírokkal. Amikor XIII. Ramszesz néven fáraó lett, tovább folytatja a küzdelmet a papok kasztja ellen. Ám az a terve, hogy az éhező tömeget fordítsa ellenük, Haribor mesterkedése miatt kudarcot vall...

 

Cast / Obsada / Szereplők:

 • Ramses XIII; and his look-alike, Lykon: Jerzy Zelnik
 • Herhor (High Priest of Amon): Piotr Pawłowski
 • Pentuer (priest, Herhor's assistant): Leszek Herdegen
 • Thutmose (Ramses XIII's cousin): Emir Buczacki
 • Ennana (Egyptian army officer): Ryszard Ronczewski
 • Fellah: Jerzy Block
 • Sara (Ramses XIII's mistress, mother of his son Seti): Krystyna Mikołajewska
 • Ramses XII (father of Ramses XIII): Andrzej Girtler
 • Nitager (Egyptian general): Wiktor Grotowicz
 • Queen Nikotris (mother of Ramses XIII): Wiesława Mazurkiewicz
 • Berossus (Chaldean priest): Kazimierz Opaliński
 • Mefres (Egyptian high priest): Stanisław Milski
 • Mentezufis (Egyptian priest): Józef Czerniawski
 • Dagon (Phoenician merchant): Edward Rączkowski
 • Rabsun (Phoenician merchant): Marian Nosek
 • Hiram (Tyrian prince): Alfred Łodziński
 • Kama (Phoenician priestess): Barbara Brylska
 • Sargon (Assyrian envoy): Jarosław Skulski
 • Tehenna (Libyan commander): Leonard Andrzejewski
 • Priestess at mummification of Ramses XII: Lucyna Winnicka
 • Keeper of the Labyrinth: Bohdan Janiszewski
 • Samentu (High Priest of Set): Mieczysław Voit
 • Hebron (Ramses XIII's last mistress): Ewa Krzyżewska
 • Other principal actors: Bronisław Dardziński, Jerzy Fidler, Jerzy Kozłowski

 

Directed by Jerzy Kawalerowicz
Written by
 • Jerzy Kawalerowicz
 • Tadeusz Konwicki
 • Bolesław Prus
Starring
 • Jerzy Zelnik
 • Wiesława Mazurkiewicz
 • Barbara Brylska
 • Krystyna Mikołajewska
Music by Adam Walaciński
Cinematography Jerzy Wójcik
Edited by Wiesława Otocka
Release date
 • 11 March 1966
Running time
184 minutes
Country Poland
Language Polish

 

Faraon (Pharaoh) DVD 1966 A Fáraó 1

Faraon (Pharaoh) DVD 1966 A Fáraó 1

Product Reviews

No reviews yet Write a Review