Loading... Please wait...

Carapana Language New Testament / Dios Cʉ̃ Cauetibʉjʉ Cũrĩcã Tuti (CBCNT) / Brazil

$15.77
SKU:
9781531301347
Weight:
35.20 Ounces
Quantity:

Product Description

Carapana Language New Testament

Dios Cʉ̃ Cauetibʉjʉ Cũrĩcã Tuti (CBCNT)

Brazil

 

 • Paperback: 618 pages
 • Publisher: Digital Bible Society (June 19, 2017) / Wycliffe Bible Translators
 • Language: Carapana
 • ISBN-10: 1531301347
 • ISBN-13: 978-1531301347
 • Product Dimensions: 6 x 1.6 x 9 inches
 • Shipping Weight: 2.2 pounds

 

John 3:16 San Juan

Dios pʉame ati ʉmʉrecóo macããna nipetiro camasãrẽ bʉtioro maiñami. Bairo marĩrẽ mairĩ, cʉ̃ macʉ̃ jĩcãʉ̃ã cʉ̃ caãnimiatacʉ̃ãrẽ, cʉ̃ joyupi ati yepapʉre, nipetirã cʉ̃ macʉ̃rẽ catʉ̃goʉsarã na yasieticõãto ĩ. Cʉ̃ mena caroaro ãnicõã ninucũgarãma tocãnacã rʉ̃mʉa.

 

Carapano (Karapanã, Carapana-tapuya, Möxdöá) is a Tucanoan language of Colombia and Brazil.

 

Carapano
Mõxtã
Native to ColombiaBrazil
Native speakers
(ca. 600 cited 1990–2006)
Tucanoan
 • Eastern
  • Central
   • Tatuyo–Carapano
    • Carapano
Language codes
ISO 639-3 cbc
Glottolog cara1272

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Carapana Language New Testament / Dios Cʉ̃ Cauetibʉjʉ Cũrĩcã Tuti (CBCNT) / Brazil to your wish list.